Kategoriler
ASELS

ASELS Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ASELS 29,14
25 Şubat 2020

ASELS 8,3 kuruş üç parça hâlinde olmak üzere toplam hisse başına net 24,97806 kuruş temettü ödeme kararı aldı.


Câri fiyatla % 0,85 net temettü verimine denk gelir.

1. taksit temettü ödeme tarihi: 17.07.2020
Net temettü: 0,0832602 TL

2. taksit temettü ödeme tarihi: 16.10.2020et temettü: 0,0832602 TL

3. 1. taksit temettü ödeme tarihi: 18.12.2019
Net temettü: 0,0832602 TL

Aselsan bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 100

Bedelsiz pay dağıtımı tarihi için yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 45. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kategoriler
ASELS

ASELS 2019/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

ASELS 24,76 TL
11 Şubat 2020
.
ASELSAN TEMEL ANALİZİ
.
A) Sektör Analizi
.
a)Faaliyet Alanı:
.

Şirket, her türlü kurum, kuruluşa yönelik kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nev’i elektrik, elektronik, yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, ve satışını yapmak.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ve sosyo-politik konjonktür gereği şirketin güncel teknolojiye de bağlı olarak yatırımları ve üretimi;

​-Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı,

-Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı,

-Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı,

-Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı ve

-Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı  olmak üzere beş ayrı Sektör Başkanlığı şeklinde sürmektedir.

b) Sektörel Kıyaslama:

ASELS F/K 8,45
ASELS PD/DD 2,09

Savunma sanayii  sektöründeki benzer faaliyeti gösteren Aselsan’a yakın şirketler olsa da bu konuda baz aldığımız İş Yatırım sektör tablosunda Aselsan, savunma sanayiinde tek hisse olarak alındığı için diğer benzer şirketleri değerlendirmeye dahil etmedik.

Şirketi kendi içinde PD/DD ve F/K bazında kıyaslarsak;

PD/DD bazında 2011 yılında görülen 2,0  PD/DD geçtiğimiz aylarda 2019’da görüldü ve güncel olarak 2,09 PD/DD ile bu dip değerlerden yani hissenin daha önce de tepki verdiği seviyelerden dönülmüş olduğu görülüyor.

F/K bazında 2011 yılında görülen 8,X  F/K geçtiğimiz aylarda 2019’da görüldü ve güncel olarak 8,45 F/K ile bu dip değerlerden yani hissenin daha önce de tepki verdiği seviyelerden dönülmüş olduğu görülüyor.

Şirketin Piyasa Değerinde 20 mr TL seviyelerinden sonra başlayan toparlanma ile düşen trend kırılmış 28,2 mr TL seviyelerine gelinmiştir.

Piyasa Değeri bazında zirve PD olan 38,6 mr TL’ye göre % 36 aşağıda bulunmaktadır.

.

B) Aselsan Firma ve Mâli Tablo Analizi
.
Şirket Profili:

Endeks: BIST30, Yıldız Pazar.
Hissenin ilk işlem tarihi : 01.08.1990

Halka Açıklık Oranı (%) 25,8

Piyasa Değeri 28,2 mr TL

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

.
Aselsan 2019/12 Bilanço Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/12 Bilanço 3.340 mr TL (2018/12 Bilanço 2.318 mr TL) +44 %
Yıllık bazda net dönem kâr artışından başka çeyreksel bazda net dönem kârında bir önceki çeyreğe göre 643 → 1.365 mn’a % 112 artış da pozitif.
.
Yıllık bazda Net Satışlar +44 %
Çeyreksel bazda net satışlarda bir önceki çeyreğe göre 3.023 → 5.365 mr’a % 77 artış pozitif.

.
Faaliyet Kârı +43 %
Faaliyet Kâr Marjı % 24,70 → % 24,41 sınırlı negatif.
Yönetim Giderlerinin artması ve Diğer Faaliyet Gelirlerinin düşmesi, kârlılığı olumsuz etkilemiştir.
.
FAVÖK Kârı +48 %
FAVÖK Kâr Marjı % 24,87 → % 25,42

% 48 FAVÖK artışına rağmen önceki yıla göre bu fark sınırlı pozitif.
.
NAKİT AKIMI:

Şirketin 1,5 yıldır ekside devam eden İşletme Faaliyetlerinden kaynaklanan Nakit Akımı ilk kez bu bilançoda pozitife geçerek 850 mn TL artıya geçilmiştir.

