Kategoriler
ASELS

ASELS Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ASELS 23,48
19 Mart 2019

ASELS üç parça hâlinde olmak üzere toplam hisse başına net 0,0633774 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 0,27 net temettü verimine denk gelir.

1. taksit temettü ödeme tarihi: 19.06.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

2. taksit temettü ödeme tarihi: 18.09.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

3. 1. taksit temettü ödeme tarihi: 18.12.2019
Net temettü: 0,0211258 TL

Aselsan bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 8,77192

Bedelsiz pay dağıtımı tarihi için yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 44. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.