DOAS 2015/12 Bilanço, Temettü Kararı ve Teknik Görünüm

DOAS 11,28 TL
29.02.2016

Temettü Kararı:
DOAS, 31 Mayıs 2016 tarihinde ödenmek üzere hisse başına net 1,1590909 TL temettü ödenmesini 25.03.2016’da genel kurula teklif edecek.
Bugünkü fiyatlarla DOAS net % 10,27 temettü verecek ortaklarına.
Yatırımcı dostu olma geleneğini devam ettiren güzel bir temettü verimi.

DOAS 2015/12 Bilanço Analizi

2014/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 251,6 mn ₺
2015/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 302,9 mn ₺
Net Dönem Kârı Artış Oranı: % 20,39

Satışlar: 7,692 mnTL > 10,889 mn TL % 41,56 artmış.

Pay Başına Kazanç:
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç: 1,1438 > 1,3769 TL’ye çıkmıştır.

Net Satışlarda artışın Net Dönem Kârından fazla olması önümüzdeki dönemler için olumlu.

2014/12 Bilançoya göre Faaliyet Kârı 326 mn > 456 mn’a % 39,88 artmış, pozitif.

2014/12 Net Kâr Marjı: % 3,27
2015/12 Net Kâr Marjı: % 2,78
Artan Net Satışlara rağmen Finansman Giderleri kâr marjını olumsuz etkilemiştir.

Geçmiş Yıl Kârları 148 mn > 235 mn’a çıkmış.

Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Borçların artmış.

Ödenmiş Sermaye: 220 mn ₺
Öz Sermaye: 1.231 > 1.358 mn ₺
Öz Varlık Artışı: % 10,32

Öz Varlık Kârlılığı: % 22,30
Enflasyonun iki katı üzerinde pozitif bir öz varlık kârlılığı var.

Bedelsiz Potansiyeli: % 517

Cari Oranı: % 1,08

Sonuç olarak Net Satışların artan trendini koruması olumlu.
İstikrarlı artan kârlılık ve yüksek temettü verimiyle hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olacak bir bilanço gelmiştir.
Daha da güzeli % 10 üzerinde mükemmel bir temettü açıklamıştır.
Tüm bunlar, şirket hissedarlarının son dönemde yaşadığı sıkıntıları telâfi ettirebilir. 🙂

Teknik Görünüm:
DI pozitif.
MACD sıfırın altından yukarı atmak üzere pozitif.
Hisse kısa vadeli düşen kanaldan çıkma çabasında kısa vadeli 10,64 TL desteği korundukça görünüm pozitif.
Dirençler: 12,19 – 13,05 ve uzun vadede tarihî zirve hedefi 17,40 TL

Bir Yorum Yazın