Buhur25 Ekolü

Buhur25, sermaye piyasalarında kârını yatırımcısıyla temettü veya bedelsiz sermaye artırımıyla paylaşmayı gelenek hâline getirmiş, mümkün mertebe küçük ödenmiş sermayeli, öz sermaye kârlılığı artarak giden büyüme potansiyeli yüksek kurumsal şirketlerin hisselerinden oluşur. Ekonomik konjonktüre göre portföyü riskten koruma hedge amaçlı Buhur25’e hisse senedi dışında Dolar, Gram Altın benzerinde yatırım enstrümanları da dahil edilebilir.

Uzun Vadeli Yatırım (UVY) için izleme listesi Buhur25’i 2010 yılından itibaren devam ettiriyoruz. İzleme listesindeki hisse senedi sayısı, önceki yıllarda değişik sayılarda olsa da zaman zaman Temettü25 endeksi (XTM25) ile de getiri kıyaslaması nedeniyle 25 sayısında sabitlendi.
Bu sayının orta ve uzun vadede ideal yüksek beklentili hisse sayısıyla da örtüştüğünü düşünüyoruz. Ayrıca 5-10 gibi düşük sayıda olmaması da yatırımcıya hisse seçme imkânı veriyor, böylece herkes yaptığı yatırımdan hisse tercihlerinden kendi sorumlu oluyor.

Buhur25’i hisselerin gidişatlarına göre belli bir zaman periyodu olmadan güncelliyoruz. Amaç Buhur25 getiri performansını artırmak olduğu için güncellemede kadro dışı kalan hisseler için olumsuz düşüncede olduğumuz anlamından çok o hissenin yerine geçecek hisselere göre yeterince primli veya yeni giren hisselerin prim potansiyelinin daha fazla olduğu beklentisi çıkarılmalıdır.

Dinlenmeye, saha kenarına aldığımız Buhur25 hisseleri bizim nazarımızda, sıra dışı temel analiz anlamında gelişme değişme olmadıkça Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi üç büyüklerde forma giymiş bir oyuncu misâli her daim değerlidirler. Saha kenarına alınan hisseler, temel ve teknik koşullarının durumuna göre önümüzdeki Buhur25 güncellemelerinde tekrar forma giyme şansı bulabilirler.

Son tahlilde bu hâliyle BUHUR25 statik değil, dinamik bir yapıya sahiptir; “Al ve unut.” yerine “Al ve izle.” stratejisi hâkimdir.

Halilbuhur.com öncesi ekonomi platformu hissenet’te yazdığımız dönemlerde bir sohbet sırasında benim söylediğim “çekirdeksiz üzüm gibi” sözümden yola çıkarak Adm kullanıcı adlı arkadaşımız bugünkü Buhur25 logosunun ilk hâlini tasarlamış ve bu temel üzerine şu anki son görünümünü almıştır. Logomuzda çekirdeksiz üzüm hayata bakış felsefemizi, 25 üzüm tanesi UVY kapsamında izlediğim 25 yatırım enstrümanını, yukarı yönlü üzümün sapı Buhur25 hisselerinin yükselen trendini anlatıyor.

Buhur25’e 30.12.2016 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Finansal ve Parasal Hizmetler dalında 2016/108855 Marka numarasıyla Marka Tescil Belgesi verilmiştir.

Hisse Seçimi:

Buhur25’in temelinde Uzun Vadeli Yatırım (UVY) stratejisi yatmaktadır. İşin profesyonellerini tenzih ederek söyleyebiliriz ki borsada kazanmanın yolu, kısa vadeli al-sat işlemlerinden çok kurumsal yatırımcı dostu, kârlılığını artıran ve kârını düzenli olarak yatırımcılarıyla paylaşan şirketlere ortaklık mantığıyla orta ve uzun vadeli yatırım yapmaktan geçmektedir.

Orta ve uzun vadeli yatırım için Değer Yatırımcılığı kapsamında Temel analize bağlı olarak hisseler belirlenir ve Teknik analizle de bu hisselerin alım ve satım zamanlaması yapılır. Temel ve teknik analizi tencere – kapak misâli birbirinin tamamlayıcısı olarak görmek gerekirse de Temel analiz öncelikle sağlam olursa üzerine teknik daha kolay olur.

Hisse seçiminde öncelikle dikkate aldığımız Buhur25 kriterleri:

 1. Değer yatırımcılığı ve sektör bazında firma analizi,
 2. Şirketin sermaye yapısı ve marka değeri,
 3. Ödenmiş Sermaye ve büyüme potansiyeli,
 4. Öz Sermaye kârlılığı,
 5. Kârını paylaşma, temettü ve bedelsiz sermaye artırımı geleneği,
 6. Finansal tablo incelemesi,
 7. Teknik görünüm,
 8. Takas analizi.

Değer Yatırımcılığı temelinde hissenin teknik konumu ve ekonomik konjonktüre uygunluk durumu önemlidir. Çok çok az sayıda Buhur25 hissesinde olsa da Teknik analizin belirgin çalıştığı hisselerde Temel analiz kriterlerinden çok hissenin teknik kriterleri öne çıkabilmektedir.

Hisselerin Temel ve Teknik analizlerinde tespit edilen belirgin değişimlerde ve farklı beklentilerin oluşması durumunda hisselerde değişiklik veya kişisel portföy bazında bakarsak hisselerde beklentiye göre değişim veya ağırlık artırma / düşürme yapılabilir.

Portföy oluştururken bahsettiğimiz temel ve teknik veriler dışında şirketlerin faaliyet alanlarının insanların sürekli ihtiyacı olan sektörlerden olmaları, güncel ihtiyaçlara cevap veren teknolojiyi yakından takip eden, yatırımları çağın gereksinimlerine göre süreklilik arz eden şirketler olması önemlidir.

Portföyde hisse sayısı portföy büyüklüğüne göre değişmekle beraber 5-10 arasında olabilir. Fakat ağırlık, ekonomik konjonktüre göre beklentimizin yüksek olduğu hisselerde / yatırım enstrümanlarında artırılırsa portföy verimi daha yüksek olur. (Bu kapsamda kendi portföyümde genelde Buhur25 hisselerinden 4-5 tanesi ağırlıklı olmak üzere ortalama 7-8 tanesini taşırım. Nadiren de olsa duruma göre Buhur25 dışı hisseler de olabilir portföyümde.)

Borsaya ‘oyun’ yerine ‘yatırım’ gözüyle bakıp orta ve uzun vadeli yatırımlarla kârını yatırımcısıyla düzenli olarak temettü veya bedelsiz hisse olarak paylaşan, bunu gelenek haline getirmiş, sıra dışı fiyat dalgalanmalarında hissesine sahip çıkan kurumsal şirketlere ortaklık felsefesiyle bu tarz şirket hisseleri düzenli olarak biriktirilebilir veya temel/teknik analizin durumuna göre toplu alım da yapılabilir.

Bu hisseler temel ve teknik analizleri bozulmadığı sürece orta ve uzun vade taşındığında alınan temettü veya bedelsiz hisselerle lot sayımız koyun-kuzu veya kartopu misâli artarak gider. Hatta alınan temettülerle de hisse alınırsa bir dahaki bedelsiz bölünmeye ya da temettü dağıtımına daha fazla lot adedi ile katılmış oluruz. Bu arada her temettüde ve bedelsiz bölünmede maliyetimiz de düşmüş olur. Temettü – bedelsiz verimine göre hisseye yatırılan para belli bir sürede kendini amorti eder.