Bu kapsamda ayrıca Dönem Sonu Nakit Akımında son üç çeyrektir 1,6 → 1,7 → 3,5 mr TL olmak üzere dönemsel bazda pozitif seyrin güçlenerek sürmesi olumlu.
.
Câri Oranı 1,80
Likidite Oranı 1,23
Kısa Vadeli Yükümlülükleri yıllık bazda artsa da Duran Varlıklardaki artışla borçluluk karşılanıyor.

Uzun Vadeli Borçlardaki toparlanma olumlu.
Şirketin borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.140 mr TL
Öz Sermaye: 13.498 mr TL +33 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 24,75
Bedelsiz Potansiyeli: % 1.084

.
Geçmiş Yıl Kârları 4.701 mr TL +76 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 2.598 mr TL
Yıl İçi Relativ Getiri 12,93 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 27,74 (Hisse fiyatı: 20,94 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 28,70 (Hisse fiyatı: 24,76 TL)
.
2019 Temettü Verimi % 0,08
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 0,08
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/12 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 28,64 TL*

*Bu değer, önümüzdeki dönem bilanço temel verilerine ve temettü/bedelsiz fiyat düşmelerine göre güncellenebilir.
.
Aselsan’da Net Satışların yıllık ve çeyreksel bazda artmasına ve Faaliyet ve FAVÖK kârlarının artışına bağlı olarak net dönem kârının artması pozitif.

Şirketin güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu, dövizin trendine paralel olumlu.

Şirketin İşletme Faaliyetlerinden kaynaklanan Nakit Akımında eksiden pozitife geçilmesi ve bu kapsamda Dönem Sonu Net Nakit akımında olumlu seyrin güçlenmesi, artan satışlar ve güçlü faaliyet kârı ile hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi beklenebilir bir bilanço gelmiştir.

.
ASELSAN TEKNİK ANALİZİ
.
Aselsan son 1,5 yıldır yatırımcılarını sabır taşı yapsa da hisse için en son (en altta bulunan grafik) 05 Kasım 2019’da 18,89 TL fiyatta iken yaptığımız teknik analiz çalışmamız sonrasında hissede orta ve uzun vadeli pozitif beklentimiz doğrultusunda hareket devam ediyor.
.
Güncel değerle ASELS‘te kısa vadeli teknik göstergelerimiz 20,18 TL üzerinde orta vadeli pozitif görünümünü koruyor.

ASELS 23,93 TL FiboRet(7) üzeri hacimli kapanışların devamında orta ve uzun vadeli olumlu görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde FiboRet(8) 28,38 TL ve FiboRet(9) 35,58 TL orta vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Önümüzdeki çeyreklerde gelecek temel verilerin pozitif devam etmesine bağlı olmakla beraber FiboRet(9) direnç seviyesi üzerinde hareketlerin devamı halinde uzun vadeli makas direnç seviyesi 50,00 TL olur.

Negatif haber akışında Aselsan 22,74 TL stop-loss seviyesi altında 20,90 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:


buca escort bayan

Kategoriler
ASELS

ASELS Teknik Görünüm

ASELS 18,00 TL
28 Haziran 2019

Aselsan‘da göstergelerimiz 17,98 TL üzeri kapanışların devamında pozitif görünümünü korur.

Hissede 18,96 (PSAR) ve 22,27 TL dirençlerinin hacimli geçilmesi durumunda orta ve uzun vadeli pozitif görünüm güçlenir.

