TOASO 2017/12 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TOASO 29,80 TL
06.02.2018
.
Şirket Ortaklık Yapısı:
% 37,86 Fiat Group Automobiles SPA
% 37,59 Koç Holding A.Ş.
% 24,56 Halka Açık Kısım
.
Tofaş 2017/12 Bilanço Temel Değerlendirme:
.
*Yıllık bazda dönem kârı;
2017/12 Bilanço 1.282 mr TL (2016/12 Bilanço 970 mn TL) +32 %
*Çeyreksel bazda dönem kârı;
2017/3.Çeyreğe göre 2017/4. Çeyrek Bilanço 284 mn’dan 424 mn’a +49 %
Yıllık ve çeyreksel bazda artan kârlılığın korunması olumlu.
.
Yıllık Net Satışlar +22,70 %
.
Faaliyet Kârı +32,85 %
Faaliyet Kâr Marjı geçen yıl aynı döneme göre: % 5,62 → % 6,09’a yükselmiş pozitif.
.
FAVÖK Kârı +54,07 %
FAVÖK Kâr Marjı geçen yıl aynı döneme göre: % 5,60 → % 7,03’e yükselmiş pozitif.
.
Ödenmiş Sermaye: 500 mn TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 616
Öz Sermaye: 2.957 mr TL’den 3.583 mr’a % 21,17 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 35,80
.
Likidite Oranı 0,97
Cari Oranı 1,13
Uzun ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde az artış olsa da borç çevirme oranları çevrilebilir düzeyde.
.
TOASO F/K 11,62
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 14,74
TOASO PD/DD 4,16
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 5,24
TOASO, artan kârlı bilançosuna paralel F/K ve PD/DD oranlarında sektör ortalamalarına göre iyi durumda.
.
Geçmiş Yıl Kârları 1.263 mr –> 1.850 mr’a +46 % artmış ki bu kalemde artışın yüksek olması hissenin temettü potansiyelinin yüksek olduğunu gösterir.
.
Yabancı Para Pozisyonu -2,780 mn TL
Beta Katsayısı 0,51
2017 Temettü Verimi % 2
Relativ Getiri -9,85 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 85,78 (Hisse fiyatı 33,02 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 85,33 (Hisse fiyatı 29,80 TL)
.
Bu Temel verilere göre 12 aylık (2018/12 Bilanço dönem sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 44,40 TL
.
TOASO Net Dönem Kârının yıllık ve özellikle çeyreksel bazda artış oranı güzel, bu artışın Net Satışlar ve FAVÖK – Faaliyet Kâr Marjlarıyla desteklenmesi olumlu.
Hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu etki yapması beklenen bir bilanço.
Net Dönem Kârının ve Geçmiş Yıl Kârlarının artışı, önümüzdeki temettü dönemlerinde, yüksek temettü verimi üzerinde pozitif etkisi olacaktır.
.
Teknik Analiz:

TOASO güncel değerle 29,86 TL üzeri hareketlerin devamında pozitif görünüme geçer ve 34,62 – 36,50 TL dirençleri ilk hedefleri olur.
36,50 TL güçlü geçilirse Hisse Değerleme fiyatı: 44,40 TL uzun vadeli hedefi olur.

Olumsuz endekste 29,70 TL stop-loss seviyesi altında 28,45 TL destek olarak izlenebilir.

Bir Yorum Yazın