Kategoriler
SASA

SASA Takas ve FiboRet Teknik Analizi

SASA için en son yine bu sayfalarda 02 Eylül 2019 tarihinde 6,04 TL fiyatta iken pozitif görünüm uyarılı grafik paylaşmıştık:

SASA Teknik Analizi

Bu çalışmamız sonrasında Sasa 7,80 TL görerek % 29 prim üretti.
Hisse bu fiyatla aynı zamanda 2018/12 bilanço temel analiz çalışmamızda belirttiğimiz Hisse Değerleme fiyatımız 7,75 TL hedefimizi de (analize konu olan süreye bir hafta kala) gerçekleştirmiş oldu:
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2019/12’ye kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 10,98 TL
Not: Bu değer, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur.

SASA 2018/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

*
*
*
SASA FiboRet Teknik Analizi

SASA 7,80 TL
23 Aralık 2019

SASA takas analizimizde yabancı oranının son iki haftada % 4,36’dan % 5,63’e çıkmış.
Bu oranda en büyük pay 2,8 milyon lot artış ile Citibank Yabancı, 2,3 milyon lot artışı ile Deutsche Bank Yabancı’ya ait (bıyıklı – bıyıksız orasını buradan göremiyoruz tabii, buradan gördüğümüz bu şekilde).

Güncel değerle Sasa‘da kısa vadeli göstergelerimiz 7,48 TL üzerinde pozitif görünümünü korur, bu seviye altında negatife döner.
Hisse 9,26 TL FiboRet(7) seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda orta ve uzun vadeli yeni dirençler gündeme gelir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 11,46 ve FiboRet(9) 15,02 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

SASA 7,48 TL stop-loss seviyesi altında 6,32 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA Teknik Analizi

SASA 6,04 TL
02 Eylül 2019

Sasa Polyester‘de göstergelerimiz 5,99 TL üzerinde pozitif durumda.
6,33 TL üzerinde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri 7,00 TL ara direnç hedefinin hacimli geçilmesi hâlinde aynı zamanda temel ve teknik verilere göre Hisse Değerleme fiyatımız olan 7,75 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefi olur.

SASA 5,65 TL stop-loss seviyesi altında 5,45 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA 2018/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 8,70 TL*
15 Mart 2019

*SASA için son çalışmamızdaki grafik fiyatı da bedelsiz bölünme sonrasında 6,10 TL olmuştur.
.
Sasa Polyester Şirket Profili:

Şirketin kuruluş tarihi: 21.06.1973
Hissenin BIST’te ilk işlem tarihi: 01.11.1996
Faaliyet alanı: Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000.-TL
Ödenmiş Sermaye : 605.000.000.-TL
% 84,80 Erdemoğlu Holding A.Ş.
% 15,20 Halka açık Kısım
.
Sasa 2018/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/12 Bilanço 597,4 mn TL (2017/12 Bilanço 203,5 mn TL) +194 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +242 %
.
Yıllık Net Satışlar +32 %
.
Faaliyet Kârı +77 %
Faaliyet Kâr Marjı % 18,73 → % 25,25’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +0,002 %
FAVÖK Kâr Marjı % 15,11 → % 8,68’e düşmüş, negatif.
Finansal giderlerdeki artış, FAVÖK kâr marjını olumsuz etkilemiştir.
.
Cari Oranı 1,25
Likidite Oranı 0,77
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki artış, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 1.137 → 1.735 mr TL +52 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 34,42
Bedelsiz Potansiyeli: % 186
.
SASA F/K 8,81
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 7,98
SASA PD/DD 3,03
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 1,90
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 2,94 (Hisse fiyatı 8,19 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 3,60 (Hisse fiyatı 8,70 TL)
.
2019 Net Temettü Verimi: % 3,37
2019 Bedelsiz Verimi: % 37,19008
2019 toplam kuzu verimi: % 40,5

Şirketin 17.06.2019 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başına net 0,2142 TL temettü ödemesi olacak (Brüt: 0,252 TL).
Ayrıca gerekli yasal işlemler sonrasında verilmek üzere % 37,19008 bedelsiz sermaye artırma kararı var.

.
Yabancı Para Net Pozisyonu -130 mn → -1.072 mr TL olumsuz.
Geçmiş Yıl Kârları -6 mn → -2 mn TL
Beta Katsayısı 1,27
Relativ Getiri -6,14 %
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2019/12’ye kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 10,98 TL
Not: Bu değer, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur.

