Kategoriler
FROTO

FROTO Temettü Ödeme Kararı ve Temettü Tarihi

FROTO 64,20 TL
17.10.2018

Ford Otosan, 20.11.2018’de hisse başına net 0,9775 TL temettü ödemeyi, genel kurula teklif kararı aldı.
Câri fiyatla % 1,52 net temettü verimine denk gelir.

Temettüler 22.11.2018 tarihinde (T+2) hesaplara geçer.

02 Nisan 2018’de 1. kuzu verimi % 3,35 ile yıllık toplam kuzu verimi % 4,87 olur.

Kategoriler
FROTO

FROTO Temettü Ödeme Kararı ve Temettü Tarihi

FROTO 58,40 TL
19.02.2018
Ford Otosan, 02.04.2018’de hisse başına net 1,954 TL temettü ödeme kararını genel kurula teklif kararı aldı.
Câri fiyatla % 3,35 net temettü verimine denk gelir.
Temettü Dağıtma Oranı: % 48,87