Bu şekilde yatırım yapıldığında yıllar geçtikçe bizim için önemli olan artık elimizdeki lot sayısı olacaktır. Hissenin fiyatı ikinci plânda kalacaktır. Çünkü elimizdeki lot sayısına göre temettü alırız ya da sermaye artırımından payımızı alırız. Hisselerimiz belirli bir sayıya ulaştığında sadece aldığımız temettü bizim için yıllık faiz geliri gibi olacak belki geçimimizi karşılayacaktır, olası bedelsiz hisseler de cabası, ekstrası olacaktır. Bu tarz yatırıma temettü emekliliği veya temettü yatırımcılığı da denilebilir.

Temettü:

Temettü, diğer adıyla nakit kâr payıdır, borsanın özüdür. Düzenli temettü verimi, hisseye yatırımcı rağbetini artırır, çünkü düzenli nakit üretimi vardır. Yapılan ortaklığın karşılığı gelmektedir, bu durumda şirkete ortak olanların hisseyi elde tutma süresi de uzayacak ve hissede spekülatif hareketler daha az görülecektir.

Temettü dağıtımında alınacak temettü,

Temettü Miktarı = Hisse Adedi * Nakit Temettü Net oranı (kuruş) formülü ile hesaplanabilir.

Temettü Dağıtma Oranı normal koşullarda ortalama % 70-90 aralığında olursa sağlıklı olur ki yatırımcı dostu kurumsal hisselerin çoğunda bu oran yüksektir. Bazen bu oranın % 100 üzerinde olduğu görülür, bu yüksek temettü dağıtımında şirket Geçmiş Yıl Kârlarından kullanabilir. Bu oranın % 5-10 gibi az olduğu durumlarda ise hisse düzenli bedelsiz sermaye arttırımı ile temettü verimi eksiğini tamamlıyorsa bu geleneğe sahip hisseler de orta ve uzun vadeli yatırım kapsamında değerlendirilebilir.

Temettü Verimi = Net Temettü Oranı / Hisse Câri Fiyatı

Temettü verimi, net mevduat faizi ve üzerinde olursa güzel olur.
Temettü verimi düşükse de hissenin güçlü yükselen trendi ve düzenli bedelsiz sermaye artırımı geleneği varsa temettü verimi düşüklüğü sorun olmaz.

Buhur Rasyosu (%) = Temettü Verimi (%) + Temettü Düşme Fiyatını Telâfi Sonrası Hisse Değer Kazancı (%)

Buhur Rasyosu yüksek olan hisselerde temettü yatırımı anlamlı olur. Yoksa temettü veriminin yüksek olmasının çok anlamı olmaz. Temettü düşme fiyatını telâfi sonrası üzerine Hisse Değer Kazancı elde ediliyorsa temettü anlamlı olur. Buhur Rasyosu düşükse hisse, yüksek temettü de verse yatay bandda ya da düşen trendde seyrettiği anlamı çıkarılabilir.

Örnek Temettü Hesaplaması:

Temettü ödemesinden sonra ikinci iş günü (T+2) Câri fiyatı 6,50 TL olan ABCDE hissesi için,
Nakit Temettü Brüt Oranı: % 71,07
Nakit Temettü Net Oranı: % 60,41 olduğunda;
1.000 (bin) lot hisse için alınacak net temettü miktarı: 1.000 * 0,6041 = 604,10 TL
Net Temettü Verimi: Nakit Temettü Net Oranı / Hisse Câri Fiyatı —> 60,41 / 6,50 = % 9,29 Net Temettü Verimi olur.
Başka bir deyimle alınan temettüyle aynı hisseden alındığında toplam lot sayısı (kuzu sayısı) % 9,29 oranında artar.

Temettünün hak edilmesi için hissenin en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde alınmış olması gerekir. Fakat daha önemlisi hisse, temettü primini yapmadan önce alınmasıdır. Eğer temettü öncesinde temettü beklentisi yeterince fiyatlanmışsa temettü ödemesi sonrasında beklenti gerçekleşti mantığıyla hissede düzeltme / sindirme hareketi görülebilir.

Temettü ödeme günü hisse fiyatı, önceki işlem günü kapanış fiyatından brüt temettü miktarı kadar çıkarılarak işleme açılır.
Maliyet de hisse başına net temettü oranı kadar düşer.
GYO ve Yatırım Ortaklığı hisselerinde ise maliyet brüt temettü oranı kadar düşer.
Fiyat, temettü ödeme günü öncesi fiyata geldiğinde temettü kâr olarak kalır. Bunun dışında kısa vadede temettünün anlamı olmaz.

Hisse başına alınan net temettü miktarı, temettü ödeme gününden sonraki 2. işlem günü yatırım hesaplarına otomatik olarak geçer.

Temettü ödeme gününden önce alınan hisse, temettü ödeme günü satılsa da temettü hak edilir. Önemli olan temettü ödeme günü öncesi son iş gününde hissenin takasınızda olmasıdır.

Orta ve Uzun Vadeli temettü yatırımcılığı Temettü Emekliliği felsefesine göre temettü ile de aynı hisseden alınarak önümüzdeki dönem alınacak temettü miktarı artırılmalıdır. Alınan bu lotlar ile aynı zamanda Ödenmiş Sermayedeki pay oranımız da artar ve bu artış devam ettikçe her yıl dağıtılan kârdan daha fazla pay alınabilir. Bu yöntemle kuzular tekrar analarının yanına konulursa seneye bu kuzulardan da kuzu alınabilir ve sürü sayısı artarak gider. Sürü yeterli büyüklüğe geldiğinde başka bir deyimle portföy temettü emekliliği yapacak kadar temettü geliri oluşturabilir, bu da hayatımıza değer katar, finansal özgürlüğümüz artar.

Bedelsiz Sermaye Artırımı:

Büyüme sürecinde olan kısmen Ödenmiş Sermayesi düşük şirketler kârını temettüden ziyade bedelsiz sermaye artırımı ile bedelsiz hisse senedi olarak dağıtabilirler.

Bedelsiz Potansiyeli %: (Anaortaklığa Ait Özkaynaklar – Ödenmiş Sermaye) / Ödenmiş Sermaye * 100

Bedelsiz Sonrası Yeni Fiyat: Eski Fiyat / (1+ (Bedelsiz Oranı/100) )

10 TL olan ABCDE hissesi % 100 bedelsiz sermaye artırımı yaparsa bölünme sonrası yeni fiyat: 10 / (1 + (100/100) ) = 5 TL olur.

Bedelsiz Sermaye Artırımı, iç kaynaklardan karşılanarak çıkarılan hisse senetlerinin Ödenmiş Sermaye tarafına aktarılması ile olur. Şirkete ekstra bir kaynak girmez, dolayısıyla şirketin Piyasa Değeri değişmez.

Bedelsiz Sermaye Artırımı ile nispeten yüksek fiyatlara ulaşmış hisse fiyatları düşer ve bu şekilde hissenin likiditesi, işlem hacmi artmış olur. Bedelsiz Sermaye Arttırımıyla şirket, yatırımlarına iç kaynaklarından finansal kaynak üretmiş olur ve şirketin büyümesi devam eder, asıl amaç iç kaynakları başka bir deyimle kârlardan oluşan finansı yatırımcılara nakit olarak dağıtma (temettü) yerine bedelsiz hisse senedi olarak dağıtarak bu nakit şirketin büyümesinde kullanılır. Buradan yola çıkarak büyüme süreci devam eden şirketlerde ve ödenmiş sermayesi enflasyon karşısında özkaynaklarına göre düşük kalmış şirketlerde bedelsiz sermaye artırımları daha çok görülür. Büyüme istenilen aşamaya geldiğinde bu şirketlerden bedelsiz sermaye artırımından çok temettü veriminin artması beklenebilir.

Temettü – bedelsiz her iki yatırım beklentisinde de önemli olan hisseyi bu beklenti fiyatlanmadan almaktır.
Temettü dağıtımında veya bedelsiz sermaye artırımında hisse fiyatı, brüt temettü oranı veya bedelsiz bölünme oranı kadar düşeceği için kısa vadede temettü veya bedelsizin getiri anlamında matematik olarak fazla bir etkisi olmaz ancak orta ve uzun vadede hisse fiyatı tekrar bölünme öncesine geldiğinde temettü – bedelsizin getiri anlamında etkisi görülür.
Teorik olarak bölünen hisse fiyatları, eski seviyesine gitmeye meğillidir, bu etki ve düşük fiyat görünme psikolojik etkisi de diğer pozitif faktörlerdir. Yoksa Bedelsiz Sermaye Artırımı sonrasında artan hisse sayısı ile düşen hisse fiyatı matematiksel olarak aynı sonucu vermektedir. Hisse başına alınan temettü de aynı oranda düşecektir.

Bedelsiz Sermaye Artırımında, Ödenmiş Sermayedeki pay oranınız değişmez.
Buna karşın temettü yatırımcılığında alınan temettü ile yine aynı hisseden alıp lot sayımızı arttırdığımızda Ödenmiş Sermayedeki pay oranımız artar.

Temettü, şirketin kârından belli bir bölümünü ortaklarına nakit olarak dağıtılmasıdır ki yatırımcılar için de asıl olan kâr dağıtımı budur.

Bedelsiz Sermaye Artırımında, yatırımcının ekstra bir şey yapmasına gerek yoktur, bedelsiz bölünme sonrası 2. iş gününde bedelsiz’den gelen lotlar hesaba otomatik olarak geçer.
Fakat temettü dağıtımı sonrası yatırımcı temettü ile hisse alırsa temettüler hisseye döner. Aksi durumda temettü, nakit olarak bekler.

Temettü veya bedelsiz’den faydalanmak için her ikisinde de temettü / bedelsiz günü öncesindeki işlem gününde hissenin elinizde olması yeterlidir, fakat önemli olan hisseyi, bu beklentiyle prim yapmadan almaktır.

Bedelsiz Sermaye Artırımında ve temettüde hisse fiyatı aynı oranda düşer. Fiyat tekrar aynı yerine geldiğinde yatırımcı o oranda kâr etmiş olur.

Sadece Bedelsiz Potansiyeline göre yatırım yapılmamalıdır. Bedelsiz Potansiyelinin yüksek olması hisse üzerinde cazibe oluşturur fakat Yönetim Kurulunun Bedelsiz Sermaye Artırımı kararı olmadıkça bu potansiyelin çok anlamı yoktur.

Bedelsiz Potansiyelinin yanında hissenin yüksek temettü verimi ve temettü düşme fiyatını telâfi sonrasında üzerine ekstra primi varsa o zaman anlamlı olur. Bedelsiz Sermaye Artırımı olmasa bile bu potansiyelin cazibesi ve yüksek temettü veriminin etkisiyle hisse pozitif trendini korur, temettülerle maliyet düşmeye devam eder.

Temettü verimi düzenli olarak yüksek oranda devam eden hisselerde bedelsiz sermaye artırımı genelde görülmez, çünkü bu şirketlerin çoğu büyümesini tamamlamış ve hâliyle kârlarının çoğunu temettü olarak vermektedirler.

Bu kapsamda bir diğer durum da birkaç yıllık sürede yüksek temettü verimi olan hissenin temettü ile gelen ekstra lot sayısı ve buna bağlı kazancı bileşik olarak hesaplarsak bu getiri, 3-5 yılda bir Bedelsiz Sermaye Artırımı yapan hissenin getirisi ile yaklaşık aynı kapıya çıkar. Tabii burada bedelsiz düşme fiyatının telâfi edildiğini farz ediyoruz.

Temettü verimi iyi olan hissenin Bedelsiz Sermaye Artırımına gitmesi en makul olanıdır yatırımcı için.

Sonuç olarak temettü verimi düşük, bedelsiz potansiyeli yüksek hissede beklemektense yüksek bedelsiz potansiyeli yanında yüksek temettü verimi de olan hissede orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isabetli olabilir.

Bedelli Sermaye Artırımı:

Bedelli sermaye artırımı yatırımcı dostu hisselerde genelde görülmese de yatırım ve büyüme için şirketin kârlılığını artırma amaçlı bedelli sermaye artırımı yapılıyorsa başka bir deyimle şirkete verilen paranın bize kârlılık-büyüme olarak döneceğine inanıyorsak bedelli sermaye artırımı hisseye orta ve uzun vadede olumlu yansıyabilir.

Genelde bedelli sermaye artırımı 1 TL nominal hisse değeri olan 1 TL üzerinden olur. Bedelli sermaye artırımına katılan yatırımcının bedelli oranında yeni Rüçhan hisselerden pay alma hakkı doğar. Eğer yatırımcı bedelliye katılmazsa maliyeti ve lot sayısı aynı kalır ve bölünme sonrası fiyat düşeceği için bedelli oranı kadar ekside görünür yeni maliyeti.

     Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası Hisse Fiyatı: (Hisse Fiyatı + Nominal Bedelli Tutarı) / (1+ (Bedelli Oranı / 100))

     ABCDE şirketinin kapanış fiyatı 2.00 TL olsun. %200 bedelli artırım yapsın ve 1 TL’den kullanılsın.

     Bedelli Sermaye Artırımı  sonrası Hisse Fiyatı: (2.00+2.00)/ (1+(200/100))

     4.00 / 3 = 1,33 TL  açılış fiyatı olur.

 2024 Güncel Buhur25

Buhur25 Uzun Vadeli Yatırım (UVY) Güncel İzleme Listesi*

AKSA, ALARK, ARCLK, AYGAZ, BRSAN, CCOLA, CIMSA, DOAS, ENJSA, FROTO, INDES, JANTS, KCAER, KCHOL, MAVI, MGROS, OTKAR, PGSUS, SAHOL, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TTRAK, TUPRS

07 Mayıs 2024

*Hisseler, alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

340 Comments

   • Halil hocam bagfaş hakkinda bir yorumunuz olurmu uzun süredir elimde şimdiden téşekur ederim

     • Sayin hocam isyat ile ilgili yeni bir analizin vakri geldimi?Saygi ve sevgilerimle…

     • Hocam başınız sağolsun öncelikle. Allah rahmet eylesin. Buhur25 25 adet orta uzun vade temel ve teknik analiziniz sonucu ortaya çıkmış emeğinize sağlık. Bugün 23 haziran 2021 itibariyle bu hisselerin hepsinden ufak miktarlarda sepet yapmak mantıklı mı? Türkiye’nin ekonomik durumu bir gecede tcmb başkanı görevden alınabilir abd ile sorun yaşanabilir johnnyler bitcoin peşine gidip biste para girişi olmayabilir elbette hepimiz yaşayarak tecrübe ettik malesef. Bunun gibi durumların olmadığını varsayalım. Merak ettiğim şu ekrana bakamayan al sat yapamayan onunla uğraşamayacak birisi için buraya koyduğu parayı en az 1 yıl unutacak birisi için bu mantıklı mıdır? Söyledikleriniz yatırım tavsiyesi değil biliyorum 🙂 iyi akşamlar saygılar…

     • Sağ olun Serkan bey, bu konudaki karar size ait olmalı. Çünkü alım zamanı hisse özelinde farklılık gösterebiliyor.

     • Hocam başınız sağolsun öncelikle. Allah rahmet eylesin. Buhur25 25 adet orta uzun vade temel ve teknik analiziniz sonucu ortaya çıkmış emeğinize sağlık. Bugün 23 haziran 2021 itibariyle bu hisselerin hepsinden ufak miktarlarda sepet yapmak mantıklı mı? Türkiye’nin ekonomik durumu bir gecede tcmb başkanı görevden alınabilir abd ile sorun yaşanabilir johnnyler bitcoin peşine gidip biste para girişi olmayabilir elbette hepimiz yaşayarak tecrübe ettik malesef. Bunun gibi durumların olmadığını varsayalım. Merak ettiğim şu ekrana bakamayan al sat yapamayan onunla uğraşamayacak birisi için buraya koyduğu parayı en az 1 yıl unutacak birisi için bu mantıklı mıdır? Söyledikleriniz yatırım tavsiyesi değil biliyorum ? iyi akşamlar saygılar…

   • Elinize emeğinize sağlık Halil bey temettü yatırımcılığı ve emeklilik birikimi için müthiş bir klavuz oluyorsunuz bizlere

   • İlk defa ziyaret ettim hisseleriniz güzel ama yenilebilir enerji şirketlerinin kontr hariç olmaması şaşırtıcı örnek Gesan, Smart, vb yeni oldukları için mi acaba, yoksa henüz temettü veya bedelsiz vermeleri ile ilgili bir açıklamalarının olmadığı için mi

  • Yıllardır sizi takip eden birisi olarak teşekkürlerimi sunarım.saglıklı ve bereketli nice yıllar dilerim.bugunden bayramımızı kutlarım hayırlı geceler

  • Hocam iyi günler. listede oyakc yi göremedim. Neden bu listede yok acaba. Teşekkürler.

 1. mesela fed ile swap anlaşması doları düşürür borsayı olumlu etkiler değil mi o zaman %80 borsaya yatırılsa (iyi sağlam hisselere) yanlış mı olur

  • Sizin vereceğiniz bir karar bu.
   Salgın etkisi geçtikçe piyasa daha da iyi olur, şirketlerin faaliyetleri artmaya, ekonomiler büyümeye devam eder, dolayısıyla kurumsal yatırımcı dostu hisseler de yükselen trendini korur bu aşamada.

   • Hocam bu listeye en son eklediğiniz hisseler hangileri? Hisselerin çoğu primli olduğu için şuan onları tercih edip uzun vadeli yatırım yapmak olumlu gelmiyor. Yanlış anlamayın sakın sizden hisse önerisi istemiyorum, sadece primlenmemiş hisseleri bulmam açısından, en son eklediğiniz hisseleri öğrenebilirsem, teknik ve temel analizlerini kontrol edip uzun vadeli yatırım yapmak isterim. Saygılar hocam

    • Buhur25 başlığı var menüde, buradaki en son güncellenme yazısına bakabilirsiniz.

 2. Halil Bey, BUHUR 25 e ilk defa giriyorum. çok güzel bilgiler paylaşmışsınız. Emekli bir bankacı olarak teşekkür ederim. Listenizde hep sağlam hisseler var. Dikkatimi çeken bu zamandan sonra hava yolu şirketlerinin zarar edeceğini bile bile listenizde yer alması !!!!
  İyi günler dilerim.

  • Sağ olun Kaya bey, hava yolu şirketlerinin durumlarının geçici olacağını, salgın etkisi geçince eskisi gibi uçmaya başladıklarında finansal açıdan iyi olacaklarını düşünüyorum.
   Malum borsa da geleceği fiyatlar, o yüzden bu hisseleri saha kenarına almadım.

   • Tebrikler ileri görüş buna derim ama bizim insanımızda sabır yok ki ,salgın dönemi THY 7 ye kadar düştü sonra 29 tebrikler

   • Tebrik ederim Halil Bey. Ne kadar ileri görüşlü olduğunuzu bu yorumunuz gösteriyor.

 3. Halil Bey liste güzel de bu hisseler için en azından her bilanço döneminde açıklanan rakamlara göre alım aralıkları belirlense daha uygun olmaz mı ? Çünkü siz de biliyorsunuz ki bazen piyasa bazı hisseleri ederinin çok üstünde fiyatlıyor ve oralardan aldığımız hisseler düzeltme yaptıktan sonra o değere yıllarca ulaşamıyor.

  • Alım satım aralığı yazarsak al-sat kararınızı etkilemiş, yönlendirmiş oluruz Hasan bey, bu kararı yatırımcı kendi vermeli.

 4. Hocam emeğinize sağlık endeks bı duzeltme yapıp alım fırsatı verir mi teşekkür ederim

  • Yakup bey, endekste derin düzeltme beklemiyorum, düzeltme olsa da 96.000 seviyesi üzerinde kaldıkça ana yükselen trend bozulmaz diye düşünüyorum.

   • 5 hisselik portfoy olusturacagim
    Aselsan indes hektas eregli thyao
    Her ay duzenli 200₺ lik alacagim
    Yone de al sat yapmam gerekir mi
    Yoksa kisa ve uzun vade destek ve direnclerde mi satmam veya almam gerekir

    • Bu size kalmış, bazıları sat al yaparak gider lot artırır, bazıları alıp bekleyerek sadece temettü bedelsiz ile lotunu artırır.

 5. Selamlar Halil Bey. Çok faydalı bir site hazırlamışsınız bir çok bilgi edindim bunun için çok teşekkür ederim. Benim sorum şu olacaktı: 2010 yılından itibaren ”buhur25” e hangi tarihlerde hangi hisselerin girip çıktığını görebilme şansımız var mı acaba? Teşekkürler.

  • Sağ olun Erhan bey bu konuda Twitter’da cevap yazmıştım hafta sonu.
   Özetle 2010’da ilk Buhur25 oluştu, o zamanlar hissenette Uzun Vadeli Yatırımcı başlığım vardı orada yazdım 2015 yılı sonuna kadar, dolayısıyla eski veriler oradan bulunabilir, 2016 başından itibaren Buhur25 listeleri, bu sitede Buhur25 başlığından geriye doğru bulabilirsiniz.

 6. Merhaba Halil Abi (yaşımdan dolayı 😉 ) ben 25 yaşında elinde iyi bir nakti olan maceraperest bir yatırımcıyım(acemi) şuana kadar girdiğim pozisyonlarda önemli kayıplar yaşamadım fakat iyi denilecek kazançlarım oldu fakat artık takip işini ve bilgimi biraz daha ileriye taşımak istiyorum tavsiyeleriniz nelerdir yardımlarınız için teşekkürler..

  • Buradan birebir tavsiye vermemiz mümkün değil Taner bey fakat genel strateji anlamında Buhur25 Ekolü sayfamıza bakabilirsiniz, bol kazançlar.

 7. HOCAM MERHABA, BEDELLİ HİSSE ARTIRIMI NASIL OLUYOR. ÇOK ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE ANLATIR MISINIZ. ELİMDE 100 HİSSE OLSUN VE DEĞERİ 1 LİRA OLSUN. YÜZDEYÜZ BEDELLİ DURUMUNDA BENİM ELİMDE EN SON NE OLUR

    • Buhur25 Ekolü sayfasının en altında bedelli sermaye artırımına örnek var.

     • Hocam merhaba,
      Adel ve Aygaz hisseleri de sürekli temettü vermiş ama sizin listenize girememiş. Bu hisseler için fikriniz nedir. Bir de erbos var yüksek temettülü. Fikriniz nedir

     • Yüksek temettü tek başına yeterli değil, yukarıdaki Buhur Rasyosu kısmında bu konuya değinmiştim. Aygaz için yorum yazmıştık, arama butonundan bulunabilir. Adel izlemiyorum.

 8. Hocam merhaba bu listeyi hazırlarken Buhur Rasyosunu da dikkate alıyorsunuz değil mi?

 9. Hocam ellerinize sağlık çok güzel bir site ve harika bilgiler dolu. Sayenizde çocuklarım için geleceğe umutla bakmaya başladım. 7 8 hisse seçip 20 şer bin atmak istiyorum. 15 yıl sonra güzel şeyler olur. Soruma gelirsem, şimdi aldığım hisseyi 3 4 ay sonra listeden çıkardınız bende mi çıkarmayalım. Hisse zararda ise illa çıkarmak gerekir mi. Sonuçta 25 lik listeye uyumamız gerekiyor.

  • Sizin çıkarmanız gerekmiyor illa ki Ferhat bey, benim amacım Buhur25 performansını maksimum düzeyde tutmaya çalışmak, fakat hissenin temel analizinde bozulma varsa veya çok hızlı primlenme olmuşsa değişim yapılabilir.

 10. Hocam Buhur 25 de bulunan trkcm oluşan birleşme süreci ile ilgili düşüş devam eder mi ?
  3.47 ayrılma hakkı olan hisseye 3.47 üzerinden alıcı gelir mi ?
  Teşekkür ederim.

  • Alıcı gelir gelmez, düşüş devam eder etmez, bu sorulara borsada en azından burada yanıt olamaz. Çünkü piyasanın vereceği karar bunlar.
   Benim görüşüm birleşme süreci sonrasında hissenin normal orta uzun vadeli trendini ŞİŞE adı altında koruyabilir şeklinde, tabii zaman ve piyasanın algısı gösterecek bunu.

 11. Bu paylaşımınızı yeni gördüm. Borsaya yeni katılan biri olarak aklımda Birşeyler oluştu sayenizde. Fakat Yeni bir hisse aldım çeşitli yorumlar var ama ben sizin yorumunuzu önemsiyorum. Listenizde yok ama rica etsem rysas durumu hakkında yorumunuz olabilir mi?

  • Benim burada anlattığım tarzıma uymayan ilgilenmediğim bir hisse maalesef.

   • Hocam maktriks ile ilgili bir içerik hazırlar mısınız, severek takip ediyorum sizi, son zamanlarda ki halka arzlar sanki pahalı halka arz oluyor, matriks de onlardan biri mı sizin görüşünüz nedir, ozsermaye karlılığı yüksek, sermaye yapısı da küçük, bedelsiz ve temettü verecek, 2 yıl patron satışı olmayacak, herşey güzel gözüküyor ama beni endişelendiren, fk 28 ve pd/dd 16 civarlarında oluşu, şirket kar yaptıkça bu oranlar düşüyor belki ama sizin görüşünüz nedir matriks hissesi ile ilgili.

 12. Halil hocam emeginize saglik . Benim merak ettigim Buhur25 olusturdugunuz gunden beri hic degismeyen hisseler var mi? Tesekkur ederim.

  • Güzel soru Harun bey, benim aklıma gelen hiç kadroda yerini kaybetmeyen FROTO, ASELS, TTRAK, TUPRS gibi hisseler.

   • Halil hocam değerli bilgileriniz ve çalışmalarınız bizlere ışık olmaya devam ediyor. Çok faydalanıyorum. Teşekkür ederim.

   • Bu soru ve cevap icin tesekkurler. Halil bey listenizi aktif olarak takip etmek istersek, ve BUHUR25 teki tum hisseleri almak istersek, % olarak dagilimi nasil yapmaliyiz. Tamamen uzun vadeli ve temettu verimi ile emekliligi hedefliyorum. Elbette bu kisisel bir karar ancak, hepsini esit olarak mi bolmeliyiz? yoksa yasimiza ve amacimiza gore bu dagilim yuzdesini nasil degistirmeliyiz?

   • Selamlar Hocam, froto 60.7 maliyetle elimde ne kadar uzun vadede yuz güldürür. Al _unut modunda mi olsak daha mutlu eder?

    • Vade zaman ancak faiz hesabında yazılır, borsada zaman yazamayız ama faiz oranları, döviz düşen trendde oldukça bu sektör için olumludur diyebiliriz.
     Hissenin sayfasında teknik çalışmamız var.

 13. Siteniz ve verdiğiniz bilgiler çok faydalı oldu.
  Benim merak ettiğim bir devlet memurunun uzun vadeli yatırım amaçlı hisse senedi biriktirmesi durumunda mal bildirimlerini nasıl yapması gerektiği. Yani hisse değeri her maaşın 5 katı artışında veya azalışında veya her temettü dağıtımında veya her bedelsiz hisse dağıtımında ek mal bildiriminin gerekip gerekmediğini, kamuda bununla ilgili uygulamanın nasıl olduğunu net olarak internetteki kaynaklardan öğrenemedim. Konu ile ilgili bilginiz varsa paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim.

  • Net bilgi yok bu konuda benim bildiğim fakat ortalama bir değer yazılırsa o günkü koşullar kapsamında sıkıntı olmaz diye düşünüyorum.

 14. Halil hocam selamlar… merkezi kayıt kuruluşu ana sayfasından öğrendiğime göre, türkiye’de hisse senedi sahibi sayısı 1 milyon 449 bin 395… toplam bakiyeleri ise 1 milyar 95 milyon lira… bu durumda yatırımcıların ortalama 1000 TL’si bile yok borsada… buna bir kelamınız var mı?

  • Bu hesapların çoğu aktif değildir, kurum değiştiğinde kapatmıyorlar hesabı genelde.

 15. Abi seni hissenetten tanır,takip ederim.Seni tesadüfen buldum şu anda.Bundan sonra takibimdesin.2011-2016 arası uzun vadeli yatırımı kendime yol seçip,kendimce bilanço,karlılık,temettü verimi,sermaye artırımı gibi araştırmalar yaparak, maddi durumdan ve acemilikten sadece ASELS biriktirirdim.2016 yılında tayinim çıkınca ev almak için hisselerimi sattım.Genç arkadaşlara örnek olsun. Aselsanı toplamaya 2011 -2012 civarı 12TL başladım.Hiç ekran takip etmedim.Aldığım bedelsiz temettüleri ekledim.2016 da ortalamam 3 Tl civarına indi.Şimdi kızım için biriktirmeye başladım.Bu sefer hisse portföyümü oluşturuyorum.Büyüme odaklı şirketler de seçtim. Hisselerimin bazılarında çekincelerim var.Mesela benim için bi DOCO ya bakarmısın. İyi şeyler hissediyorum ama güvenemedim de.Hisselerimi de yazayım sen tavsiye vermezsin ama belki bi yorum yaparsın.1. Kords 2. Logo 3.Doco 4.Sahol ya da Enka

  • Sağ ol Murat bey, hayırlı olmasını dilerim öncelikle. Hisseleriniz fena değil tabii ki tecrübelisiniz, gidişatını beğenmediğiniz olursa değişim de yapılabilir. DOCO uçuşların başlama haberlerine yakın daha iyi olur diye düşünüyorum.

 16. hocam merhaba, SASA hisse geçen yıl %37.190 bedelsiz vermiş. Bu ne demek oluyor. Bedelsizden önceki hisse fiyatı neydi çok merak ediyorum

  • O bölünme tarihi önceki fiyatı 1,37 ile bölerseniz çıkar ortaya. O günkü fiyat cari değerle 5,86 TL
   5,87 * 1,37 = 8,04 TL bölünme öncesi. Tabii temettü falan verdiği için bu fiyat o zaman tam böyle değildi, buna yakın diyebiliriz.

 17. Halil bey listenizde THYAO hisseyi koymuşsunuz. Bakıyorum kaç yıldır ne temettü ne de bedelsiz vermiş. Peki bizim kazancımız ne olacak sadece alış satış üzerinden mi. Yani beşe al on a sat gibimi

  • Yakında bedelsiz temettü vermese de önceki yıllarda verdiği olmuştu THY’nin olmasa da trend hareketi de bir kazanç.

 18. Hocam özür dilerim çok soru soruyor olabilirim ama alkim yüzde 500 civarı bedelsiz vermiş ve bunun açıklamasını daha önceden ben hiçbir yerde göremedim sanki gizli yapıldı. Ama Petkim Yüzde 20 bedelsiz verecek ben bunu aylar öncesinden biliyorum. Aklim temettü vereceğini açıklamış hiç bedelsizden bahsetmemiş neden?

  • Gizli birşey yok, her şirket bu tarz haberi KAP haberlerine gönderir, oradan izleyebilirsiniz. 100 lot 137 lot olur önceki sorunuzda.

   • Nakit Kar Payı Ödeme Şekli = Peşin
    Para Birimi = TRY
    Pay Biçiminde Ödeme = Ödenmeyecek

 19. Hocam listenize orta ve uzun vadede iki-üç yeni hisse eklemek istiyorum bana listenizden yeni eklediğiniz orta ve uzun vade düşündüğünüz olanı tavsiye eder misiniz tskler

 20. Hocam selamlar hayırlı Ramazanlar ,yazmış olduğunuz listede banka yok acaba bi grekcesi bar midir.tesekkuker.

  • Daha önce açıklamıştım, bankalar temettü-bedelsiz konusunda daha zayıf olabiliyorlar, o yüzden yok Buhur25’te ama zaman zaman banka teknik analizleri yazıyoruz.

 21. Hocam çok af edersin. Twitter’ da çok yoğunsun.Burası daha sakin.
  1. Bir holdinge ait birden çok iştirakını ,temettü ya da değil,uzun vade tutmak risk değil mi? Örneğin,aynı anda TOASO ,TTRAK ve TUPRS’ ı koymak mantıklı mı? (Hisseleri temsili yazdım.)
  2. Ben hisse seçmek istiyorum EGEEN’ i listeme koydum. Buhur25 te göremiyorum. Tabiki sen yatırım tavsiyesi yapmıyorsun ama sence ne yapmalıyız.Portföyü kaydırsak mı biz de? Yoksa Buhur 25: Kardeşim ”Bu gün giriyorsan bunlardan bi’kaçını seçebilirsin.” demek mi? Yani olağan üstü durumlar olmuyorsa devam etmek gerekmez mi?

  • İlk cümle güzel tespit oradan başlayalım, burası daha sakin.
   1. Bu holding ülkenin bir numaralı büyük holdingi ise sorun olmaz diye düşünüyorum bir gruba ait çok sayıda hisse.
   2. EGEEN Buhur25’te vardı malum son güncellemede istemeyerek de olsa çıkardım, fiyat prim olarak en çıkarılabiliri o idi çünkü.
   Buhur’dan çıkması sizin taşımanıza engel değil tabii ki, şu an Buhur’da olmayıp da benim taşıdığım hisse de var önceki güncellemede kenara aldığımız Çimsa misal. Buhur25’te maksimum performansı hedefliyorum bu yüzden bu güncellemeler.

 22. Hissenin Buhur 25’e ne zaman alındığını öğrenebileceğimiz bir yer var mı acaba?

  • Buhur25 kategorisinden eski güncellemeleri geriye doğru bakarak bulabilirsiniz 2016 sonrası burada var.

 23. İyi akşamlar Halil bey.
  1. Siz bu 25 hisseyi de alıyor musunuz yoksa bunların içinden portföy mü oluşturuyorsunuz?
  2. Buradaki stop rakamlarına ve Fibo ret hedeflerine harfiyen uyabiliyor musunuz? Ya da ne zaman satış yapıyorsunuz?
  3. Fiboret’in tam ismi nedir. Trend based fib extension mı?

  • Hayır bende genelde 5-6 tanesi olur, hatta bunların dışında taşıdığım hisseler de oluyor, Buhur25 benim özel portföyüm değil yani.
   Kendime özel yaptığım işlemler ayrı tabii ki her zaman burada verdiğim değerlere uymayabiliyorum, keşke uysam ayrı konu…
   FiboRet, Fibonaccinin bir türü.

   • Halil bey borsada stresi azaltmak için neler yapabiliriz? bu sizce karakter ile alakalı mı? karda nasıl bekleyebiliriz? elimizdeki hisse %10 gitse elimizde sat tuşuna gidiyor 🙂 bununla nasıl baş edebiirz sizce?

 24. hocam merhaba benim hedefim 7 aylık yani yıl sonuna kadar taşıyıp ondan sonra karı alıp ana sermaye ile devam etmek onun için de
  ASELSAN SASA THYO seçsem bunların sadece karı bana yeterli olurmu yoksa buhur25 başka kağıtlarda seçim mi

  • Ercan bey Allah gönlünüze göre versin diyebilirim sadece, malum seçim size ait. Endeks yani piyasa yolunda giderse sizi üzmezler diye söyleyebilirim.

 25. Halil bey öncelikle değerli bilgiler için teşekkürler. Ben yeni sayılırım. Hisse seçimi yaparken şirket defter değerinin üstündeyse tereddüt ediyorum alamıyorum sonra bakıyorum primlenmis. Bu konuyu nasıl aşarım. Teşekkürler.

  • Mantıklı, PD/DD ve F/K daha önceki en düşük seviyelerinde ise uygun sayılır ki bu dönemde teknik görünüm de genelde uygun olur.

 26. Merhaba Halil bey. Çok merak ettiğim bişey var. Bazı hisseler doğru dürüst temettü yada bedelsiz vermediği halde neden bu kadar pahalı. Mesela kent hisse 270 lira. Benim bilmediğim başka bir kazanç yolu mu var diyorum acaba. Bir insan neden 270 lira verip kent alır ki .

  • Tam da üstüne bastınız, temettü veya bedelsiz vermedikleri için fiyatları o şekilde o hisselerin. Bedelsiz veya temettü verselerdi o oranda fiyatları da düşecekti.

   • Tamamda hocam benim asıl sormak istediğim bu hisseleri almak dogrumu yani ben neden 270 lira verip kent alayım, kazancım ne olacak

    • Doğru yanlış kısmını siz bilirsiniz. Tabii temettü bedelsiz verimi yoksa mümkün mertebe nominal değerine yani 1 TL’ye yakın hisse almak mantıklıdır.

 27. Hocam hayırlı ramazanlar bir şirketin kesin bilanço açıklama tarihlerine nereden ulaşabiliriz tarih Aralığı olarak değil de kesin olarak şu tarihde açıklanacak gibi teşekkür ediyorum.

  • Böyle bir kaynak yok maalesef, bazı aracı kurumlar şirket açıklamalarından edindiği bilgiye göre tablo yayınlıyorlar bazen…

 28. Halil bey merhabalar belki sorum biraz garip gelebilir. Ama arkadaşlar ile aramızda konuşuyoruz .Mesela halka açıklık oranın % 25 olan bir şirket düşünelim . Yatırımcı hisseyi alıp satmasının şirkete ne faydası oluyor. Yani p\d değerini mi artırıyor Yoksa başka bir faydası varmı gerçekten bilemedik . Teşekkür ederim

  • Şirketin piyasa değeri yükselir hisse değeri arttıkça, ayrıca bu süreçte şirket kendi hissesinden satacak olursa daha iyi fiyata satmış olur. Onun dışında net fayda yok.

 29. Halil bey ben borsada yeniyim ve elim de 10000tl var buhur 25 kağıtlarını 10000 bölü 25 şeklinde mi bölmeliyim? Ayrıca bu kağıtları şimdi mi almalıyım bir zamanlama var mıdır? Teşekkür ederim

  • Bu yazıda sorularınızın birçoğunun cevabı var hisse sayısı vs. alım satım zamanlaması sizin teknik öngörünüze bağlı, siz vermelisiniz bu kararı.

 30. Halil Bey emeğinze sağlık 35 yaşındayım keşke 10 yıl önce bu yazılarınızı okusaydım.

  • Buhur 25 geriye dogru gidilduginde bulunmuyor.benim hedef 25 hisse tasimak en az 10 yil bekleme yaipilacakacak bedelsiz ve ve temettü emekliliği düşünüyorum…2010 dan beri orta vade ara ara oynadım.sizden fikirler almak istiyorum.suan sizde mevcut olan hisselerin 15 adet var..1 yil tasindi.sizin gibi giriş ve çıkış olan hisseler yapıyorsunuz.Boyle daha karli sanirim diger uygulam hic bozmamak 10 yil devam etmek daha iyi diye düşünüyorum siz fikir almak istiyorum…….

   • Gir çık veya almak satmak kararları size ait.
    Veya primlenenleri değiştirmek size ait bir karar olmalı.
    Hiç değiştirmeden birikim yapmak da bir yöntem. Her yiğidin yoğurt yiyişi başka malum.

 31. hocam 25 yasındayım. uzun vadeli isyat temettu hissesi toplamak istiyorum .sizin de portföyünüzde var herhalde. Ne düşünür sunuz ? 5 10 yıl biriktirmeyi düşünüyorum

  • Karar sizin. 🙂
   Fakat tek hisse olmamalı, portföy en az 4-5 hisseye dağılırsa iyi olur.

 32. Halil bey değerli ve yol gösterici çalışmanız için teşekkür ederim. Portföyde 5-10 arası hisse bulundurulmasını öneriyorsunuz. Portföyümüzde 10 hisse oluşturduğumuzu varsayarsak, Buhur25 de kalan 15 hisse tamamen devre dışımı kalıyor, sizin bu konudaki izlediğiniz yöntem ne oluyor ve bize öneriniz ne olabilir.

  • Devre dışı kalma diye bir şey olmaz, çünkü herkesin tercihi farklı olacak sonuçta, yani herkes aynı 10 hisseyi almayacak.

 33. halil bey,
  Öncelikle emekleriniz için teşekkür ederim,
  Otomotiv sektörü için sizin kriterlerinize göre hangisi öne çıkar,
  doas,toasa,froto vb

 34. Halil bey,
  yani BUHUR25deki tum hisseleri almayalım mı bir sepet oalrak dusunerek. Bunun icinden sadece 10 tanesi ile mi devam etmeliyiz?

  • yukarıdaki soruma 5-10 hisse secin diye yanıt verdiginiz icin sormustum ancak cevabım en altta cıktı 🙂 yani Buhur25 deki tum hisseleri almak yerine max 10 hisse ile mi gitmek bir sepet icin daha mantıklı sizce?

  • Karar sizin, buradan benim alın satın demem doğru olmaz ama kendinize göre en beklentili olduğunuz 3-5 hissede ağırlık artırırsanız portföy verimi daha iyi olabilir.

 35. Merhaba Halil bey,
  bir şirket sermaye azaltımı yaparsa veya tahsisli sermaye arttırımı yaparsa elinde hisse bulunan yatırımcı zararmı etmiş olur?

  • Artırım sonrası kaldığı yerden devam eder, sizin maliyet veya lot sayınız değişmez.

 36. Halil hocam, AKSA’yı kenara almışsınız. uzun süre listedeydi. şirketin temeli sizce hala sağlam mı? bu yönde bir sinyal olmadığı müddetçe tutmaya devam edelim mi? yani arada kenara aldığınız oyunculardan mı hala yoksa başka bir durum mu var? saygılar…

  • Sorunun cevabı Buhu25 kategorisinde güncelleme sayfasında var, yani benim kenara almam sizin de almanızı gerektirmez.

 37. Hocam merhaba. Bedelli sermaye arttırımında şirketin satışa çıkardığı hisse fiyatları o günkü hisse fiyatıyla aynımı yoksa farklı bir fiyattan mı olur. Örnek ABC şirketi yüzde yüz bedelli versin. İşlem gören hisseleri de 5 lira olsun rüchan hakkı kullanmak isteyen kişi hisselere kaç liradan sahip olur

  • Sorumun cevabını yukarıda yazınızda buldum hocam. Cevaplamasanız da sıkıntı yok. Teşekkürler

  • Tecrübem yok emin değilim o konuda ama güncel rüçhan değerinden olabilir.

 38. Halil Bey, merhaba listede gıda (market veya gıda hissesi) , teknoloji hisselerinin olmamasının bir sebebi var mı? Yoksa gıda olarak hektaşı , teknoloji hissesi olarak indesimi düşündünüz acaba?

 39. Hocam şimdiden Bayramınızı kutlarım.
  Çok değerli bilgileriniz var, değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Buhur25 listesinde benim de takip ettiğim 3 hisse var onun dışında 2 hisse daha portföyümde. Ara ara twitter da (buhur25 te takip etmesenizde) yorum yaptığınız 2 hisse ile ilgili çok kısa da olsa görüşlerinizi merak ediyorum. Alctl ve Brisa ?