.
Toplam satışların % 38’i yurt dışı satışlardan oluşuyor.
Şirketin yabancı para net pozisyonundaki negatif artışın tolare edilmesi kapsamında yurt dışı satışların % 50 artış oranı, % 23 yurt içi satışlara göre ihracat ağırlıklı olarak daha güçlü artması olumlu.

Dönem net kârının ve Faaliyet kârının Net Satışlara bağlı artması pozitif.
Maliyet Giderlerindeki düşme, Faaliyet kâr marjına olumlu yansımıştır.
Finansal Giderlerdeki artış nedeniyle FAVÖK kâr marjı olumsuz etkilenmiştir.

Sektör ortalamalarına göre temel verilerin nispeten primli olması ve Yabancı Para Net Pozisyonunda negatif artışın devam etmesi olumsuz risk algıları olarak görünmektedir.

Orta ve uzun vadede şirketin kârlılığını olumlu etkilemesi beklenen hâl-i hazırda devam eden kapasite artırım yatırımları ve temettü / bedelsiz şeklinde düzenli kâr paylaşımları pozitif.
.
SASA Teknik Analizi:
.
Hisse 12,05 TL tarihî zirvesi sonrasında düzeltme / dinlenme hareketini sürdürdü.
.
Güncel değerle hissenin 8,36 TL üzeri hareketlerinde indikatörlerimiz pozitif görünümünü korur.

Bu seviyenin korunması şartıyla 9,16 – 9,79 TL dirençleri hacimli geçilirse önümüzdeki bilançolar ve ekonomik konjonktüre de bağlı olarak temel analiz bölümünde bahsettiğimiz hisse değerleme fiyatı 10,98 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefi olarak izlenebilir (bu direnç hedefi, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur).

Olumsuz haber akışında 8,22 TL stop-loss seviyesi altında 7,30 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 9,94 TL
30.07.2018
.
Şirketin Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST50, Yıldız Pazar
Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
.
Sasa Polyester 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 268 mn TL (2017/6 Bilanço 110 mn TL) -144 %
.
Yıllık Net Satışlar +17 %
.
Faaliyet Kârı +71 %
Faaliyet Kâr Marjı % 18,89 → % 27,59 pozitif.
.
FAVÖK Kârı -2 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,19 → % 13,64 negatif.
.
Câri Oranı 1,26
Likidite Oranı 0,92
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli yükümlülüklerinde artışa paralel olarak borç çevirme oranları zayıflamış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 1.085 mr TL’den 1.406 mr’a % 30 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 25,72
Bedelsiz Potansiyeli: % 132
.
Geçmiş Yıl Kârı/Zararı -2,3 mn TL
Yabancı Para Net Pozisyonu -100 → -526 mn TL negatif.
.
SASA F/K 16,62
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 11,07
SASA PD/DD 4,28
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 2,28
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 8,23 (Hisse fiyatı: 7,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 5,28 (Hisse fiyatı: 9,94 TL)
Yıl İçi Getiri +26,94 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri +52,27 %
Beta Katsayısı 1,06
2018 Temettü Verimi % 0
2018 Bedelsiz Verimi % 46,6
.
Net Satışların +17 % artışı Maliyetlerde düşme ve Esas Faaliyetlerden gelirlerle Faaliyet kâr marjı artmış fakat artan Finansal Giderler kalemiyle FAVÖK kâr marjı olumsuz etkilenmiştir.
Kur hareketi ve devam eden yatırım sürecine bağlı olarak Yabancı Para Net Pozisyonundaki açığın artması (Yabancı Para Net Pozisyonu -100 → -526 mn TL) negatif.
Dövizde sakin seyir olursa bu önümüzdeki çeyreklere olumlu yansır, aksi durumda hisse üzerindeki baskı devam edebilir.
Hissenin temel verileri, sektör ortalamalarına göre nispeten primli durumda görünüyor.
Hisse bazında bakarsak da özellikle hissenin teknik olarak trend kırılımlarının başladığı dönemlere göre şirketin temel verileri, fiyata göre kârlılığın zayıf kaldığını gösteriyor.
Özetle önümüzdeki süreçte bahsettiğim temel ve teknik veri uyuşmazlığı denge bulacaktır.
Bu denge sonrasında devam eden yatırımları ve faaliyet kârı temel verileri ışığında hissenin yoluna devam etmesi beklenir.
.
Sasa Teknik Analizi:
.
Sasa 2018/6 bilanço beklentisini 12,00 TL yükselen kanal formasyon hedefini test ederek gerçekleştirdi. Aynı zamanda 12,05 TL taze zirve yaptı.

