Çimento Sektörü ve BOLU Çimento 2015/12 Bilanço

BOLUC 5,07 TL
08.02.2016

Çimento Sektörü*

2014 yılında %1,5 oranında artış göstererek 62,2 milyon tondan 63,2 milyon tona ulaşan
Türkiye geneli çimento iç satışları; 2015/10 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%1,5 oranında düşüş göstermiş olup, bu dönemde çimento iç pazar hacmi 53,2 milyon tondan
52,4 milyon tona gerilemiştir. Aynı dönemde çimento ihracatı % 5,1 oranında düşme göstererek
6,4 milyon tondan 6,1 milyon tona gerilemiş, 2015/10 aylık dönemde 2,4 milyon ton olan klinker
ihracatı ise yatay seyretmiştir. Çimento iç pazarındaki daralmada; ekonomik ve siyasi
gelişmelerin yanında bir önceki yıla göre, yılın ilk çeyreğinde çok sert geçen soğuk ve yoğun
yağışlı iklim şartları, çimento ihracatında meydana gelen düşmede; ihracat yaptığımız ülkelerde
meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler etkili olmuştur.

Bolu Çimentonun Sektör İçerisindeki Yeri

Ankara’dan İstanbul’a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında faaliyet gösteren; geniş,
güçlü ve pazarda etkin bir müşteri ağı bulunan Şirketimizin 2015 yılında toplam satışları bir
önceki yılın üzerinde gerçekleşmiştir. Marmaray Projesi, İzmit Körfez Geçiş Projesi ve Gaz
Beton sektörü için özel üretim yapan, sondaj kuyuları için üretmekte olduğu API Kuyu Çimentosu için Amerikan Petrol Enstitüsünden lisans alan şirketimiz, hazır beton üretiminde
kullanımını yaygınlaştırdığı öğütülmüş yüksek fırın cürufu satışında yeni başarılar yakalamıştır.
Bolu Merkez Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Şubesi ve Ereğli Şubesi ile bölgede yaygın
üretim ağı bulunan Şirketimiz; 2,5 milyon ton/yıl klinker, 5,5 milyon ton/yıl çimento ve cüruf
öğütme kapasitesine sahiptir. Şirketimiz; ülkemizde en geniş üretim gamına sahip olan
şirketlerden birisi olup, halen öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve 10 çeşit çimento üretimiyle
faaliyetine devam etmektedir. Ankara’da Temmuz 2015’te devreye alınan yeni tesisi ile birlikte
Şirketimizin bölgedeki etkinliği ve pazar payı kademeli olarak artış göstermektedir.

*Faaliyet Raporu

BOLU Çimento 2015/12 Bilanço Analizi

Yıllık bazda 2014/12 bilanço 99,4 mn; 2015/12 106,7 mn +6% artmış.
Çeyreksel bazda 2015/3.Çeyreğe göre 27 mn’dan 29 mn’a +1% artmış.

Yıllık Net Satışlarda 329 mn’dan 406 mn’a +23% artmış.
Net Satışlar 2015/3.Çeyreğe göre 115 mn’dan 116 mn’a 1 mn artmış.

Yıllık bazda;
Faaliyet Kar Marjı %36’dan %33’e
Net Kar Marjı %30’dan %26’ya
FAVÖK Marjı %39’dan %38’e düşmüş.

Net Faaliyet Kârı % 13,5 artmış.

Uzun Vadeli Yükümlülükler düşerken Kısa Vadeli Yükümlülükler artmış.

Ödenmiş Sermaye 143 mn TL
Öz Sermaye 411 mn TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 187

Öz Sermaye 328 mn > 411 mn +25% büyümüş, pozitif.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 25,9 ile gayet güzel bir kârlılık oranı var.

Geçmiş Yıl Kârları 51 mn > 126 mn’a +147% artmış, pozitif; kasada bu haliyle temettü verimi için iyi bir kaynak var.

Likidite Oranı: 1,33
Cari Oranı: 1,66
Bu likidite oranları ile yatırımdan yeni çıkmış bir sanayi şirketine göre iyi sayılır, ayrıca bir önceki çeyreğe göre iyileşme var.

BOLUC F/K 6,81
Çimento Sektörü Ortalama F/K 10,9

BOLUC PD/DD 1,7
Çimento Sektörü Ortalama PD/DD 2,2

BOLU Çimento F/K ve PD/DD oranları bu verilerle sektör ortalamalarına göre iskontolu ve bir önceki çeyreğe göre iyileşme var.

Satışların sektörde nispeten durgun geçtiği bir dönemde şirketin Satış Gelirlerini çeyreksel ve yıllık bazda artırmaya devam etmesi pozitif.
Genel Yönetim Giderleri ve Finansal Giderler kârlılığı törpülenmiş.
Şirketin Öz Sermaye Kârlılığı, PD/DD ve F/K değerleri sektör ortalamalarına göre cazip görünmektedir.
Piyasa koşulları normale döndüğünde orta ve uzun vadeli görünüm için pozitif etkiye sahip olabilecek bir bilanço.

Teknik Görünüm:

4,96 TL desteğinin korunması önemli. Bu seviye korunamadığı takdirde 4,70 TL desteği gündeme gelir.
Orta ve uzun vadeli direnç hedefleri 5,50 – 5,83 – 6,26 TL

Bir Yorum Yazın