Kategoriler
SISE

SISE Teknik Analizi

SISE 4,88 TL
18 Mayıs 2020

Şişe PD/DD 0,76

Sise F/K 5,78

Şişe‘de kısa vadeli göstergelerimiz 4,82 TL üzerinde pozitif olsa da orta vadeli pozitif görünüm için 5,00 TL üzerinde kalıcı hacimli hareketler gerekir.

24 Nisan’da 5,31 TL görülerek 5,28 TL FiboRet(8) direnci vazifesini yapmış görünüyor.

FiboRet(7) seviyesi 4,74 TL üzerinde kalması durumunda orta vadeli pozitif görünümün devamı beklenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 5,28 ve FiboRet(9) 6,15 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

SISE 4,74 TL stop-loss seviyesi altında 4,40 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SISE

SISE 2019/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,56 TL
31 Ocak 2020
.
ŞİŞECAM TEMEL ANALİZİ
.
A) Sektör Analizi
.
a)Faaliyet Alanı:
.


.
*Düzcam bölümü; temel camlar, otomotiv camları ve beyaz eşya camları olmak üzere dört ana ürün grubunda faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri olan Şişecam Düzcam inşaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamakta, kaliteli ürünleri, sürekli gelişen teknolojisi ile faaliyetlerini 10 ülkede sürdürmektedir.
Düzcam sektöründe iç pazara % 70, Avrupa pazarında % 5, küresel pazarda % 4 hâkim görünmektedir.

*Cam Ev Eşyası bölümüyle Paşabahçe markasıyla 140 ülkeye hitap edilmektedir.
Küresel Cam Ev Eşyası pazarının % 38’ini 3 büyük global üretici oluştururken Paşabahçe de % 10 Pazar payı ile bu üreticiler arasında 3. sırada yer almaktadır.

*Şişecam Ambalaj (Anadolucam) bölümüyle dört ülkede 10 üretim tesisiyle hizmet vermektedir.

*Şişecam Kimyasallar bölümüyle soda, krom kimyasalları, cam elyaf ve endüstriyel hammadde ile camdan deterjana, kimya sanayiinden ilaç sanayiine kadar yüzden fazla ürün çeşidine ana girdi sağlanmaktadır.
Şişecam Kimyasallar’ın en büyük ölçekli şirketi Soda Sanayii 6 farklı tesiste faaliyet göstermekte ve +75 ülkeye ihracat yapmaktadır.*
*Kaynak Şirket Profili


.
Şişecam faaliyet alanındaki konumundan da görüleceği üzere hitap ettiği ülkeler ve ürün gamı itibariyle yatırımlarının iştirakleri bazında güncel teknolojiye uygun sürekliliği ve ürün kalitesiyle faaliyet alanında cam sektöründe önemli bir yere sahiptir.
Şirketin marka değeri sektör pazarına hâkimiyeti kapsamında güncel teknolojiyi izleyen yatırımlarla arz-talep canlılığının korunduğu görülmektedir.
.
b) Sektör İçi Kıyaslama:

SISE F/K 6,56
Cam Sektörü Ortalama F/K 6,63
SISE PD/DD 0,85
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,91

Cam sektöründeki hisseler genel itibariyle Şişecam’ın iştirakleri olsa da güncel durumda temel verilerini kıyaslarsak Şişecam sektör şirketlerine göre nispeten iskontolu görünüyor.

Sektör şirketlerini Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye durumu açısından değerlendirirsek (sektörel bazda benzer şirket SODA hariç Soda Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye Oranı 0,51) cam sektörü şirketleri içinde en güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye pozisyonu 0,24 oranı ile Şişecam’a ait.

TRKCM Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye: 0,11
ANACM Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye: 0,07
DENCM Yabancı Para Net Pozisyonu / Özsermaye: 0,00
.
Sektör şirketlerini Câri Oranı kapsamında incelediğimizde;

SISE Câri Oranı 2,10
TRKCM Câri Oranı 1,81
ANACM Câri Oranı 1,46
DENCM Câri Oranı 1,18

Câri oranları açısından da Şişecam’ın yatırımlarına rağmen güçlü mâli yapısını koruduğu görünüyor.
.
c) Hammadde ve Sektör Kârlılığı:

Şişecam Topluluğu’na bağlı cam, cam elyaf ve soda fabrikalarının hammadde ihtiyaçları, Kimyasallar Grubu bünyesindeki madencilik şirketleri yoluyla karşılanmaktadır.
Dolayısıyla şirket hammadde üretimini çoğunlukla kendi bünyesinde sağladığı için kâr marjları özellikle kriz süreçlerinde diğer sektörlere nazaran Maliyet / Kâr marjı açısından maksimum olumsuz etkiyle üretim süreci devam etmektedir.
Maliyetin iç kaynaklı olması ve satışlarda da ihracat ağırlığının fazla olması şirketin temel verilerinin kriz süreçlerinde de kârlılığını sürdürmesi adına pozitif bir durumdur.
.
d) Beklenti Hikâye ve Teşvikler:

Bu kapsamda henüz net bir somut karar olmasa da son günlerde gündeme gelen Şişecam cam grubu şirketlerinin tek çatı altında toplanma çalışmalarının başlaması, şirketin ana iştirâk olmasının da etkisiyle hisse üzerinde beklenti oluşturduğu görülmektedir.
Bu beklentide grupta temel verileriyle kendi alanında öne çıkan SODA, TRKCM ANACM gibi güçlü şirketlerle tek yumruk olma, başka bir deyişle kârın tek cepte toplanma durumunun hisseyi olumlu etkilediğini düşünüyoruz.

Ayrıca sektör bazında temel anlamda otomotiv, inşaat sektörü camlarında Satışların pozitif ivmesinin sürmesi için Dolar/TL ve mevduat/kredi faizlerinde düşen trendin ya da en azından sakin seyrin devamı olumlu etkendir.

Bugün açıklanan 51,3 Türkiye PMI verisinde olumlu yönde ilerlemenin devam etmesi 50,0 üzerine atması (Aralık ayında 49.5) ve dolayısıyla Türkiye büyüme beklentisinde olumlu beklentilerin artması cam sektörü üzerinde orta ve uzun vadeli olumludur.
.
B)Şişecam Firma ve Mâli Tablo Analizi
.
Şirket Profili:

Endeks: BIST30, Yıldız Pazar.
Hissenin ilk işlem tarihi : 13.01.1986

Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A. Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (on yedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2019/12 Bilanço Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/12 Bilanço 1.904 mr TL (2018/12 Bilanço 2.325 mr TL) -18 %
Yıllık bazda kâr düşse de çeyreksel bazda net dönem kârında bir önceki çeyreğe göre 430 → 546 mn’a artış pozitif.
.
Net Satışlar +16 %
Çeyreksel bazda net satışlarda bir önceki çeyreğe göre 4.599 → 4.842 mr’a artış pozitif.

Net Satışların % 36’sı yurt dışı satışlara bağlı, Yabancı Para Pozisyonu için olumlu (yurt dışı satış artış oranı % 16).
.
Faaliyet Kârı -2 %
Faaliyet Kâr Marjı % 19,20 → % 16,20 negatif.
Pazarlama Giderlerinin artması ve Diğer Faaliyet Gelirlerinin düşmesi, kârlılığı olumsuz etkilemiştir.
.
FAVÖK Kârı -25 %
FAVÖK Kâr Marjı % 22,29 → % 14,37 negatif.
Finansman Gelirleri artmazken Finansman Giderlerinin artması FAVÖK kâr marjlarını olumsuz etkilemiştir.
.
Nakit Akımında 3,1 → 6,0 → 6,7 → 6,9 → 8,3 mr TL olmak üzere dönemsel bazda pozitif seyrin sürmesi olumlu.
.
Câri Oranı 2,10
Likidite Oranı 1,63
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri yıllık bazda artsa da Kısa Vadeli Borçlarda önceki çeyreğe göre toparlanma olumlu.
Şirketin borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2,250 mr TL
Öz Sermaye: 14,6 mr TL +15 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 13,02
Bedelsiz Potansiyeli: % 549
.
Geçmiş Yıl Kârları 5,721 mr TL +35 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 3.501 mr TL +47 %
Yıl İçi Relativ Getiri 1,33 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 30,04 (Hisse fiyatı: 5,27 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 25,66 (Hisse fiyatı: 5,56 TL)
.
2019 Temettü Verimi % 2,91
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 2,91
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/12 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 6,37 TL*

*Bu değer, önümüzdeki dönem bilanço temel verilerine ve temettü/bedelsiz fiyat düşmelerine göre güncellenebilir.
.
Şişecam‘da Net Satışlar artsa da dönemsel giderlerdeki artışa göre zayıf kalması Faaliyet ve FAVÖK kârlarını zayıflatmıştır.

Önümüzdeki dönemde faiz ve dövizde sakin seyir devam ederse iç pazarda büyümenin artması beklenebilir, bu beklentiler hisse üzerinde pozitif olarak karşılanabilir.

Şirketin Net Satışlarında ihracatın güçlü olması nedeniyle Dış pazarda küresel risklerin oluşmaması, büyümenin devamı durumunda satışların olumlu trendini koruması beklenir.

Bu yıl için henüz kâr paylaşımı kararları belli olmasa da şirketin yatırımcı dostu geleneği ile önümüzdeki dönemlerde temettü/bedelsiz sermaye artırımı kararlarının düzenli olarak devam etmesi beklentisi ve bu kapsamda temel verilerde görülen güçlü nakit akımı ve geçmiş yıl kârları kalemi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önemlidir.

Şirketin bilanço temel verileriyle sektör hisselerine göre nispeten iskontolu olması ve teknik anlamda da daha önceki zirve fiyatlarına göre potansiyeli olması temel ve teknik olarak hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu beklentiyi güçlendirebilir.
.
ŞİŞECAM TEKNİK ANALİZİ
.
Şişe için en son (en altta bulunan grafik) 21 Ekim 2019’da 4,51 TL fiyatta iken yaptığımız teknik analizi çalışmamızdaki hedef fiyatlarımız henüz gerçekleşmediği ve hissenin teknik olarak çalışmamızdaki beklentimiz doğrultusunda devam etiğinden dolayı yeni grafik koymadan bu çalışmamızı güncellemeyi uygun gördük.
.
Şişe‘de kısa vadeli teknik göstergelerimiz 5,18 TL FiboRet(7) seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.

SISE 5,18 TL üzeri hacimli kapanışların devamında orta ve uzun vadeli olumlu görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde FiboRet(8) 5,92 TL ve FiboRet(9) 7,13 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Hissede belirlediğimiz hedef değerlerin aynı zamanda Hisse Değerleme fiyatımız olan 6,37 TL ile de uyumlu olduğu görülmektedir.

Negatif haber akışında Şişecam 5,23 TL stop-loss seviyesi altında 4,98 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SISE

SISE Teknik Analizi

SISE 5,26 TL
02 Temmuz 2019

Şişe‘de kısa vadeli teknik göstergelerimiz 5,16 TL üzerinde pozitif görünümde.

Hisse orta ve uzun vadeli görünümde aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
5,37 TL üzeri hacimli kapanışların devamında orta ve uzun vadeli olumlu görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde 5,94 ve 7,10 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında Şişecam 4,95 TL stop-loss seviyesi altında 4,80 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
SISE

SISE 2019/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,73 TL
10 Mayıs 2019
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST30, Yıldız Pazar.
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A. Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (on yedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2019/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/3 Bilanço 448 mn TL (2018/3 Bilanço 393 mn TL) +14 %
.
Net Satışlar +27 %

Net Satışların % 41’i yurt dışı satışlara bağlı.
Yurt dışı satışların % 41 ile yurt içi satışlara göre daha güçlü artması Yabancı Para Pozisyonu için olumlu (yurt içi artış % 19).
.
Faaliyet Kârı +20 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,55 → % 16,54 negatif.
.
FAVÖK Kârı +9 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,50 → % 17,58 negatif.
.
Câri Oranı 1,90
Likidite Oranı 1,43
Artan Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, borç çevirme oranlarını zayıflatsa da çevrilebilir iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2,250 mr TL
Öz Sermaye: 13,151 mr TL +30 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,10
Bedelsiz Potansiyeli: % 484
.
Geçmiş Yıl Kârları 6,081 mr TL +34 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 1,323 → 2,447 mr TL +85 %
Yıl İçi Relativ Getiri 4,19 %
.
SISE F/K 5,41
Cam Sektörü Ortalama F/K 5,11
SISE PD/DD 0,98
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,92
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,89 (Hisse fiyatı: 5,67 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 47,38 (Hisse fiyatı: 5,73 TL)
.
2019 Temettü Verimi % 2,63*
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 2,63

*Hissenin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1511 (brüt 0,1778) TL temettü ödeme kararı var.
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/3 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 7,28 TL*

*Hissenin 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1511 (brüt 0,1778) TL temettü sonrasında bu Hisse Değerleme fiyatı 7,10 TL olur.
.
Şişecam‘da Faaliyet ve FAVÖK kârları artsa da Net Satışlardaki zayıflık ve artan Finansal Giderler ile kâr marjlarında görülen düşüş, hisse üzerinde baskı oluşturdu.

Şirketin Net Satışlarının yurt dışı ihracat lehine artması, güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu için önemli.

Bu yıl bedelsiz sermaye artırımı kararı olmasa da orta ve uzun vadede düzenli kâr paylaşımının sürmesi olumlu.
Şirketin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1511 TL temettü ödeme kararı var.
.
SISE Teknik Analizi:
.
Şişe için en son yaptığımız (en altta bulunan grafik) 5,02 TL fiyatta iken 06.11.2018 tarihli temel ve teknik çalışmamız sonrasında hisse 7,16 TL zirvesini görerek % 42 prim üretme sonrasında dinlenme düzeltme sürecine girdi.

Güncel değerlerle Sişe‘de teknik göstergelerimiz henüz pozitife geçmese de aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Hissede 5,93 TL üzeri hacimli kapanışların devamında olumlu görünüm güçlenir.

5,93 TL üstü hareketlerde 6,27 TL ara direncin geçilmesi hâlinde 7,16 ve Hisse Değerleme fiyatı 7,28 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.*

*SISE 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında orta ve uzun vadeli bu teknik direnç hedefi 7,10 TL olur.

Negatif haber akışında Şişe Cam 5,52 TL stop-loss seviyesi altında 5,00 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:


Kategoriler
SISE

SISE 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,08 TL
30.07.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST30, Yıldız Pazar
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (onyedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Net Satışlar +27 %
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 1.084 mr TL (2018/6 Bilanço 590 mn TL) +84 %
.
Faaliyet Kârı +35 %
Faaliyet Kâr Marjı % 16,95 → % 18,03 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +81 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,97 → % 24,25 pozitif.
.
Câri Oranı 1,81
Likidite Oranı 1,30
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2.250 mr TL
Öz Sermaye: 8.990 mr TL’den 10.955 mr’a % 21,85 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 15,69
Bedelsiz Potansiyeli: % 386
.
Geçmiş Yıl Kârları 3.757 mr → 4.419 mr’a +18 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 670 → 2.168 mr TL +224 %
.
SISE F/K 6,65
Cam Sektörü Ortalama F/K 8,94
SISE PD/DD 1,04
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,21
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 45,20 (Hisse fiyatı: 4,55 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 46,44 (Hisse fiyatı: 5,08 TL)
Yıl İçi Getiri +11,64 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri 33,92 %
Beta Katsayısı 0,69
2018 Temettü Verimi % 2,34
.
Şişecam sektörüne göre nispeten iskontolu temel verileri, artan Net Satışları, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarıyla büyümesi ve düzenli kâr paylaşımıyla dikkat çeken bir şirket.
Yüksek seyreden döviz ve şirketin güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu ile Finansal gelirler kalemi güçlenmiş ve hâliyle Dönem kârı olumlu etkilenmiştir.
Bu kapsamda dövizin seyrini göz önüne alırsak kısa vadede bilanço nispeten fiyatlanmış görünse de orta ve uzun vadede şirket finansalları için olumlu gürünüm devam edebilir.
.
SISE Teknik Analizi:
.
Şişe için en son 23.05.2018 tarihinde câri değerle 4,17 TL iken (temettü düşmesiyle bu fiyat 4,04 TL) pozitif sinyal uyarılı verdiğimiz grafik (en altta) sonrası 5,40 TL görerek +33,66 % prim üretilmiştir.

Bugün 5,40 TL taze tarihî zirve ile bilançonun önemli ölçüde fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz.

SISE güncel değerle 4,92 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Bu seviye altında hisse, negatife döner.
Negatif endekste 4,92 TL stop-loss seviyesi altında 4,58 TL destek olarak izlenebilir.


Kategoriler
SISE

SISE Temettü Ödeme Kararı ve Temettü Tarihi

SISE 4,85 TL
28.02.2018

Şişe Cam 31 Mayıs 2018 tarihinde hisse başına net 0,1133333 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 2,34 net temettü verimine denk gelir.
Temettü dağıtma oranı: % 24,24

Şişe Cam‘ın Bedelsiz Sermaye artırımı kararı bulunmuyor.

Kategoriler
SISE

SISE 2017/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 4,22 TL
04.12.2017
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı:
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (onyedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay
şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2017/9 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/9 Bilanço 867 mn TL (2016/6 Bilanço 459 mn TL) +89 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +9 %
.
Yıllık Net Satışlar +32 %
Yurt İçi Satışlar % 19 artarken Yurt dışı Satışların % 39 artması olumlu.
.
Faaliyet Kârı +73 %
Faaliyet Kâr Marjı % 13,01 → % 17,01 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +75 %
FAVÖK Kâr Marjı % 12,71 → % 16,85 pozitif.
.
Cari Oranı 2,21
Cari Oranı 1,63
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranı iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2,050 mr TL
Öz Sermaye: 7.999 mr TL’den 9.379 mr’a % 17 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 12,26
Bedelsiz Potansiyeli: % 358
.
Geçmiş Yıl Kârları 3.2 mr → 3.6 mr’a +11 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 421 → 965 mn TL +129 %
.
SISE F/K 8,25
Cam Sektörü Ortalama F/K 8,52
SISE PD/DD 1,01
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,08
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,48 (Hisse fiyatı:3,40 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,06 (Hisse fiyatı: 4,22 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri -7,82 %
Beta Katsayısı 0,84
2017 Temettü Verimi % 2,18
2017 Bedelsiz Hisse Verimi % 9,76
Toplam Kuzu Verimi % 11,94
.
Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 4,85 TL
.
Net Satışların yıllık ve çeyreksel bazda artması, kâr marjlarında yükselişin sürmesi, satışların Yurt dışı lehine artması ve güçlü Yabancı Para Pozisyonu ile yüksek kur kapsamında olumlu bir bilanço.

Düzenli devam eden kâr paylaşımı temettü verimi ve bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcı dostu özelliğiyle dikkat çeken bir hisse.
.
Teknik Analiz:

Şişecam, 4,20 TL üzerinde indikatörümüz pozitif görünümünü korur.
4,20 TL üstü hareketlerde 4,54 TL direnci sonrası Hisse Değerleme fiyatımız 4,85 TL ve 5,00 TL dirençleri yükselen kanal formasyon hedefleri olur.

