Kategoriler
ASELS

ASELS Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ASELS 23,48
19 Mart 2019

ASELS üç parça hâlinde olmak üzere toplam hisse başına net 0,0633774 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 0,27 net temettü verimine denk gelir.

1. taksit temettü ödeme tarihi: 19.06.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

2. taksit temettü ödeme tarihi: 18.09.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

3. 1. taksit temettü ödeme tarihi: 18.12.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

Aselsan bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 8,77192

Bedelsiz pay dağıtımı tarihi için yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 44. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kategoriler
ASELS

ASELS Temettü Ödeme Kararı ve Temettü Tarihi

ASELS 31,32 TL
20.02.2018

Aselsan, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi temettüyü üç taksit hâlinde ödeme kararı aldı.

1. taksit temettü ödeme tarihi: 19.06.2018 hisse başına net 2,397 kuruş (0,02397 TL bu kısım defalarca sorulacağı için iki birimden de yazdım kuruş ve TL 🙂 )
2. taksit temettü ödeme tarihi: 13.09.2018 hisse başına net 2,397 kuruş (0,02397 TL)
3. taksit temettü ödeme tarihi: 13.12.2018 hisse başına net 2,397 kuruş (0,02397 TL)
Toplam: hisse başına net 7,191 kuruş / 0,07191 TL temettü.

Câri fiyatla % 0,23 temettü verimine denk gelir.
Temettü Dağıtma Oranı: % 5,35

Temettü veriminin düşük olması, Aselsan için olağan bir durum, büyüme sürecinde olan şirketlerin yüksek temetttü yerine bu kârı, dönem dönem ödenmiş sermayeye eklemeleri de bir tür kâr paylaşımı sayılır.
Şirketin geçmiş geleneği bu şekilde olduğu için temettü beklentiler dahilinde.
Bu tarz şirketlerde ancak yeterli büyümeye ulaşıldığında temettü veriminin artması beklenebilir.