ASELSAN 18.05.2018 KAP Bildirimi

“Yönetim Kurulumuzun 18.05.2018 tarihinde yapılan toplantısında;

1. Şirketimiz’in 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararı ile 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 TL (iki yüz on milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar iki yüz on milyon) TL’ye çıkarılması hakkında karar alındığı ve bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği,

2. Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararının 16. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde, halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının 140.000.000 TL (yüz kırk milyon) TL artırılarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000 TL’ye artırılmasına; ve

3. Alınan bu karar kapsamında İzahname dahil diğer halka arz belgelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş dahil ilgili kurumlara gerekli bilgilendirme ve başvuruların yapılmasına

karar verilmiştir.”

Özetle daha önce % 21 olarak planlanan sermaye artırım kararı ekonomik konjonktür gereği % 14’e düşürülmüş.
İyi mi kötü mü kısmına gelirsek bir daha sermaye artırımı konusunu dillerine dolamayacaklarsa sıkıntı olmaz, olumsuz durum yok ama sonra konjonktür gereği artıramadığımız / satamadığımız lotları satacağız derlerse yine karın ağrısı yapar.

Eğer ekonomik konjonktür gereği iptal etme kararı çıksaydı olumsuz olurdu ki % 21 > % 14’e düşme ile iptal’den dönülmesi, arzın gerçekleşmesi yani yıllardır süregelen bu sıkıntılı sürecin bitmesi orta ve uzun vadede olumlu yansır, hisse üzerindeki baskı kalkar diye düşünüyorum.

“ASELSAN 18.05.2018 KAP Bildirimi” için 1 yanıt

Bir Yorum Yazın