Güncel duruma gelirsek 11,80 TL altında negatife geçen hissede 9,10 ve 8,00 TL önemli destekler..

Olumsuz senaryoda ise yükselen kanal ana trend desteği 8,00 TL‘nin çalışmaması durumunda 6,80 TL desteğini izliyor olacağız.

Kategoriler
SASA

SASA 2018/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 8,83 TL
20.06.2018
.
Şirketin Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı:
Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
.
Sasa Polyester 2018/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/3 Bilanço 45 mn TL (2017/3 Bilanço 78 mn TL) -42 %
.
Yıllık Net Satışlar +2,5 %
Satış Gelirlerindeki zayıflıkta, yıllık 86,9’dan 68,1 tona (ton bazında) düşüş etkili.
.
Faaliyet Kârı -20 %
Faaliyet Kâr Marjı % 25,61 → % 20,10 negatif.
.
FAVÖK Kârı -20 %
FAVÖK Kâr Marjı % 26,40 → % 20,50 negatif.
.
Câri Oranı 1,39
Likidite Oranı 0,99
Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Uzun Vadeli yükümlülüklerinde artışa paralel olarak borç çevirme oranları önceki çeyreklere göre zayıflamış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 0.512 mr TL’den 1.182 mr’a % 131 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 14,42
Bedelsiz Potansiyeli: % 95
.
Geçmiş Yıl Kârı 196 mn
Yabancı Para Net Pozisyonu +162 → -373 mn TL negatif.
.
SASA F/K 31,3
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 15,3
SASA PD/DD 4,5
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 2,27
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 8,23 (Hisse fiyatı: 7,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 1,88 (Hisse fiyatı: 8,83 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri 37,56 %
Beta Katsayısı 1,51
2018 Temettü Verimi % 0
2018 Bedelsiz Verimi % 46,6
.
Net Satışların ton bazında düşmesi ve yüksek dövize bağlı Maliyet ve Finansal Giderlerdeki artışla Dönem Net Kârı ve kâr marjları düşmüş.
Kur hareketi ve devam eden yatırım sürecine bağlı olarak Yabancı Para Net Pozisyonunun eksiye düşmesi negatif.
Dövizde sakin seyir olursa bu gidişata olumlu yansır, aksi durumda hisse üzerindeki baskı devam edebilir.
Hissenin temel verileri, sektör ortalamalarına göre primli durumda görünüyor.
Özetle hisse üzerinde son dönemde görülen baskı kısa ve orta vadede sürebilir.

Önümüzdeki çeyreklerde dövizde sakinleşme olması ve bu kapsamda temel verilerdeki değişime göre uzun vadeli görünüm şekillenecektir.
.
Sasa Teknik Analizi:

SASA için en son 16.05.2018 tarihinde 9,21 TL fiyatta iken yaptığımız teknik çalışmamızdaki görüşümüz aynen devam ediyor:
Hissede 8,90 TL kısa vadeli trend desteği yön tayininde önemli.
Bu destek üzerinde tutunursa trend olumluya döner ve 10,23 TL geçilirse tekrar zirve denemesi yapabilir fakat aksi durumda 8,90 TL altında kapanışlar olursa 7,00 TL ana trend desteğini izliyor olacağız.

Kategoriler
SASA

SASA Teknik Analizi

SASA 9,21 TL
16.05.2018

Sasa bedelsiz bölünme beklentisinin gerçekleşmesiyle indikatörde görüldüğü üzere kısa vadeli görünümde düzeltme hareketine başladı.
Kuzuları doğurdu, üzerinden yükü attı. 🙂

Bu süreçte 8,90 TL kısa vadeli trend desteği yön tayininde önemli.
Bu destek üzerinde tutunursa trend olumluya döner ve 10,23 TL geçilirse tekrar zirve denemesi yapabilir fakat aksi durumda 8,90 TL altında kapanışlar olursa 7,00 TL ana trend desteğini izliyor olacağız.

Kategoriler
SASA

SASA 2017/12 Bilanço Temel ve Teknik Görünüm

SASA 10,05 TL
05.03.2017
.
Ortaklık Yapısı:
% 84,80 Erdemoğlu Holding A.Ş.
% 15,20 Halka açık Kısım
.
2017/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/12 Bilanço 203,5 mn TL (2016/12 Bilanço 137 mn TL) +49 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı -25 %
.
Yıllık Net Satışlar +40 %
.
Faaliyet Kârı +66 %
Faaliyet Kâr Marjı % 15,82 → % 18,73’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +59 %
FAVÖK Kâr Marjı % 13,28 → % 15,10’a çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 1,91
Likidite Oranı 1,46
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları iyi durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 412,5 mn TL
Öz Sermaye: 528 → 1.137 mr TL +115 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 17,88
Bedelsiz Potansiyeli: % 76
.
SASA F/K 20,37
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 12,74
SASA PD/DD 3,64
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 2,38
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 8,23 (Hisse fiyatı 11,49 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 4,91 (Hisse fiyatı 10,05 TL)
.
2018 Net Temettü Verimi: % 0,0
2018 Bedelsiz Verimi: % 46,66666
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -130 mn TL
Geçmiş Yıl Kârları -6 mn TL
Beta Katsayısı 1,42
Relativ Getiri -13,74 %
.
Dönem net kârı ve kâr marjlarında artış olumlu fakat sektör ortalamalarına göre temel verileri primli durumda hâlâ, bu verilerin sektör ortalamalarına dönmesi için hisse fiyatının düşmesi ya da yatırımların meyveye dönmesi/kârlılığın artması gerekir.
Hangi kısım ağır basacak bunu zaman ve piyasa, önümüzdeki dönem bilançoları gösterecek.
Finansal giderlerin kârlılığı olumsuz etkilemesine rağmen artan dönem net kârı ve kâr marjları ile orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.
Yatırımların finanse edilmesi açısından Bedelsiz Sermaye Artırımı ile büyüme stratejisi de (%46,66666 bedelsiz kararı) pozitif diyebiliriz.
.
Teknik Analiz:
.
Hisse için en son 11,95 TL iken düzeltme beklentili grafiğimizi koymuştuk bu sayfalarda, sonrasında 9,96 TL test edildi.
.
Hatırlanacağı üzere mevzuattaki güncel hassasiyet üzerine teknik yorumlarda destek direnç ve hedef fiyat vermiyoruz, grafik görseli ile yetiniyoruz şimdilik.
Aynı şekilde Temel analiz kapsamında bilanço yorumlarımızda daha önceki dönemlerde belirttiğimiz hisse değerleme fiyatımızı da yazmıyoruz.

.
SASA güncel teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SASA 8,19 TL
08.08.2017

2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:

Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/6 Bilanço 110,1 mn TL (2016/6 Bilanço 39,7 mn TL) +177 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2017/1.Çeyreğe göre 78 mn’dan 32 mn’a -59 % düşüş var.

Yıllık Net Satışlar 581 mn’dan 815 mn’a +40 %

FAVÖK Kârı 48 → 132 mn’a +175 %
FAVÖK Kâr Marjı % 8,26 → % 16,19’a çıkmış, pozitif.

Cari Oranı 2,26
Likidite Oranı 1,75
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları iyi durumda.

Ödenmiş Sermaye: 412,5 mn TL
Öz Sermaye: 430 → 1.085 mr TL +152 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 19,10
Bedelsiz Potansiyeli: % 163

SASA F/K 14,0
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 11,86
SASA PD/DD 2,7
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 1,9

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 5,74 (Hisse fiyatı 2,33 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 3,08 (Hisse fiyatı 8,19 TL)

2017 Net Temettü Verimi: % 2,36

Yabancı Para Net Pozisyonu +162 mn TL

Temel verilere göre 12 aylık Hisse Değerleme fiyatı: 9,24 TL

Dönem net kârının 2017/1. çeyreğe göre düşmesine rağmen yıllık bazda artması olumlu.
Çeyreklik bazda dönem net karının düşmesi hisse üzerinde kısa vadede baskı unsuru olsa da orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.

Teknik Analiz:

SASA 7,91 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam eder ve 8,55 – 8,84 TL direnç hedefleri olur.
8,84 TL zirvesinin güçlü geçilmesi durumunda ise 9,24 TL hisse değerleme fiyatımız hedef olur.
Olumsuz havada ise 7,91 – 7,41 TL destekleri izlenebilir.

Kategoriler
SASA

SASA Teknik Analizi

SASA 7,32 TL
19.06.2017

Hisse 8,84 TL zirvesinin dinlenme sürecinde devam ediyor.
Teknik görünüm, yatay bandda kısmen aşağı yönlü sıkışma.
Bu görüntüyü takasın seyri de destekliyor.
Güncel değerlerle yukarıda 8,55 TL ve aşağıda 6,30 TL bandında düzeltme / sindirme hareketlerinin devam etmesini bekliyorum.
6,30 TL aşağı yönlü kırılmadıkça dinlenme sonrası pozitif trendin devamı beklenir.