GOODY 2015/12 Bilanço, Temettü Kararı ve Teknik Görünüm

GOODY 71,65 TL
24.02.2016

GOODY en geç 31 Mayıs 2016 tarihine kadar ödenmek üzere hisse başına net 4,6988914 TL temettü ödenmesini 30.03.2016’da genel kurula teklif edecek.

Bugünkü fiyatlarla GOODY net % 6,55 temettü verecek ortaklarına.

Dağıtılan 65,x mn Temettü Dağıtma Oranı % 90 ile yatırımcı dostu şirketler için gayet güzel bir oran olmuştur. Darısı diğer yılların başına. 🙂

GOODY 2015/12 Bilanço Analizi

2014/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 47,3 mn ₺
2015/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 72,4 mn ₺
Net Dönem Kârı Artış Oranı: % 53,07

2015/3. Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek Net Dönem Kârı düşse de yıllıkta artış olumlu.
Son çeyrekte Satışların trendini korumasına rağmen dönem kârının önceki çeyreğe göre düşmesinde, dövize bağlı Maliyet ve Vergi giderlerinin artması etkili oldu.

Yıllık Net Satışlar % 13 artmış.

2014/12 Bilançoya göre Faaliyet Kârı 61 mn > 84 mn’a artmış, pozitif.

Geçmiş Yıl Kârları 267 mn > 304 mn’a çıkmış.

Kısa Vadeli Borçlar artarken Uzun Vadeli Borçlar çok değişmemiş.

Ödenmiş Sermaye: 11,9 mn ₺
Öz Sermaye: 413,0 > 475,3 mn ₺
Öz Varlık Artışı: % 15
Öz Varlık Kârlılığı: % 15,23
Bedelsiz Potansiyeli: % 3.888

Cari Oranı: % 1,86

GOODY F/K 11,79
Otomotiv Lastiği Sektörü Ortalama F/K 13,1

GOODY PD/DD 1,78
Otomotiv Lastiği Sektörü Ortalama PD/DD 2,8

Son tahlilde Yıllık ve Çeyreksel bazda Satışların trendini koruması olumlu.
Son çeyrekte dönem kârının düşmesi, satışlar dışında vergi, finansal giderler benzeri etkenlere bağlı olduğu için orta ve uzun vadede hisse üzerinde pozitif etkisi olacak bir bilanço gelmiştir.

Daha da güzeli bu kârın %90 gibi bir kısmının temettü olarak paylaşılması yatırımcılarını hayli memnun edecektir. 🙂

Teknik Görünüm:

Hisse kısa vadeli düşen kanaldan çıkma çabasında 71,20 TL desteği korundukça görünüm pozitif.
Dirençler: 74,85 – 77,85 – 85,15 TL

Bir Yorum Yazın