OTKAR 2017/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

OTKAR 120,40 TL
13.11.2017
.
Ortaklık yapısı:

% 44,68 Koç Holding

% 24,81 Ünver Holding

% 30,51 Halka Açık Kısım

Faaliyet alanı: Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olup üretimin ağırlığını Land Rover 4×4 arazi araçları, minibüs türü araçlar ile treyler, semi-treyler ve kamyon üstü uygulamaları oluşturmaktadır.
.
Otokar 2017/9 Bilanço Temel Değerlendirme:

2017/9 Bilanço Net Dönem Kârı;

*Yıllık bazda;
2017/9 Bilanço Net Dönem Kârı 50,7 mn TL (2016/9 Bilanço Net Dönem Kârı 33 mn TL) +54 %

*Çeyreksel bazda; +100 %
.
*Net Satışlar: +22 %
.
Ödenmiş Sermaye: 24 mn TL
Öz Sermaye 206 mn → 233 mn +12 % büyümüş.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 37,51
Bedelsiz Potansiyeli: % 870
*Resmî formül dışında kendi hesabımıza göre bedelsiz potansiyeli: % 427
.
Esas ‪Faaliyet Kârı +38 %‬
Faaliyet Kâr Marjı % 9,28 → % 10,43’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +33 %
FAVÖK Kâr Marjı % 3,41 → % 3,70’e çıkmış, pozitif.
.
OTKAR F/K 33,06
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 15,85

OTKAR PD/DD 12,40
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 5,61
.
Yabancı Para Net Pozisyonunun 1,4 → 5,4 mn -286 %  olumlu.
Geçmiş Yıl Kârları 46,1 mn → 49,9 mn’a +8 %
2017 Temettü Verimi: % 1,79
Relativ Getiri -33,86 %
Beta Katsayısı 0,85
.
Cari Oranı: 1,28
Likidite Oranı: 0,88
Kısa Vadeli Yükümlülükler artarken Uzun Vadeli Yükümlülükler düşmüş.
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 13,27 (Hisse fiyatı 130,67 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 12,99 (Hisse fiyatı 120,40 TL)
.
Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı 138,90 TL
.
Net Satışlar: +22 % artmasına rağmen Pazarlama Giderleri ve Finansal Giderlerdeki artışla kârlılık törpülense de çeyreksel ve yıllık bazda artan net dönem kârı ve iyileşen kâr marjlarıyla olumlu bir bilanço.
Fakat hâl-i hazırdaki Temel veriler sektör ortalamalarına göre hâlâ primli, iyileşme için kârlılık ve satışlar güçlenmeli.
.

Teknik Görünüm: 

Hisse 11.10.2017’de 103,20 TL kapanış gününden itibaren sistemimizde pozitif görünümde devam ediyor.

OTKAR 116,00 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Bu seviye üzerinde hareketlerin devamında 132,25 TL ve Hisse Değerleme fiyatımız 138,90 TL dirençleri geçilirse 147,32 TL zirve direnci hedef olur.

Olumsuz endekste 116,00 TL stop-loss seviyesi altında 108,75 TL  destek seviyesi olarak izlenebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir