Kategoriler
Diğer Hisseler

ANACM FiboRet Teknik Analizi

ANACM 2,82 TL
08 Temmuz 2019

F/K 4,33
PD/DD 0,90

Anadolucam‘da kısa vadeli teknik göstergelerimiz 2,81 TL üzerinde pozitif görünümde.

Hissede 2,89 TL üzeri hacimli kapanışların devamında orta ve uzun vadeli olumlu görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde FiboRet(8) 3,10 ve FiboRet(9) 3,43 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında ANACM 2,73 TL stop-loss seviyesi altında 2,56 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ANACM

ANACM Teknik Görünüm

ANACM 3,31 TL
21.09.2018

Anadolu Cam için en son 06.06.2018’de 2,84 TL fiyatta iken pozitif sinyal uyarılı grafik çalışmamızı paylaşmıştık, bu çalışmamız sonrasında 3,54 TL test edilerek % 24,64 prim üretilmiştir.

Güncel olarak ise göstergelerimiz 3,25 TL üzerinde kapanışların devamında pozitif görünümünü korur.

ANACM 3,17 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ANACM

ANACM Teknik Görünüm

ANACM 2,84 TL
06.06.2018

Anadolu Cam‘da indikatörümüz, hissenin 2,60 TL kapattığı 24.05.2018 günü itibariyle pozitife dönmüş durumda.

2,71 TL üzeri hareketlerde olumlu görünüm devam eder.
Bu seviye altında negatif endekste 2,25 TL destek seviyesi olarak önem kazanır.

ANACM 2,71 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ANACM

ANACM Temettü Ödeme Kararı ve Temettü Tarihi

ANACM 3,15 TL
26.02.2018

Anadolu Cam 31 Mayıs 2018 tarihinde hisse başına net 0,068 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 2,16 net temettü verimine denk gelir.
Temettü dağıtma oranı: % 36,74

ANACM Bedelsiz Sermaye artırımı kararı bulunmuyor.

Kategoriler
ANACM

ANACM Teknik Analizi

ANACM 3,17 TL
17.01.2018

Anadolu Cam’da 2,39 TL’de pozitif yeşil sinyal üreten öncü indikatör, 3,25 TL altında negatif görünüme geçmiş.
Özellikle 3,10 TL altında temkinli olunmalı.

3,10 TL altındaki hareketlerin devamı hâlinde 2,90 – 2,65 TL destekleri izlenebilir.

Kategoriler
ANACM

ANACM 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

ANACM 2,26 TL
13.09.2017
.
Anadolucam 2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/6 Bilanço 111,7 mn TL (2016/6 Bilanço 382,7 mn TL) -71 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2017/1.Çeyreğe göre 2017/2. Çeyrek Bilanço 40 mn’dan 71 mn’a +78 %
Yıllık bazda Net Dönem kârındaki bu düşüş geçen yıl bilançosunda bulunan Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemindeki gelirin bu yıl olmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu özel durum dışında dönem kârının yıllık ve çeyreksel her iki bakımdan da artış göstermesi olumlu.
.
Yıllık Net Satışlar % 34 artarken Maliyet iyileşmesiyle Brüt kâr % 43 artmış.
.
Faaliyet Kârı +141 %
Faaliyet Kâr Marjı % 5,03 → % 9,06 pozitif.
.
Cari Oranı 1,18
Likit Oranı 0,97
.
Ödenmiş Sermaye: 444 mn TL
Öz Sermaye: 1.732,3 mr TL’den 1.835,3 mr’a % 5,9 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 313
Öz Sermaye Kârlılığı: % 10,12
.
Geçmiş Yıl Kârları 381 mn → 765 mn’a +100 %
.
ANACM F/K 9,12
Cam Sektörü Ortalama F/K 9,27
ANACM PD/DD 0,92
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,17
.
Yurtdışı Çarpan İskontosu -12 %
Yıl İçi Relativ Getiri +7,42 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 48,59 (Hisse fiyatı: 1,52 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 47,81 (Hisse fiyatı: 2,26 TL)
.
Beta Katsayısı 0,94
2017 Temettü Verimi % 4,23
2017 Bedelsiz Hisse Verimi % 68,92
Toplam Kuzu Verimi 🙂 % 73,15
.
Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 2,44 TL
.
Yabancı Para Pozisyonu 77 mn’dan 295 mn’a çıkmış ki olası kur riskinde şirketin önümüzdeki bilançoları için olumlu.
Bu kaleme kaynaklık eden satış-maliyet dengesinin de pozitif yönde gitmesi güzel.
Yurt içi satışlar % 15 artarken Yurt dışı satışlar % 76 artmış.
Bu kapsamda toplam satışların % 41’i yurt dışı satışlardan oluşmakta.
Net Satışların olumlu seyri ve güçlü Esas Faaliyet Kâr artışı ve yüksek kâr marjıyla hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek bir bilanço.
Yabancı para pozisyonu ve satışlar-maliyet dengesi kapsamında yüksek kur, hisse üzerinde olumlu etki yapabilir, aksi durumda da son iki ayda görüldüğü gibi hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Son iki aydaki dinlenmede bu etki yanında 2,44 TL Hisse Değerleme fiyatımızın gerçekleşmesi ve sonrasında hissenin dinlenmeyi hak etmesi klâsiğini de unutmamalı. 🙂
.
.Teknik Analiz:
.
Hisse için en son 20.06.2017 tarihinde bedelsiz sonrası güncel fiyatla 2,13 TL iken pozitif beklentili grafiğimizi paylaşmıştık, sonrasında ANACM 2,44 TL tarihî zirvesini gördü ve dinlenme/düzeltme sürecine girdi.

İndikatörlerimizden aldığımız uyarıya göre hisse bugün itibariyle 2,25 TL üzerinde pozitif görünüme geçti.
2,15 TL stop-loss seviyesi korunmak şartıyla 2,25 TL üzerinde 2,44 TL zirvesi güçlü geçilirse 2,57 TL FiboRet(9) direnci, yükselen trend formasyon hedefi olur.

Negatif haber akışında ise 2,15 TL stop-loss seviyesi altında 1,90 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Kategoriler
ANACM

ANACM Orta ve Uzun Vadeli Teknik Analizi

ANACM 3,60 TL
20.06.2017

28.12.2016 tarihinde ANACM ₺2,63 TL iken yaptığımız teknik ve temel değerlendirme sonrası hisse 0,0957 TL net temettü ödemesi yaptı ve 3,88 TL ile tarihî zirve tazeledi.

Taze zirve sonrası dinlenmeye geçen hissede öncü indikatörlerimiz ufaktan olumlu sinyal yakmaya başladı 3,57 TL desteği üzerinde pozitif görünüm devam eder ve 3,88 TL kısa vadeli direnç hedefi olur.

3,88 TL güçlü geçilirse olumlu endeksin devamında 4,04 TL FiboRet(9) direnci hedef olur.

Olumsuz endekste ise 3,50 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmelidir.

Ayrıca geçen yıllara göre tahminen temmuz ayı içerisinde hissenin % 67,56757 bedelsiz sermaye arttırımı kararı var.

Kategoriler
ANACM

ANACM Teknik ve FiboRet Analizi

ANACM 3,28 TL
17.02.2017

28.12.2016 tarihinde ANACM ₺2,63 TL iken yaptığımız teknik ve temel değerlendirme ile hisse radarımıza girmişti.
Sonrasında 3,12 TL hedefimizi de gerçekleştirdi.
Bugün de 3,29 TL ile tarihî zirve tazeledi.

Nâm-ı diğer cam, bu hedef sonrasında oluşan yatay dinlenme bandı dışına çıktı, bizi de dinlemedi 🙂 bu durumda bize de yeni hedefler belirlemek düştü.

Bu uzun yolda haftalık grafik dışında resme yakın çekimde bakarsak 3,27 TL üzerinde tutunamazsa 3,12 – 3,02 TL destek olmak üzere dinlenme olasılığı güçlü.

Olumlu havada FiboRet(8) hedefi 3,27 TL üzerindeki hareketlerde kısa vadede yükselen kanal formasyon hedefi: 3,60 TL

Orta ve uzun vadede ise 4,04 TL FiboRet(9) direnci hedef olur.

Kategoriler
ANACM

ANACM Temel Analize Bağlı Orta ve Uzun Vadeli Teknik Görünüm

ANACM ₺2,63
28.12.2016

Hisseye 2016/9 bilanço bazında kısaca Temel değerler açısından bakıldığında, Net Satışlara bağlı kar marjları artmış, bu da hissenin trendine olumlu yansımıştır.

Net Satışlar +15%
Faaliyet Karı +23,7%
Faaliyet Kar Marjı %7,17 –> %7,73’e yükselmiş.
Cari Oranı 1,43
Bedelsiz Potansiyeli %295
Öz Kaynaklar +35%
Öz Sermaye Karlılığı %19,6
Temel veriler ışığında 12 aylık 2017/9 bilanço dönemine kadar hisse değerleme hedef fiyatı: ₺2,90

Teknik Analiz
Uzun vadeli görünümde ₺2,25’lerde düşen trendden çıkan hisse, aşağıda takas tablosunda da görüleceği üzere güçlü Yabancı desteği ile ₺2,77 zirvesini test etti ve dinlenme süreci yaşandı.
₺2,64 üzerinde tutunursa hissede kısa vadeli görünüm olumlu.
Bu durumda ₺2,77 – 2,90 -3,12 dirençleri hedef olur.
Olumsuz haber akışında ₺2,64 altı kapanışlarda ₺2,50 güçlü destek.

Öncü indikatör 28.12.2016 itibariyle yeşil pozitif durumda.