ASELS 17,45 TL stop-loss seviyesi altında 16,41 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ASELS

ASELS 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

ASELS 24,92 TL
30.10.2018
.
Aselsan Şirket Profili ve Faaliyet Alanı:

% 74,20 Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı
% 25,80 Halka Açık Kısım

Kuruluş: 14.11.1975

Faal Alanı: Şirket, her türlü kurum, kuruluşa yönelik kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nev’i elektrik, elektronik, yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim ve satışını yapmak.
.
Aselsan 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 1.735 mr TL (2017/9 Bilanço 828 mn TL) +110 %
Çeyreksel bazda 3.Ç Net Dönem Kârı, 2018/2.Ç göre +34 %
.
Yıllık Net Satışlar +51 %
.
Cari Oranı 2,72
Likidite Oranı 1,86
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde yıllık bazda artış olsa da Borç Çevirme Oranları iyi düzeyde.
.
Faaliyet Kârı +185 %
Faaliyet Kâr Marjı % 20,30 → % 38,25’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +150 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,62 → % 34,03’e çıkmış, pozitif.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.140 mr TL
Öz Sermaye: 9.381,5 mr TL % 111 artmış, olumlu.
Bedelsiz Potansiyeli: % 622
Öz Sermaye Kârlılığı: % 24,46
.
Yaban Para Net Pozisyonu +456,9 mn TL (2017/9 +928,8 mn TL) -51 % yıllıkta negatif olsa da bir önceki çeyreğe göre eksiden artıya geçmesi olumlu.
Geçmiş Yıl Kârları 1.687 mn → 2.661 mn’a +58 %
Beta Katsayısı 0,99
Yıl İçi Relativ Getiri +0,65 %
.
ASELS F/K 12,38
ASELS PD/DD 3,03
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 26,60 (hisse fiyatı 31,73 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 33,44 (hisse fiyatı 24,92 TL)
.
Net Satışlarda, dönem net kârında, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarında düzenli artışa bağlı orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.
Yabancı Para Net Pozisyonunun önceki çeyreğe göre eksiden artıya dönmesi olumlu.
F/K ve PD/DD, Cari Oran ve kâr marjlarında iyileşmenin sürmesi pozitif.
.
Aselsan Teknik Analizi:
.
ASELS’te kısa vadeli göstergelerimiz henüz negatif olsa da tepki seviyelerinde bulunuyor, ancak 25,77 TL üzerinde kapanışlarda olumluya döner.
Orta ve uzun vadeli pozitif görünüm için 28,30 TL’nin hacimli geçilmesi önemli.

Aselsan 23,60 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ASELS

ASELS Aylık Yabancı Takası

ASELS 25,80 TL
23.10.2018

Hissede son bir aylık yabancı takası ve yabancı takası grafiği (altta kırmızı olan) bu şekilde, yorum yapmadan sadece sayıları ve grafiğini koyalım diye düşündük.

Kategoriler
ASELS

ASELS 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

ASELS 27,12 TL
14.08.2018
.
Aselsan 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 941 mn TL (2017/6 Bilanço 564 mn TL) +67 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı 2018/1.Ç göre 351 mn’dan 590 mn’a +68 % yıllık ve çeyreksel bazda pozitif.
.
Yıllık Net Satışlar +52 %
.
Cari Oranı 2,92
Likidite Oranı 2,05
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde yıllık bazda artış olsa da Borç Çevirme Oranları iyi düzeyde.
.
Faaliyet Kârı +145 %
Faaliyet Kâr Marjı % 19,51 → % 31,50’ye çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +104 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,53 → % 27,59’a çıkmış, pozitif.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.140 mr TL
Öz Sermaye: 8.574 mr TL % 105 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 652
Öz Sermaye Kârlılığı: % 20,58
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.687 mn → 2.661 mn’a +58 %
Beta Katsayısı 1,05
Yıl İçi Relativ Getiri +5,42 %
.
ASELS F/K 17,52
ASELS PD/DD 3,61
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 26,60 (hisse fiyatı 31,76 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 27,97 (hisse fiyatı 27,12 TL)
.
Net Satışlarda, dönem net kârında, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarında düzenli artışa bağlı orta ve uzun vadede hisse fiyatları üzerinde olumlu etkisi beklenebilecek bir bilanço.
Finansal Giderler artsa da Esas Faaliyet gelirlerindeki artışla kârlılık olumlu etkilenmiş.
Hisse fiyatlarında geçtiğimiz dönemde baskı oluşturan ikincil halka arz durumu geçti, Net satışlar ve kâr marjları pozitif, kısaca hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu etki yapması beklenen bir bilanço.
.
Aselsan Teknik Analizi:
.
Hisse için 07.06.2018 tarihinde 21,50 TL iken verdiğimiz pozitif sinyal uyarılı teknik yorumumuz sonrası orta vedeli pozitif görünüm devam ediyor.
Güncel değerle yazacak olursak 26,10 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam eder.

Kategoriler
ASELS

ASELS Güncel Takas ve Teknik Görünüm

ASELS 21,50 TL
07.06.2018

İkincil halka arz sonrası güncel değerle ASELSAN’da 21,95 TL üzerindeki kapanışlarda pozitif seyir başladı diyebiliriz.

Bu seviye altında 20,70 – 20,00 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir.
*
*
*
05.08.2018 Güncel Teknik Görünüm:

Hissede son hafta yabancı takasında net 508K % 25,33’ten % 25,51’e artıda görünüyor.


Teknik olarak bakarsak da güncel değerle 25,99 TL stop-loss seviyesi üzerinde kapanışlarda pozitif görünüm devam eder.
Yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için 28,80 TL üzerinde hacimli hareketler olmalı.

Kategoriler
ASELS

ASELS Teknik Görünüm ve Yabancı Takası

ASELS 23,14 TL
29.06.2018

Aselsan‘ın ikincil halka arz sonrası teknik durumu kapsamında yani hissenin dip dalması yaptığı günlerde yabancı hareketlerini inceledik.
İkincil halka arz sonrası ilk işlem günü 07 Haziran ve bugün 29 Haziran 2018 arasında (grafikte üstteki göstergede sarı daire) takasta yabancı payı 12,8 milyon lot artarak % 22,14’ten % 26,53’e çıkmış.
Hissenin nispeten dip oluşumu yaptığı süreçte Johnylerin pay oranlarındaki artış dikkat çekici.

Hisse için geçtiğimiz günlerde 07.06.2018 tarihli yorumumuzda “İkincil halka arz sonrası güncel değerle ASELSAN’da 21,95 TL üzerindeki kapanışlarda pozitif seyir başladı diyebiliriz.” değerlendirmesini yapmıştık ki şimdilik pozitif görünüm devam ediyor.

Güncel değerle ASELS 22,16 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ASELS

ASELSAN İkincil Halka Arz Sonucu ve Ortaklık Yapısı

“Payları Borsamız Yıldız Pazar’da işlem gören Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin 1 milyar TL’den 1,14 milyar TL’ye artırılması dolayısıyla, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilen toplam 140 milyon TL nominal değerli payların halka arzında 31/05-01/06/2018 tarihlerindeki talep toplama süreci tamamlanmış olup, söz konusu “Borsada İşlem Gören” nitelikteki payların satışı, 1 TL nominal değerli pay için 21,35 TL fiyatla, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı/satıcı üye) aracılığıyla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde 05/06/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.”

ASELSAN İkincil Halka Arz Sonucu ve Ortaklık Yapısı

Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marj aralığı: 18,98 TL – 28,46 TL

İşlem Tarihi: 05.06.2018

***

140 milyon nominal değerli lot için 160,5 milyon adet başvuru alım talebi gelmiş.
Bu talebin;
% 20,1 Yurt dışı kurumsal yatırımcılar,
% 18,7 Yurt içi kurumsal yatırımcılar,
% 60,9 Yurt içi bireysel yatırımcılar,
%0,3 Aselsan çalışanları tarafından karşılanmış ve 140 milyon lot 21,35 TL ortalama fiyat ile satılmıştır.

İkincil arz sonrasında toplam halka açıklık oranı % 25,70 olmuştur.
Bu oranı kendi hesabımızla izâhname açıklandığında % 25,80 çıkarmış, ASELSAN 24.05.2018 KAP Bildirimleri Ve İzâhname yazımızda (Arz sonrası toplam Halka Açıklık Oranı: % 25,80 olması gerekir bu durumda.) şeklinde belirtmştik, % 0,10 sapmış hesabımız…
İkincil halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısında son durum:

Toplam satılan lotun % 20,1’ini yurt dışı kurumsal yatırımcılar almıştır.
Bu dağılımla Aselsan’ın millî şirket olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Herhangi bir açıklama yok fakat KAP açıklamasındaki başlıkta “Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine” yazdıklarına göre arz-talep dengesi kapsamında Fiyat Marj aralığında düzenleme yapılmış ve 18,98 TL – 28,46 TL aralığı bazında arz-talep dengesi kurulmuş ve ortalama 21,35 TL fiyat ile satış gerçekleşmiş.
Bize, alana da satana da hayırlı olsun demek düşer bu saatten sonra.

Söylemesi ayıp eşek yıkıldıktan sonra yol gösteren çok olur, hesabı arzın zamanlaması vs. farklı olsa şöyle böyle olurdu demenin anlamı yok, ki yerli yatırımcı toplamda % 79,9 ile şirketine / lotlarına sahip çıkmış yine…

Açılış teorik fiyatı 21,35 TL olsa da yarın işlem görmeye başlayacağı için son tahlilde bu fiyat yatırımcıların talebine göre şekillenecektir.

Ne olur kısmına gelirsek İzâhname’deki bilgiye göre “Arzın % 40’ı yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmişti.” fakat yabancı talebinin % 20,1 ile kendilerine ayrılan lotun yarısını almaları ve ortalama fiyat (21,35 TL) beğenilmese de hisse fiyatında son dönemde baskıda etkili olan ikincil arz sürecinin bitmesi, yatırımcıların önünü görmesi adına pozitif.

Bundan sonra hisse fiyatının, endeks paralelinde şirketin temel analizine, bilanço ve faaliyet akışına bağlı olarak yol almasını beklemek gerekir.

Kategoriler
ASELS

ASELS Genel Kurul Toplantı Sonucu

Aselsan Genel Kurul Toplantısından rutin temettü onayı kararı dışında Yönetim Kurulunun İkincil Halka Arzın yöntemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yönetimin planladığı arz şekli hakkında ilerleyen süreçte net kararları arz fiyatı vb. konularında Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

Yatırımcıyı ilgilendiren kısımlarıyla toplantı sonucu:

1. Hisse başına net 7,191 kuruş (0,07191 TL) temettü daha önce açıklanan tarihlerde üç taksitte ödenecek.

2. Ödenmiş Sermaye % 21 oranında 210 milyon TL hâl-i hazırdaki hissedarlar dışında yatırımcılara arz edilecek, bu şekilde halka açıklık oranının % 15’ten % 30’a çıkarılması hedefleniyor.
Sermaye artırımının hâl-i hazırdaki hissedarlar dışında yatırımcılara hisse satışı şeklinde yapılmasıyla ikincil halka arz, bedelli sermaye artırımı olarak yapılmamış oluyor.
Bu şekilde hâl-i hazırdaki hissedarların ikincil halka arza katılım mecburiyeti ortadan kalkmış olacak (olumlu).

Özetle, hisse satışı şeklinde ikincil halka arz gerçekleştirilecek.
İkincil halka arz fiyatı konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

Son tahlilde toplantıdan ekstra bir sonuç çıkmadı, ikincil halka arzın yöntemi konusunda ilk kez açıklama yapıldı.
Belirsizlikler bir derece netleşmiş oldu, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımının olmayacağı netleşti.
İkincil halka arz fiyatı ve tarihi konusunda daha net açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılacaktır.

*Kendi adıma yazacak olursam ekstra bir beklentim olmadığı için sürpriz bir sonuç yok bana göre, tam tersine arz şekli netleşmiş oldu.
2013 yılından beri dönem dönem ısıtılıp dile gelen bu sürecin netleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması yolunda adımların atılması olumlu.
Kısa vadede hisse bazında farklı beklentileri olanların yapacağı panik hareketler olursa da bu er geç biter ve şirketin faaliyetleri paralelinde hisse, orta ve uzun vadede yoluna devam eder.

** Her yatırımcı kararını kendi almalı ki yarın başkasına sitemde bulunmasın.

***Her şey gönlünüzce olsun.