DESPC 2017/12 Bilanço Temel Analizi ve Teknik Görünüm

DESPC 3,49 TL
16.03.2018
.
2017/12 Bilanço Temel Analizi
.
Net Dönem Kârı;
Yıllık bazda 2017/12 Bilanço net dönem kârı 8,3 mn TL (2016/12 Bilanço Net Dönem Kârı 10,3 mn TL) -19 %
Çeyreklik bazda -47 %
.
Net Satışlar;
Yıllık bazda +35 %
.
Ödenmiş Sermaye 23 mn TL
Öz Sermaye 56,7 mn TL
Öz Sermaye Büyümesi +1,6 %
Öz Sermaye Kârlılığı % 14,63
Bedelsiz Potansiyeli % 47
.
Faaliyet Kârı +11 %
Faaliyet Kâr Marjı % 5,90 → % 4,83’e düşmüş, sınırlı negatif.
.
FAVÖK Kârı -19 %
FAVÖK Kâr Marjı % 6,68 → % 3,99’e düşmüş, negatif.
.
Geçmiş Yıl Kârları 12,9 mn +15 %
.
DESPC F/K 9,6
Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama F/K 5,6
DESPC PD/DD 1,4
Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama PD/DD 2,0
.
Yıl İçi Relativ Getiri -4,35 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 6,14 (Hisse fiyatı: 3,59 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 5,56 (Hisse fiyatı: 3,49 TL)
.
Câri Oranı 2,14
Likidite Oranı 1,48
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
2017 net temettü verimi: % 7,74
2018 temettü bilgisi henüz açıklanmadı.
Beta Katsayısı 0,59
Yabancı Para Net Pozisyonu +5,3 mn TL
.
Net satışlarda artışa rağmen Maliyet ve Finansman giderleri ile kâr marjları zayıflamış durumda, bu durum hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturmuştur.
Maliyetin büyük oranda dövizle olması nedeniyle dövizde yükselen trendin sürmesi hisse üzerinde baskı oluşturuyor, bu durumun olumluya dönmesi için dövizde sakin seyir önemli.
Bu durumda 2018/3 aylık bilanço beeklentileri fiyatlara yansıyabilir.
.
Teknik Analiz:
.
Despc 3,35 TL stop-loss seviyesi üzerinde indikatörlerde teknik görünüm olumlu.

Hatırlanacağı üzere mevzuattaki güncel hassasiyet üzerine teknik yorumlarda destek direnç ve hedef fiyat vermiyoruz, grafik görseli ile yetiniyoruz şimdilik.
Aynı şekilde Temel analiz kapsamında bilanço yorumlarımızda daha önceki dönemlerde belirttiğimiz hisse değerleme fiyatımızı da yazmıyoruz.

DESPC güncel teknik görünüm:

2 Comments

  1. bu hisseyi portföye eklemiştim ama hata etmişim.

    1. sürekli düşüyor.

    2. temettü ödemeyeceği kap’a bildirildi.

    firmanın internet sitesi bile güven vermedi bana 🙂

    • Dövizin yükselmesinden doğrudan etkileniyor Maliyet Giderleri açısından, dolayısıyla konjonktür hissenin yanında değil.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir