2017 Otomotiv Üretimi ve İhracatı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan yıllık üretim sonuçları:

2017 yılında bir önceki yıla göre toplam üretim % 13, otomobil üretimi ise % 18 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 674 bin adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında toplam pazar % 3 daralarak 980 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise % 5 oranında daraldı ve 723 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılında üretim % 3 artarken, hafif ticari araç grubunda % 2, ağır ticari araç grubunda ise % 23 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılına göre üretimde yüzde 32 azalma gerçekleşti. 2016 yılına göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı % 3 oranında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini korudu. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda % 44 seviyesine ulaştı.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında % 17 oranında artarken, otomobil ihracatı ise % 24 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında % 20, Euro bazında ise % 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 29 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 41 artarak 11,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM

2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 13 artış ile toplam 1 milyon 673 bin 664 adet taşıt aracı üretildi.
Toplam üretim sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

2017 yılında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 727 bin 505 adet olarak gerçekleşti.
2016 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 20177 yılında yüzde 3 artarken, ürün grubu bazında üretim:

K. Kamyonda % 62
B. Kamyonda % 31
Minibüste % 24
Midibüste % 12 ve
Otobüste % 1 oranlarında artı.
Kamyonette ise üretim aynı seviyesini korudu.

2017 yılında otomobil üretimi, 2016 yılına göre % 18 oranında artarak 1 milyon 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

2017 yılında traktör üretimi % 6 oranında artarak 53 bin 841 adet oldu.
Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

PAZAR

2017 yılında toplam satışlar 2016 yılına göre % 3 oranında azalarak 980 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılında otomobil satışları, 2016 yılına göre yüzde 5 oranında azaldı ve 722 bin 759 adet oldu.

2007-2017 yıllarına ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında % 70 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.

2017 yılında geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 5 ve ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 13 oranında arttı.

2007-2017 yıllarına ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında % 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 yılında geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları % 3 , yerli hafif ticari araç satışları % 4 ve ithal hafif ticari araç satışları % 2 oranlarında arttı.

2017 yılında; bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı aynı seviyesini koruyarak 24 bin 83 adet, kamyon pazarı % 1 oranında artarak 21 bin 67 adet, midibüs pazarı % 5 oranında artarak 2 bin 120 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 34 oranında azalarak 896 addet düzeyinde gerçekleşti. 2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 2015 yılına göre daralma, ağır ticari araç grubu ve kamyonda % 44 , midibüste % 36 ve otobüste % 56 seviyelerine ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılında toplam pazar % 23, otomobil pazarı % 33, hafif ticari araç pazarı % 6 artarken; ağır ticari araç pazarı % 32 oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT

2017 yılında 921 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini oluşturan 1 milyon 333 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre % 17 oranında arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre % 24 oranında, ticari araç ihracatı % 4 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2016 yılına göre % 4 azalarak 13 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılında toplam ihracat, 2016 yılına göre % 20 oranında arttı ve 28,987 milyar $ oldu.
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı % 25, yan sanayi ihracatı % 10 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılında % 18,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir