Kategoriler
TRKCM

TRKCM FiboRet Teknik Analizi

TRKCM 3,13 TL

10 Nisan 2020

Trakyacam‘da göstergelerimiz 2,63 TL üzerinde olumlu durumda.

Kısa vadeli görünüm:

FiboRet(7) 3,03 TL üzerinde orta vadeli pozitif görünüm devam eder.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 3,50 ve FiboRet(9) 4,25 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

TRKCM 2,95 TL stop-loss seviyesi altında 2,74 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Orta ve uzun vadeli görünüm:

Kategoriler
TRKCM

TRKCM 2019/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 3,12 TL
29 Nisan 2019
.
Trakya Cam Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:

Endeks: BIST100, Yıldız Pazar.
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2019/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/3 Bilanço 149 mn TL (2018/3 Bilanço 206 mn TL) -18 %
.
Yıllık Net Satışlar +26 %
.
Faaliyet Kârı -12 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,02 → % 11,99 negatif.
.
FAVÖK Kârı -19 %
FAVÖK Kâr Marjı % 19,88 → % 12,90 negatif.
.
Câri Oranı 1,84
Likidite Oranı 1,39
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranlarında önceki dönemlere göre iyileşme sürüyor.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.250 mr TL
Öz Sermaye: 5,541 mr +33,5 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 16,25
Bedelsiz Potansiyeli: % 343
.
Geçmiş Yıl Kârları 2,234 mr TL +41 % olumlu.
Yabancı Para Net Pozisyonu +573 mn TL +327 % olumlu.
.
TRKCM F/K 4,30
Cam Sektörü Ortalama F/K 5,35
TRKCM PD/DD 0,70
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,96
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 48,61 (Hisse fiyatı: 3,03 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 53,24 (Hisse fiyatı: 3,12 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri -0,59 %
2019 Temettü Verimi % 3,27*
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 3,27
*Hissenin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü ödeme kararı var.
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/3 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 4,10 TL**Hissenin 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında bu Hisse Değerleme fiyatı 3,97 TL olur.
.
Net Satışların % 26 artmasına rağmen Finansman Giderleri, Yönetim ve Pazarlama Giderlerindeki artışlar Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarını düşürmüş. Özellikle Finansal Giderlerdeki belirgin artış, kârlılığı törpülemiş.

Toplam Net Satışların % 52 yurt dışı satış ihracat ağırlıklı olması, Yabancı Para Net Pozisyonunun pozitif seyri için önemli.

Şişe Cam grubunun ana şirketi konumunda bulunan Trakya Cam; otomotiv, düz cam, enerji camları ve beyaz eşya camları alanında üretim yaptığı için özellikle inşaat ve otomotiv sektöründe iyileşme önem arz etmektedir.
Bunun için de enflasyon, dolayısıyla faiz ve dövizde sakinleşme önemli.

Bu kapsamda kısa vadede hisse üzerinde baskı görülse de Temel verileri açısından sektör hisselerine göre nispeten iskontolu bilançosu ve düzenli kâr paylaşımıyla orta ve uzun vadede dikkat çeken bir hisse Trakya Cam.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

TRKCM’da göstergelerimiz henüz pozitife geçmese de aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Hissede 3,30 TL üzeri hacimli kapanışların devamında olumlu görünüm güçlenir.

3,37 TL ara direncin geçilmesi hâlinde 4,01 ve Hisse Değerleme fiyatı 4,10 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.*

*TRKCM 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında uzun vadeli bu teknik direnç hedefi 3,97 TL olur.

