Kategoriler
YUNSA

YUNSA Teknik Analizi

YUNSA 10,15 TL

17 Nisan 2020

Yünsa‘da göstergelerimiz 7,13 TL üzerinde pozitif durumda.

10,58 TL direnci üzerinde orta vadeli pozitif görünümün devamı beklenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde 12,78 ve 18,00 TL orta ve uzun vadeli makas direnç seviyeleri olur.

YUNSA 9,56 TL stop-loss seviyesi altında 8,60 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
YUNSA

YUNSA Teknik Analizi

YUNSA 4,61 TL
16 Ekim 2019

YUNSA‘da kısa vadeli göstergelerimiz 4,60 TL üzerinde pozitif, orta ve uzun vadeli göstergelerimiz aşırı satım bölgesinde dikkat çekiyor.

4,89 TL üstü hacimli hareketlerde pozitif görünümün güçlenmesi beklenir.

5,73 TL ara direncinin geçilmesi hâlinde temel ve teknik verilere göre Hisse Değerleme fiyatı 6,38 TL orta ve uzun vadeli formasyon hedefi olur.

Yünsa 4,43 TL stop-loss seviyesi altında 4,00 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
YUNSA

YUNSA 2018/12 Bilanço Temel ve Uzun Vadeli FiboRet Teknik Analizi

YUNSA 5,19 TL
22 Şubat 2019

Yünsa Şirket Profili:

Şirketin kuruluş tarihi: 08.11.1966
Hissenin BIST’te ilk işlem tarihi: 06.04.1990
Faaliyet alanı: Yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlaması.
İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakkı: Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup oy hakkında imtiyaz yoktur.
.
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı:


.
Yünsa 2018/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/12 Bilanço 28 mn TL (2017/12 Bilanço 14,8 mn TL) +89 %
Çeyreklik bazda -4 % düşüş olsa da yıllık bazdaki güçlü artışla bu zayıflık tolare edilmiş olarak değerlendirilebilir.
.
Yıllık Net Satışlar +24 %

Toplam satışların % 34’ü Yurt içi satışlar gelirken % 66’sı Yurt dışı satışlardan sağlanmıştır.
Yurt içi satışlar % 22 artarken Yurt dışı satışlar % 25 artmıştır.
Yabancı para net pozisyonundaki eksinin toparlanması açısından yurt dışı satışların güçlü seyretmesi pozitif ki bu kalemde önceki çeyreklerdeki eksinin azalarak gitmesi bu tespitimizi doğrulamaktadır (Yabancı para net pozisyonu son dört çeyrek: -89, -68, -60, -8 mn).
.
FAVÖK Kârı +69 %
FAVÖK Kâr Marjı % 5,44 → % 7,80’e çıkmış, pozitif.
.
Faaliyet Kârı +23 %
Faaliyet Kâr Marjı % 14,62 → % 14,52’ye düşmüş, sınırlı negatif.
.
Cari Oranı 1,13
Likidite Oranı 0,71
Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki artışla Câri ve Likidite Oranları zayıf durumda.
Fakat Câri oranda önceki çeyreklere göre toparlanma olumlu.
.
Ödenmiş Sermaye: 29,1 mn TL
Öz Sermaye: 65,4 mn TL’den 90,3 mn’a % 38 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 31,0
Bedelsiz Potansiyeli: % 210
.
YUNSA F/K 5,39
Tekstil Entegre Sektörü Ortalama F/K 13,09
YUNSA PD/DD 1,67
Tekstil Entegre Sektörü Ortalama PD/DD 1,86
.
Yıl İçi Relativ Getiri +5,30 %
Yabancı para net pozisyonu -8 mn TL
Geçmiş Yıl Kârları -32 mn → -17 mn’a +47 %
Beta Katsayısı 1,12
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 27,12 (yılbaşı fiyatı 4,36 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 31,31 (câri fiyatı 5,19 TL)
.
YUNSA 02.04.2019 tarihinde hisse başına net 0,17 TL temettü ödeme kararı aldı.
Câri fiyatla % 3,27 net temettü verimine denk gelir.
Temettü dağıtma oranı: % 24,56
Yünsa’da bedelsiz şeklinde kâr payı dağıtım kararı bulunmuyor.
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2019/12’ye kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 6,38 TL
.
Net Dönem Kârının Net Satışlara bağlı olarak artması ve özellikle FAVÖK kâr marjlarında güçlü iyileşmenin devam etmesi, yabancı para net pozisyonu açığındaki düşüşün sürmesi olumlu.

Sektör hisselerine nispeten iskontolu temel verilere sahip.

Net Kâr Marjı ve Hisse Başına Kazancın son üç yılda eksiden artıya pozitif şekilde yükselmesi pozitif.
Net Kâr Marjı son üç yıl (%): 2016 % -14, 2017 % 5, 2018 % 8
Hisse Başına Kazanç (TL): 2016 -1,17 TL, 2017 0,51 TL, 2018 0,96 TL

Şirketin Almanya, İngiltere, ABD ve İtalya’da % 100 oranında bağlı iştiraki olan şirketleriyle yurt dışı ağı tasarım, pazarlama ve satış faaliyetleri yürütülmektedir.
Yurt dışı iştirakleri, yurt dışı net satışların yurt içi satışlara oranla güçlü seyretmesinde dolayısıyla yabancı para net pozisyonunun seyri açısından da önem arz etmektedir.

Hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olması beklenebilir bir bilanço.
.
Yünsa Uzun Vadeli FiboRet Teknik Analizi:

Hissede 10,02 TL tarihî zirve görülmesi sonrasında yine bu sayfalarda 31.07.2018 tarihli teknik değerlendirmemizde “orta vadeli göstergelerimiz bugün itibariyle 9,08 TL altında negatife dönmüş durumda” şeklinde dinlenme düzeltme hatırlatmamızı yapmıştık.

Son dönemde hissede gerçekleşen düzeltme/dinlenme sonrasında bilanço ve temettü açıklamasına paralel toparlanma çalışması görünüyor.

Bu süreçte Yünsa’nın son bir aylık yabancı takası da % 29,60’tan % 31,31’e toparlanma eğiliminde.

Güncel değerle hisse 4,90 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Bu seviyenin korunması şartıyla 6,00 TL direnci sonrasında temel analiz bölümünde bahsettiğimiz hisse değerleme fiyatı 6,38 TL direnç hedefi olarak izlenebilir.
Uzun vadeli seyirde ise önümüzdeki bilançolar ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak 6,38 TL üzeri hareketlerin devamında FiboRet(8) 7,28 TL ve FiboRet(9) 9,35 TL direnç hedefleri olur.

Olumsuz haber akışında 4,90 TL stop-loss seviyesi altında 3,91 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Kategoriler
YUNSA

YUNSA 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

YUNSA 5,26 TL
02.11.2018
.
Şirket Profili ve Faaliyet Alanı:

Ortaklık Yapısı:
% 57,88 Hacı Ömer Sabancı Holding
% 34,91 Halka Açık Kısım
% 7,21 Sadık Haranıoğlu

Faaliyet Alanı:
Yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlaması.
.
Yünsa 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 19,0 mn TL (2017/9 Bilanço 5,4 mn TL) +251 %
Çeyreklik bazda ise 2018/2.Ç göre 2018/3.Ç 8,8 mn’dan 4,5 mn’a -49 %
.
Yıllık Net Satışlar +25 %
Toplam satışların % 68’inin Yurt dışı olması olumlu.
.
Esas Faaliyet Kârı +68 %
Faaliyet Kâr Marjı % 13,47 → % 18,15’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +193 %
FAVÖK Kâr Marjı % 3,48 → % 8,18’e çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 1,05
Likidite Oranı 0,65
Uzun Vadeli Yükümlülüklerde düşüş olsa da Kısa Vadeli Yükümlülükler, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 29,1 mn TL
Öz Sermaye: 50,4 → 76,4 mn TL +51 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 37,17
Bedelsiz Potansiyeli: % 162
.
Geçmiş Yıl Kâr/Zararları -32 mn’dan -17 mn’a düşmüş, nispeten olumlu, kötünün iyisi.
.
YUNSA F/K 5,39
YUNSA PD/DD 2,01
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 0,88 (Hisse fiyatı 4,50 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 30,01 (Hisse fiyatı 5,26 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -20 mn TL → -60 mn TL negatif.
.
Yıl İçi Relativ Getiri +43,23 %
Beta Katsayısı 0,75
2018 Net Temettü Verimi: % 0
2018 Bedelsiz Verimi: % 0
2018 Toplam Kuzu Verimi: % 0
.
Net Satışlarda % 25 artışa rağmen Maliyet düşmesiyle Brüt kâr % 65’e çıkmış, kârlılığı pozitif etkilemiştir.
Daha da önemlisi Faaliyet kârında iyileşme artarak satışlardaki kârlılık % 68’e çıkmıştır.
Bu durum FAVÖK – Faaliyet kâr marjlarına da olumlu yansımış ve geçen yıl sonu 12 aylık bilançoda elde edilen kâr, şimdiden 4,2 mn TL geçilmiştir.
Olumsuz kısmı ise yıllık bazda net dönem kârında artışa rağmen çeyreksel bazda önceki çeyreğe göre zayıflama olmuştur.
Yurt dışı satış oranının korunması, önümüzdeki çeyrekler için yabancı para pozisyonundaki açık adına önemli.
Çeyreksel bazda kârlılık düşüşü hisse üzerinde kısa vadede baskı oluştursa da orta ve uzun vadede yıllık bazda kâr artışı olumlu.
.
Yünsa Teknik Analizi:
.
YUNSA 10,02 TL tarihî zirvesi sonrasında 4,95 TL ile Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesini test etti.
Hissede orta ve uzun vadeli görünüm henüz pozitife dönmese de göstergelerimiz aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

Kısa vadeli görünüm 5,16 TL üzeri kapanışların devamı hâlinde pozitif seyrini korur.
Orta vadeli seyir 5,58 TL’nin hacimli geçilmesi durumunda güçlenir.

Yünsa’da 4,95 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
YUNSA

YUNSA 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

YUNSA 6,48 TL
20.08.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 57,88 Hacı Ömer Sabancı Holding
% 34,91 Halka Açık Kısım
% 7,21 Sadık Haranıoğlu
.
Yünsa 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 14,5 mn TL (2017/6 Bilanço 2,6 mn TL) +457 %
Çeyreklik bazda 5,7 mn’dan 8,8 mn’a % 54 artış da pozitif.
.
Yıllık Net Satışlar +20 %
Toplam satışların % 67’sinin Yurt dışı olması önümüzdeki dönemlerde yabancı para pozisyonu adına önemli.
.
Esas Faaliyet Kârı +93 %
Faaliyet Kâr Marjı % 13,26 → % 21,35’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +263 %
FAVÖK Kâr Marjı % 3,40 → % 10,08’e çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 1,08
Likidite Oranı 0,65
Uzun Vadeli Yükümlülüklerde düşüş olsa da Kısa Vadeli Yükümlülükler, borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 29,1 mn TL
Öz Sermaye: 47 → 74 mn TL +57 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 35,83
Bedelsiz Potansiyeli: % 155
.
Geçmiş Yıl Kâr/Zararları -32 mn’dan -17 mn’a düşmüş, nispeten olumlu, kötünün iyisi.
.
YUNSA F/K 7,05
Tekstil Entegre Sektörü Ortalama F/K 12,55
YUNSA PD/DD 2,53
Tekstil Entegre Sektörü Ortalama PD/DD 3,81
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 0,88 (Hisse fiyatı 4,50 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 35,79 (Hisse fiyatı 6,48 TL)
Yıl içi getiri: +44 %
Burada dikkatimizi çeken nokta, biz YUNSA’yı Buhur25’e dahil ettiğimizde 14 Aralık 2017’de (4,08 TL fiyat) yabancı oranı % 2,98 iken sonrasında Jonylerin payı bugünlerde kabaca % 35’lerde. Johnylerden önce hisseyi keşfetmiş görünüyoruz velhâsıl… Tabii bu arada 10,02 TL tarihî zirve de görüldü.
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -52 mn TL → -68 mn TL sınırlı negatif.
.
Yıl İçi Relativ Getiri +84,14 %
Beta Katsayısı 0,68
2018 Net Temettü Verimi: % 0
2018 Bedelsiz Verimi: % 0
2018 Toplam Kuzu Verimi: % 0
.
Net Satışlarda % 20 artışa rağmen Maliyet düşmesiyle Brüt kâr % 53’e çıkmış, kârlılığı pozitif etkilemiştir.
Daha da önemlisi Faaliyet kârında iyileşme artarak satışlardaki kârlılık % 93’e çıkmıştır.
Bu durum FAVÖK – Faaliyet kâr marjlarına da olumlu yansımış, kısaca geçen yıl sonu 12 aylık bilançoda elde edilen kâr, neredeyse bu yıl ilk altı ayda elde edilmiştir.
Yıllık ve çeyreksel bazda pozitif dönem kârı ve sektör hisslerine göre nispeten olumlu Temel verileriyle orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço gelmiştir.
.
Yünsa Teknik Analizi:
.
YUNSA 8,93 TL iken 31.07.2018 tarihli grafik çalışmamızda (alttaki grafik) “Yünsa’da orta vadeli göstergelerimiz bugün itibariyle 9,08 TL altında negatife dönmüş durumda, 9,08 TL altında kapanışların devamı hâlinde negatif görünüm devam eder, bu durumda 8,45 – 7,10 – 6,25 TL trend desteklerini izliyor olacağız.” demiştik ki sonrasında hisse 6,30 desteğine geldi ve buradan tepki gördü.

YUNSA‘da güncel durum ise 6,30 TL stop-loss seviyesi olmak üzere 6,65 TL üzerinde kalıcı hareketlerde pozitif seyir güçlenir.
Olumsuz haber akışında 6,30 TL altında 6,00 TL destek olarak izlenebilir.


Kategoriler
YUNSA

YUNSA Teknik Görünüm

YUNSA 8,93 TL
31.07.2018

10,02 TL ile tarihî zirve tazeleyen Yünsa‘da orta vadeli göstergelerimiz bugün itibariyle 9,08 TL altında negatife dönmüş durumda.
9,08 TL altında kapanışların devamı hâlinde negatif görünüm devam eder.
Bu durumda 8,45 – 7,10 – 6,25 TL trend desteklerini izliyor olacağız.

YUNSA‘da pozitif trendden söz etmek için 10,02 TL üzerinde kalıcı hareketler görmek gerekir:

Kategoriler
YUNSA

YUNSA FiboRet Teknik Analizi

YUNSA 4,03 TL
08.12.2017

Yünsa 5,28 TL tepesinde gördüğü dirençle dinlenme sürecine girdi ve şimdi 3,60 TL desteğinden aldığı güçle tekrar toparlanma çabasında görünüyor.

Güncel değerle hisse 3,96 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitife geçmiş durumda.

Bu seviye üzerinde tutunursa 5,28 TL direnci sonrasında FiboRet(9) direnç hedefi 5,56 TL olur.

Olumsuz haber akışında ise 3,96 TL stop-loss seviyesi altında 3,62 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Kategoriler
YUNSA

YUNSA Orta ve Uzun Vadeli FiboRet Teknik Analizi

YUNSA 4,44 TL
16.10.2017

Yünsa için daha önce bu sayfalarda 3,45 TL iken 4,15 TL FiboRet teknik analizimizi paylaşmıştık ki bu hedefimiz 4,75 TL ile gerçekleşti.

Hisse bu zirveyi 3,80 TL düzeltmesiyle sindirmiş görünüyor, tekrar toparlanma çabasında ve öncü indikatör pozitif durumda.

Bu süreçte son 10 günde %11,XX’lerden %13,XX’lere gelen yabancı takasındaki artış da önemli destek sağlıyor.

Güncel değerle hisse 4,15 TL stop-loss seviyesi korunmak şartıyla 4,75 TL direnci hacimli geçilirse orta ve uzun vadeli FiboRet(9) direnç hedefi 5,56 TL olur.

Olumsuz haber akışında ise 4,15 TL stop-loss seviyesi altında 3,82 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Kategoriler
YUNSA

YUNSA FiboRet Teknik Analizi

YUNSA 3,45 TL
18.07.2017

Hisse 5,98 TL tarihî zirve sonrasında son 2,5 yıldır devam ettiği düşen trendden 2,60 TL üzerine atarak çıktı ve 3,82 TL test edilerek Golden Cross formasyonunun gereğini yaptı.
Tekrar 3,10 TL test edilmesiyle de bu hareketin düzeltilmesi tamamlandı ve indikatörler yeşile döndü.

3,26 TL düşen kanal PSAR direnci üzerinde kaldığı sürece görünüm pozitif.
Bu durumda hacimli güçlü hareketlerin devamında FiboRet direnç hedefleri 3,53 – 3,82 – 4,15 TL olur.

Olumsuz haber akışında ise 3,10 – 2,95 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.