Olumsuz haber akışında ise 4,10 TL stop-loss seviyesi altında 3,88 TL destek olarak izlenebilir:

Kategoriler
SISE

SISE Takas ve Teknik Analizi

SISE 4,14 TL
13.10.2017

Hisse 4,12 TL üzerinde pozitif görünümde.
Henüz çok güçlü olmasa da Johny desteği başlamış görünüyor son hafta takasında:


4,17 TL hacimli geçilirse trend güçlenir ve 4,60 TL ilk hedef olur.
4,60 TL zirve direnci üzerinde 2017/6 bilanço temel verilerine göre Hisse Değerleme fiyatımız olan 4,92 TL ve 5,00 TL dirençleri yükselen trend formasyon hedefleri olur.

Olumsuz endekste 4,00 TL stop-loss seviyesi altında 3,90 TL destek olarak izlenebilir.

Kategoriler
SISE

SISE 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SISE 4,33 TL
18.08.2017

2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Kâr Dağıtım Politikası:
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay
şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/6 Bilanço 590,5 mn TL (2016/6 Bilanço 297,4 mn TL) +98,5 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2017/1.Çeyreğe göre 2017/2. Çeyrek Bilanço 336 mn’dan 254 mn’a -24 %

Yıllık Net Satışlar % 33,5 artarken Maliyet iyileşmesiyle Brüt kâr % 36 artmış.

Faaliyet Kârı +88 %
Faaliyet Kâr Marjı % 12 → % 19 pozitif.

FAVÖK Kârı +89 %
FAVÖK Kâr Marjı % 22 → % 28 pozitif.

Cari Oranı 2,15 → 2,17
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranı iyi düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 2,050 mr TL
Öz Sermaye: 7.746 mr TL’den 8.990 mr’a % 16 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 339
Öz Sermaye Kârlılığı: % 11,52

Geçmiş Yıl Kârları 3.2 mn → 3.7 mn’a +16 %

SISE F/K 9,4
Cam Sektörü Ortalama F/K 10,07
SISE PD/DD 1,08
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,11

Yurtdışı Çarpan İskontosu -27,8 %
Yıl İçi Relativ Getiri -7,18 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,48 (Hisse fiyatı:3,40 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 43,29 (Hisse fiyatı: 4,33 TL)

Beta Katsayısı 0,89
2017 Temettü Verimi % 2,18
2017 Bedelsiz Hisse Verimi % 9,76
Toplam Kuzu Verimi 🙂 % 11,94
.
Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 4,92 TL
.
Yabancı Para Pozisyonu 457 mn’dan 670 mn’a çıkmış ki olası kur riskinde şirketin önümüzdeki bilançoları için olumlu.
Net Satışların olumlu seyri ve güçlü Esas Faaliyet – FAVÖK Kâr marjlarıyla hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek bir bilanço.

Teknik Analiz:

Hisse 4,60 TL tarihî zirve sonrası dinlenme / düzeltme sürecine girdi ve 4,15 TL yükselen trend ana desteğini test ederek tepki verdi.
Grafik üzerinde görüldüğü gibi bugün öncü indikatörümüz 4,20 TL üstünde yeşil pozitif teyidi verdi.
4,15 TL stop-loss kısa vadeli yükselen trend desteği üzerinde olumlu görünüm devam eder.
Pozitif haber akışında 4,60 TL direnci güçlü geçilirse Hisse Değerleme fiyatımız 4,92 TL ve 5,00 TL dirençleri yükselen trend formasyon hedefleri olur.

Kategoriler
SISE

SISE FiboRet Teknik Analizi

SISE 4,68 TL
04.07.2017

Hisse için daha önce çizdiğimiz aşağıda da yer alan düzeltme beklentili grafiğimizde “kısa vadeli göstergeler ısınmış görünüyor ve negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor; hisse, 4,89 TL üzerinde kalamazsa motor soğutmayı hak ediyor” demiştik ve bu paralelde 4,56 TL desteklerine kadar dinlendi ve şimdi bu dinlenme sürecinin sonlarına gelmiş gibi görünüyor.