Negatif haber akışında Trakya Cam 2,90 TL stop-loss seviyesi altında 2,79 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TRKCM

TRKCM 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 3,61 TL
25.10.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
Endeks: BIST100, Yıldız Pazar
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 780 mn TL (2017/9 Bilanço 422 mn TL) +84 % pozitif.
.
Yıllık Net Satışlar +39 %
.
Faaliyet Kârı +45 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,06 → % 17,86 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +75 %
FAVÖK Kâr Marjı % 17,45 → % 22,09 pozitif.
.
Câri Oranı 1,66
Likidite Oranı 1,18
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları çevrilebilir düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.250 mr TL
Öz Sermaye: 5.359,9 mr +43,83 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,16
Bedelsiz Potansiyeli: % 328
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.174 mr → 1.450 mr’a +23 %
.
TRKCM F/K 4,63
TRKCM PD/DD 0,84
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 56,63 (Hisse fiyatı: 4,03 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 53,17 (Hisse fiyatı: 4,94 TL)
Yıl İçi Getiri: +11,01 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri +10,21 %
Beta Katsayısı 0,61
2018 Temettü Verimi % 3,1
2018 Bedelsiz Verimi % 10,61946
2018 toplam kuzu verimi % 13,7
.
Net Satışların % 39 artmasına rağmen Faaliyet ve FAVÖK kârında daha yüksek oranlarda artış olumlu.
Finansal Giderlerin artması kârlılığı törpülemiş.
Yatırım faaliyetleri / büyümeye paralel olarak düzenli bedelsiz sermaye artırımları ve temettü geleneği ile dikkat çeken bir hisse.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

TRKCM‘da kısa vadeli görünüm 3,63 TL altında hâlâ negatif olsa da orta vadeli görünüm için 3,95 TL seviyesi hacimli geçilmeli.

Trakya Cam 3,44 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

13 Kasım 2018 Güncel Teknik Görünüm

TRKCM 3,22₺

Hisse güncel teknik görünüm, 3,20₺ üzeri kapanışların devamı halinde pozitif görünüm devam eder.

Kategoriler
TRKCM

TRKCM 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 4,94 TL
27.07.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
Endeks: BIST100, Yıldız Pazar
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 504 mn TL (2017/6 Bilanço 262 mn TL) +92 % pozitif.
.
Yıllık Net Satışlar +25 %
.
Faaliyet Kârı +41 %
Faaliyet Kâr Marjı % 16,24 → % 18,22 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +78 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,64 → % 23,56 pozitif.
.
Câri Oranı 1,67
Likidite Oranı 1,18
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları çevrilebilir düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.250 mr TL
Öz Sermaye: 3.514 mr TL’den 4.542 mr’a % 29 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,89
Bedelsiz Potansiyeli: % 263
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.374 mr → 1.499 mr’a +9 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 670 → -33 mn TL sınırlı negatif.
.
TRKCM F/K 6,50
Cam Sektörü Ortalama F/K 8,65
TRKCM PD/DD 1,23
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,18
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 56,63 (Hisse fiyatı: 4,45 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 57,27 (Hisse fiyatı: 4,94 TL)
Yıl İçi Getiri: +11,01 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri +33,94 %
Beta Katsayısı 0,57
2018 Temettü Verimi % 3,1
*31 Temmuz 2018’de % 10,61946 oranında bedelsiz sermaye arttırımı yapılacaktır.
Bu şekilde 2018 toplam kuzu verimi % 13,7 olur.
.
Net Satışların % 25 artmasına rağmen Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarında güçlü artış pozitif, özellikle Yatırım Faaliyetleri kaynaklı gelirlerin katkısı kârlılıkta önemli etken.
Finansal Gelirleri arttığı hâlde Finansal Giderlerin de artmasıyla bu kalem nötürlenmiş.
Yatırım faaliyetleri / büyümeye paralel olarak düzenli bedelsiz sermaye artırımları ve temettü geleneği olan bir şirkete yakışır orta ve uzun vadede pozitif bir bilanço.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

TRKCM için en son 28.05.2018 tarihinde câri değerle 4,36 TL iken (temettü düşmesiyle bu fiyat 4,20 TL) pozitif sinyal uyarılı verdiğimiz grafik (en altta) sonrası 4,98 TL görerek +18,57 % prim üretilmiştir.

TRKCM güncel değerle 4,74 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Negatif endekste 4,74 TL stop-loss seviyesi altında 4,56 TL destek olarak izlenebilir.

Hissede bilanço etkisi nispeten fiyatlara yansımış olsa da bahsettiğimiz trend desteklerinin korunması durumunda orta ve uzun vadede hissenin formasyon hedeflerine doğru güçlü bilançonun etkisi görülebilir.


Kategoriler
TRKCM

TRKCM Bedelsiz Sermaye Artırımı

Trakya Cam Sermaye Artırımına İlişkin Bildirim:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30 Mayıs 2018 tarihli toplantısında:

Mevcut 3.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.130.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 120.000.000 Türk Lirasının;

a) 20 Mart 2018 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda, 2017 dönem karından karşılanmasına,

b) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 10,619469 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına

karar verilmiş olup 24 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
*
*
*
TRKCM 31.07.2018 tarihinde bedelsiz bölünme / bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşecektir.
En geç 30 Temmuz 2018 pazartesi günü seans sonunda elinde hisse olanlar bedelsiz bölünmeden yararlanır, bedelsizden gelen hisseler 02 Ağustos 2018 T+2’de takastan yatırım hesaplarına geçer.

Kategoriler
TRKCM

TRKCM 2018/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TRKCM 4,36 TL
28.05.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı:
Düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimi ve satışı.
.
Trakya Cam 2018/3 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/3 Bilanço 206 mn TL (2017/3 Bilanço 114 mn TL) +81 %
.
Yıllık Net Satışlar +28 %
(Toplam satışların % 52’si yurt dışı satışlardan oluşuyor.)
Yurt İçi Satışlar % 25 artarken Yurt dışı Satışların % 27 artmış, sınırlı pozitif.
.
Faaliyet Kârı +39 %
Faaliyet Kâr Marjı % 15,76 → % 17,07 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +64 %
FAVÖK Kâr Marjı % 15,47 → % 19,93 pozitif.
.
Câri Oranı 1,82
Likidite Oranı 1,39
Kısa Vadeli Yükümlülükleri ve Uzun Vadeli yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.130 mr TL
Öz Sermaye: 3.423 mr TL’den 4.148 mr’a % 21 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 17,07
Bedelsiz Potansiyeli: % 267
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.392 mr → 1.583 mr’a +14 %
Yabancı Para Net Pozisyonu -257 → 134 mn TL pozitif.
.
TRKCM F/K 6,96
Cam Sektörü Ortalama F/K 7,70
TRKCM PD/DD 1,19
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,04
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 56,63 (Hisse fiyatı: 4,62 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 56,18 (Hisse fiyatı: 4,36 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri 2,18 %
Beta Katsayısı 0,69
2018 Temettü Verimi % 2,6
*31 Mayıs 2018’de hisse başına net 0,127876 TL temettü ödemesi yapılacaktır.
**Ayrıca SPK onayı sonrasında tarihi belli olmak üzere % 10,61946 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı var.
.
Net Satışların yurt dışı lehine ihracat ağırlıklı artmaya devam etmesi, yüksek seyreden döviz ve şirketin Yabancı Para Net Pozisyonu ve Finansal Gelirleri açısından pozitif.
Net Satışlardaki artışa oranla FAVÖK ve Faaliyet kâr marjlarındaki artış ile orta ve uzun vadeli pozitif bir bilanço.

Trakya Cam, temettü ve bedelsiz şeklinde kâr paylaşımı geleneğinin devam etmesi, artan kâr marjlarıyla yatırımcı dostu özelliğini sürdüren bir şirket olarak dikkat çekiyor.
.
Trakya Cam Teknik Analizi:

Trakya Cam’da göstergelerimiz 4,28 TL üstünde pozitife geçmiş durumda.
4,23 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm: