Kategoriler
SASA

SASA 2018/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 8,70 TL*
15 Mart 2019

*SASA için son çalışmamızdaki grafik fiyatı da bedelsiz bölünme sonrasında 6,10 TL olmuştur.
.
Sasa Polyester Şirket Profili:

Şirketin kuruluş tarihi: 21.06.1973
Hissenin BIST’te ilk işlem tarihi: 01.11.1996
Faaliyet alanı: Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000.-TL
Ödenmiş Sermaye : 605.000.000.-TL
% 84,80 Erdemoğlu Holding A.Ş.
% 15,20 Halka açık Kısım
.
Sasa 2018/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/12 Bilanço 597,4 mn TL (2017/12 Bilanço 203,5 mn TL) +194 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +242 %
.
Yıllık Net Satışlar +32 %
.
Faaliyet Kârı +77 %
Faaliyet Kâr Marjı % 18,73 → % 25,25’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +0,002 %
FAVÖK Kâr Marjı % 15,11 → % 8,68’e düşmüş, negatif.
Finansal giderlerdeki artış, FAVÖK kâr marjını olumsuz etkilemiştir.
.
Cari Oranı 1,25
Likidite Oranı 0,77
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki artış, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 1.137 → 1.735 mr TL +52 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 34,42
Bedelsiz Potansiyeli: % 186
.
SASA F/K 8,81
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 7,98
SASA PD/DD 3,03
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 1,90
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 2,94 (Hisse fiyatı 8,19 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 3,60 (Hisse fiyatı 8,70 TL)
.
2019 Net Temettü Verimi: % 3,37
2019 Bedelsiz Verimi: % 37,19008
2019 toplam kuzu verimi: % 40,5

Şirketin 17.06.2019 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başına net 0,2142 TL temettü ödemesi olacak (Brüt: 0,252 TL).
Ayrıca gerekli yasal işlemler sonrasında verilmek üzere % 37,19008 bedelsiz sermaye artırma kararı var.

.
Yabancı Para Net Pozisyonu -130 mn → -1.072 mr TL olumsuz.
Geçmiş Yıl Kârları -6 mn → -2 mn TL
Beta Katsayısı 1,27
Relativ Getiri -6,14 %
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2019/12’ye kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 10,98 TL
Not: Bu değer, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur.

.
Toplam satışların % 38’i yurt dışı satışlardan oluşuyor.
Şirketin yabancı para net pozisyonundaki negatif artışın tolare edilmesi kapsamında yurt dışı satışların % 50 artış oranı, % 23 yurt içi satışlara göre ihracat ağırlıklı olarak daha güçlü artması olumlu.

Dönem net kârının ve Faaliyet kârının Net Satışlara bağlı artması pozitif.
Maliyet Giderlerindeki düşme, Faaliyet kâr marjına olumlu yansımıştır.
Finansal Giderlerdeki artış nedeniyle FAVÖK kâr marjı olumsuz etkilenmiştir.

Sektör ortalamalarına göre temel verilerin nispeten primli olması ve Yabancı Para Net Pozisyonunda negatif artışın devam etmesi olumsuz risk algıları olarak görünmektedir.

Orta ve uzun vadede şirketin kârlılığını olumlu etkilemesi beklenen hâl-i hazırda devam eden kapasite artırım yatırımları ve temettü / bedelsiz şeklinde düzenli kâr paylaşımları pozitif.
.
SASA Teknik Analizi:
.
Hisse 12,05 TL tarihî zirvesi sonrasında düzeltme / dinlenme hareketini sürdürdü.
.
Güncel değerle hissenin 8,36 TL üzeri hareketlerinde indikatörlerimiz pozitif görünümünü korur.

Bu seviyenin korunması şartıyla 9,16 – 9,79 TL dirençleri hacimli geçilirse önümüzdeki bilançolar ve ekonomik konjonktüre de bağlı olarak temel analiz bölümünde bahsettiğimiz hisse değerleme fiyatı 10,98 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefi olarak izlenebilir (bu direnç hedefi, 2019 yılı içindeki temettü ödemesi ve bedelsiz sermaye artışı sonrası güncel fiyatla 7,75 TL olur).

Olumsuz haber akışında 8,22 TL stop-loss seviyesi altında 7,30 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SASA

SASA 2018/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SASA 8,83 TL
20.06.2018
.
Şirketin Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı:
Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
.
Sasa Polyester 2018/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/3 Bilanço 45 mn TL (2017/3 Bilanço 78 mn TL) -42 %
.
Yıllık Net Satışlar +2,5 %
Satış Gelirlerindeki zayıflıkta, yıllık 86,9’dan 68,1 tona (ton bazında) düşüş etkili.
.
Faaliyet Kârı -20 %
Faaliyet Kâr Marjı % 25,61 → % 20,10 negatif.
.
FAVÖK Kârı -20 %
FAVÖK Kâr Marjı % 26,40 → % 20,50 negatif.
.
Câri Oranı 1,39
Likidite Oranı 0,99
Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Uzun Vadeli yükümlülüklerinde artışa paralel olarak borç çevirme oranları önceki çeyreklere göre zayıflamış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 605 mn TL
Öz Sermaye: 0.512 mr TL’den 1.182 mr’a % 131 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 14,42
Bedelsiz Potansiyeli: % 95
.
Geçmiş Yıl Kârı 196 mn
Yabancı Para Net Pozisyonu +162 → -373 mn TL negatif.
.
SASA F/K 31,3
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 15,3
SASA PD/DD 4,5
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 2,27
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 8,23 (Hisse fiyatı: 7,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 1,88 (Hisse fiyatı: 8,83 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri 37,56 %
Beta Katsayısı 1,51
2018 Temettü Verimi % 0
2018 Bedelsiz Verimi % 46,6
.
Net Satışların ton bazında düşmesi ve yüksek dövize bağlı Maliyet ve Finansal Giderlerdeki artışla Dönem Net Kârı ve kâr marjları düşmüş.
Kur hareketi ve devam eden yatırım sürecine bağlı olarak Yabancı Para Net Pozisyonunun eksiye düşmesi negatif.
Dövizde sakin seyir olursa bu gidişata olumlu yansır, aksi durumda hisse üzerindeki baskı devam edebilir.
Hissenin temel verileri, sektör ortalamalarına göre primli durumda görünüyor.
Özetle hisse üzerinde son dönemde görülen baskı kısa ve orta vadede sürebilir.

Önümüzdeki çeyreklerde dövizde sakinleşme olması ve bu kapsamda temel verilerdeki değişime göre uzun vadeli görünüm şekillenecektir.
.
Sasa Teknik Analizi:

SASA için en son 16.05.2018 tarihinde 9,21 TL fiyatta iken yaptığımız teknik çalışmamızdaki görüşümüz aynen devam ediyor:
Hissede 8,90 TL kısa vadeli trend desteği yön tayininde önemli.
Bu destek üzerinde tutunursa trend olumluya döner ve 10,23 TL geçilirse tekrar zirve denemesi yapabilir fakat aksi durumda 8,90 TL altında kapanışlar olursa 7,00 TL ana trend desteğini izliyor olacağız.