Kategoriler
PETKM

PETKM Bedelsiz Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

PETKM 4,97
13 Haziran 2019

*PETKM çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 1.650.000.000 TL’den 2.112.000.000 TL’ye artırılması Aliağa Ticaret Odasına 12.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19.06.2019‘dir.

21.06.2019, yeni payların Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih.

*Petkim bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 28

Kategoriler
PETKM

PETKM Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

PETKM 4,95
06 Mart 2019

*PETKM 29.03.2019 tarihinde onaya sunulmak üzere bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

Nakit kâr payı, temettü ödenmeyecek.

*Petkim bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 28
Bedelsiz pay dağıtımı tarihi, yasal sürecin tamamlanması sonrasında belirlenecektir.