SISE bugün 4,68 TL ile 4,67 TL PSAR direnci üzerinde kapadı, aynı zaman da indikatörümüzde de görünüm poziitif.

4,56 TL kısa vadeli yükselen trend desteği aynı zamanda stop-loss seviyesi üzerinde olumlu görünüm devam eder.

4,86 TL üzerinde güçlü hareketlerde ise orta ve uzun vadede FiboRet(9) 5,75 TL hedef olur.

Kategoriler
SISE

SISE 2017/3 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SISE 4,86 TL
29.05.2017

2017/3 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:

Ortaklık Yapısı:
T. İş Bankası %65,47
Halka Açık %34,53

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/3 Bilanço 336,8 mn TL (2016/3 Bilanço 127,5 mn TL) +164 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2016/3.Çeyreğe göre 2016/4. Çeyrek Bilanço 336 mn’dan 283 mn’a +18 %

Yıllık Net Satışlar % 37 artarken Maliyet düşmesiyle Brüt kâr % 43,6 artmış.
Yurt Dışı Satışlar +69,7%
Yurt İçi Satışlar +23,8%
Yurt Dışı Satışlardaki artış, yabancı para net pozisyonu ve Finansal gelirler açısından önemli.
Bu bağlamda Yabancı Para Net Pozisyonu 271 mn’dan 457 mn’a +68 % dövizin hareketli olduğu bir ülkede bu kalemdeki artış, bilançoda kârlılığın devamı açısından pozitif.

Faaliyet Kârı +93 %
Faaliyet Kâr Marjı %12,76 → %18,02 +41 % pozitif.

FAVÖK Kârı +164 %
FAVÖK Kâr Marjı %10,67 → %20,59 +92 % pozitif (yurt dışı satış-yabancı para etkisi).

Cari Oranı 2,03
Likidite Oranı 1,54
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 2,050 mr TL
Öz Sermaye: 7,448 mr TL’den 8,831 mr’a % 18,56 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 330
Öz Sermaye Kârlılığı: % 10,78

Geçmiş Yıl Kârları 3.332 mn → 3.759 mn’a +12,8 %

SISE F/K 10,5
Cam Sektörü Ortalama F/K 9,21
SISE PD/DD 1,1
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,1

Yıl İçi Relativ Getiri +1,46 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,48 (Hisse fiyatı:3,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,72 (Hisse fiyatı: 4,86 TL)

Beta Katsayısı 0,84
2017 Temettü Verimi % 2,13
2017 yılı itibariyle SPK onayı sonrası verilmek üzere şirketin %6,82 bedelsiz sermaye artırımı kararı var.

Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatımız: 4,85 TL
Kârlı bilançoların devamı halinde önümüzdeki çeyrek bilançolarda değerleme fiyatı da muhtemelen yükselecektir.

Net Satışların yıllık ve çeyreksel bazda artışı ve Yurt dışı satışlar – Yabancı para pozisyonuna bağlı Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler ile ivme kazanan FAVÖK Kâr marjıyla hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek mükemmel bir bilanço.

Teknik Analiz:

Hisse bugün 4,89 TL ile tarihî zirve tazelemiş oldu.
Hisse indikatörümüzde 3,30 TL’den bu yana pozitif görünümünü koruyor.
4,53 TL kısa vadeli yükselen trend desteği üzerinde olumlu görünüm devam eder.
Fakat kısa vadeli göstergeler ısınmış görünüyor ve negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor; hisse, 4,89 TL üzerinde kalamazsa motor soğutmayı hak ediyor.

Olası dinlenmede FiboRet(8) 4,53 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.
4,89 TL üzerinde güçlü hareketlerde orta ve uzun vadede FiboRet(9) 5,87 TL hedef olur.