Kategoriler
SASA

SASA Kâr Payı Dağıtımı Hakkında

Şirketin 04 Mart 2019 KAP bildiriminde temettü – bedelsiz hakkında aşağıdaki bilgi var:

“2018 yılı için pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak;

bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden önce tamamlanması durumunda;

mevcut 605.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine % 37,1901 oranında bedelsiz ve artış sonrası ulaşılacak olan 830.000.000-TL sermaye karşılığında % 25,1992 oranında nakit olmak üzere % 62,3893 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına,

bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden sonra tamamlanması durumunda;

605.000.000-TL sermaye karşılığında: pay sahiplerine % 37,19008 oranında bedelsiz ve % 34,5707 oranında nakit olmak üzere % 71,76078 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına,

nakit kar payının dağıtımına 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.”

Özetlersek % 37,1901 oranında bedelsiz sermaye artırımı, temettü tarihi olan 17 Haziran 2019 öncesi yapıldığı için 17 Haziran 2019’da brüt 0,251992 (benim hesabıma göre net 0,2142 TL) hisse başına net temettü ödemesi yapılması gerekir.

Bugünkü fiyatla % 4,03 temettü verimine denk gelir.

Kategoriler
SASA

SASA 2018/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 8,70 TL*
15 Mart 2019

*SASA için son çalışmamızdaki grafik fiyatı da bedelsiz bölünme sonrasında 6,10 TL olmuştur.
.
Sasa Polyester Şirket Profili:

Şirketin kuruluş tarihi: 21.06.1973
Hissenin BIST’te ilk işlem tarihi: 01.11.1996
Faaliyet alanı: Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000.-TL
Ödenmiş Sermaye : 605.000.000.-TL
% 84,80 Erdemoğlu Holding A.Ş.
% 15,20 Halka açık Kısım
.
Sasa 2018/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/12 Bilanço 597,4 mn TL (2017/12 Bilanço 203,5 mn TL) +194 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +242 %
.
Yıllık Net Satışlar +32 %
.
Faaliyet Kârı +77 %
Faaliyet Kâr Marjı % 18,73 → % 25,25’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +0,002 %
FAVÖK Kâr Marjı % 15,11 → % 8,68’e düşmüş, negatif.
Finansal giderlerdeki artış, FAVÖK kâr marjını olumsuz etkilemiştir.
.
Cari Oranı 1,25
Likidite Oranı 0,77
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki artış, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 1.137 → 1.735 mr TL +52 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 34,42
Bedelsiz Potansiyeli: % 186
.
SASA F/K 8,81
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 7,98
SASA PD/DD 3,03
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 1,90
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 2,94 (Hisse fiyatı 8,19 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 3,60 (Hisse fiyatı 8,70 TL)
.
2019 Net Temettü Verimi: % 3,37
2019 Bedelsiz Verimi: % 37,19008
2019 toplam kuzu verimi: % 40,5

Şirketin 17.06.2019 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başına net 0,2142 TL temettü ödemesi olacak (Brüt: 0,252 TL).
Ayrıca gerekli yasal işlemler sonrasında verilmek üzere % 37,19008 bedelsiz sermaye artırma kararı var.

.
Yabancı Para Net Pozisyonu -130 mn → -1.072 mr TL olumsuz.
Geçmiş Yıl Kârları -6 mn → -2 mn TL
Beta Katsayısı 1,27
Relativ Getiri -6,14 %
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2019/12’ye kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 10,98 TL
Not: Bu değer, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur.

.
Toplam satışların % 38’i yurt dışı satışlardan oluşuyor.
Şirketin yabancı para net pozisyonundaki negatif artışın tolare edilmesi kapsamında yurt dışı satışların % 50 artış oranı, % 23 yurt içi satışlara göre ihracat ağırlıklı olarak daha güçlü artması olumlu.

Dönem net kârının ve Faaliyet kârının Net Satışlara bağlı artması pozitif.
Maliyet Giderlerindeki düşme, Faaliyet kâr marjına olumlu yansımıştır.
Finansal Giderlerdeki artış nedeniyle FAVÖK kâr marjı olumsuz etkilenmiştir.

Sektör ortalamalarına göre temel verilerin nispeten primli olması ve Yabancı Para Net Pozisyonunda negatif artışın devam etmesi olumsuz risk algıları olarak görünmektedir.

Orta ve uzun vadede şirketin kârlılığını olumlu etkilemesi beklenen hâl-i hazırda devam eden kapasite artırım yatırımları ve temettü / bedelsiz şeklinde düzenli kâr paylaşımları pozitif.
.
SASA Teknik Analizi:
.
Hisse 12,05 TL tarihî zirvesi sonrasında düzeltme / dinlenme hareketini sürdürdü.
.
Güncel değerle hissenin 8,36 TL üzeri hareketlerinde indikatörlerimiz pozitif görünümünü korur.

Bu seviyenin korunması şartıyla 9,16 – 9,79 TL dirençleri hacimli geçilirse önümüzdeki bilançolar ve ekonomik konjonktüre de bağlı olarak temel analiz bölümünde bahsettiğimiz hisse değerleme fiyatı 10,98 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefi olarak izlenebilir (bu direnç hedefi, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur).

Olumsuz haber akışında 8,22 TL stop-loss seviyesi altında 7,30 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

SASA 8,71
04 Mart 2019

*SASA 17.06.2019 tarihinde hisse başına net 0,293851 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 3,37 net temettü verimine denk gelir.

*Sasa Polyester bedelsiz kâr payı dağıtma oranı: % 37,19008
Bedelsiz pay dağıtımı tarihi, yasal sürecin tamamlanması sonrasında belirlenecektir.

Temettü + Bedelsiz toplam kâr payı dağıtma oranı: % 89,10