  • ALCTL bu aşamada temel ve teknik olarak izlemiyorum.
   Brisa grafiğimiz var sitede, arama butonundan çıkar, hedefimiz gerçekleşti, yeni çalışma için teknik koşullar oluşursa yine yeni çalışma yaparız.

 40. İyi bayramlar Halil Bey verdiğiniz bilgiler biz küçük ve uzun vade yatırımcılar için çok değerli. Geçmiş 20 yıl BIST Tüm incelediğimde ortalama karlılık 790 kat civarı çıkıyor. Bu bana çok fazla geldi. Enflasyon kayıpları ve tahta kapatanlar hesap dahilinde değil tabi ki ama matematik hatası yok, mantık hatası yapmış olabilir miyim?
  (BIST Tüm hisselerden 1 lot alıyor ve toplam tutarı hesaplıyorum.
  Günümüzde 20 yıldan bu yana tüm hisseler kaça bölündü ve temettülerle lot sayısını arttırarak güncel toplam getiriyi hesaplıyorum arada ki fark 790 kat civarı)

  • Endekste temettü bedelsiz düşmesi gibi etkenler olmadığı için tam olarak birbirini tutmaz katlama.
   Fakat şu bir gerçek düzgün şiketler uzun vadede büyümeye devam ederler ve bu hisse fiyatlarına da yansır.

 41. Halil bey ;
  İyi bayramlar
  Arçelik hakkında orta vade beklentinizi alabilir miyim ?
  Teşekkürler.

 42. halil bey merhaba;
  Daha önceki yıllarda tatgd için yorumlarınız mevcut onları inceledim,
  Güncel yorum mümkün mü, Bilanço da güzel geldi.Çin e ithalat durumu var,uzun vade için sizce nasıl yorumlarsanız sevinirim,

 43. 2 yorum göndermiştim, ilkini bununla beraber silebilirsiniz: Gusgr yerine Gubrf yazmışım.

   • Site kuruldu kurulalı hiçbir yorumu silmedim, virüs bot link, porno sitelerinin bıraktığı link benzeri yorumlar hariç, tekrar bakabilirsiniz ya da bulamadıysanız tekrar yazabilirsiniz.Ayrıca Buhurlu Gemi de güzelmiş… 🙂

 44. Onaya gönderip yok oluyor, düzenleyip göremiyorum ki. İki uzun mesajdı, top sizde.

  • Bir yanlışlık yanlış anlama var, sitede onay alma otomatik, yani mesaja ben manuel onay vermiyorum, her yazılan buraya düşüyor. Bakın bu yazdığınızı gördüm.

 45. Merhaba ;
  Tekfen Holding Hissesini portföyüme eklemek istiyorum. Bu konuda sizin Tekfen ile ilgili yakın zamanda yaptığınız bir çalışma ve öngörünüz var mı ?Teşekkür ederim.

 46. Halil bey merhaba, Bedelli hisse artırımında satışa çıkan hisseler herzaman bir liradan mı satışa çıkar. Yoksa farklı fiyatlarda da olabilir mi

   • Halil bey temettü ve bedelsiz paylaşımınız icin cok tesekkurler.
    Ancak bunu (yeni aciklanan)aselsana nasıl uygulanacağı konusunda küçükte olsa bir örnekleme yapmanız mümkünmüdür.tesekkir ederim.

    • Temettü Bedelsiz başlığımızda Aselsan hakkında bilgi var 2020 Temettü Bedelsiz Tablomuzda.

 47. Hocam selamlar. 23 yaşındayım bende 10 senelik bi birikim düşünüyorum borsada. Bir kereliğine mahsus benim için sepet oluşturur musunuz?

  • Şimdi olmadı kardeş 🙂 yatırım mantığınız güzel, tebrik ederim ama seçim de size ait olmalı, kriterlerimiz belli, eğer seçimlerinizden memnun olmazsanız da zamanla değişim yaparak en iyiye doğru yol alırsınız.

   • Hocam aslında bilerek buraya yazdım. Hemşireyim bu salgın döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu normalden 5 kat daha fazla anladım. Aslında birikimim ev araba yada başka bişey için olmayacak Allah göstermesin bi hastalık olduğunda en iyi sağlık hizmetini alabilmek adına bu yatırımı düşünüyorum. O zaman şöyle diyeyim aklımda aselsan,tüpraş,thy ve sasa var eğer bunlar hakkında yorum yapmasanız bile bi gülücük atsanız anlarım ?. Bu arada abi yalovada yaşıyorum yalova ya gelirseniz Türkiye de güneş en güzel yalova çınarcık ta batar çınarcıkta size balık ısmarlamak isterim sevgiler abim her yerden takipteyim ?

     • Hocam şuan yalova dışındayım. Ama kuvvetle muhtemel hafta sonuna kadar yalova da olucam. Umarım iletişim numarasından size hafta sonu ulaşırsam rahatsız etmemiş olurum.sizde hafta sonu müsait olursanız tabi görüşmek isterim senin gibi değerli bi abim olur ?

 48. Halil bey öncelikle paylaşımlarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Borsaya bin lot aselsan ile yeni girdim ve yorumları okurken sizin paylaşımlarınızı gördüm. Çok faydalı oldu. Şirketlerin buhur25 listesine giriş tarihlerini de eklemeniz daha uygun olmaz mı? Mesela ben buhur 25 i yeni görmüş biri olarak hangi şirketi hangi fiyattan takibe aldığınızı bilmiyorum. Hedefine ulaşmış şirketleri almam kazanç oranını nasıl etkiler. Bu arada sayenizde hisse satma değil hisse biriktirme hedefi oluştu bende. İnş. Çok büyük bir aksilik olmadıkça temettü emekliliği hedefindeyim

  • Siz de sağ olun.
   Buhur25’e girişlerini güncelleme sayfalarından geriye doğru bakarak bulabilirsiniz hepsi de kayıtlı ama bu 10 yıllık arşiv, bulabilirseniz… 🙂

 49. Cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Oyakc ve çimento şirketleri hakkındaki düşüncenizi de merak ediyorum. Buhur 25 e aday olabilecek şirket var mı.

  • O grubun çimentolarının çoğu eski Buhur oyuncusu zaten, orta vadeli üzmez.

 50. Halil bey merhaba birleşme kararı öncesi soda almıştım. Maliyet 6.40
  Temettü sonrası maliyet 6.19
  Uzun vadeli (2 3 yıl olabilir.) Olsa birleşmeye katılmam iyi mi olur. Yoksa satıp cikmak mı doğru olur.

  • Bu kararı siz vermelisiniz Selma hanım, benim fikrim birleşme sonrası güçler birleşecek, orta ve uzun vadeli eski trendler devam eder.

 51. Hocam merhaba,ana ortak Egpro da yuklu mal satiyor ve likidite saglayici kurum piramit bunlari aliyor.öneriniz nedir.

 52. Halil bey merhaba

  ALGYO 3 mayıs’ta Buhur25’e girip 22 haziranda dışarı çıktı. Bu UVY için bir çelişki değil mi? Dışarda kalmasının sebeplerini yazabilir misiniz?

  Teşekkür ederim.

 53. Gayet güzel hazırlanmış verimli bir yazı olmuş, kafamdaki birçok soru işareti gitti. Emeğinize sağlık hocam.

 54. Halil hocam,hep altın,dolar üzerine yatırım yapardım,sayenizde borsaya da adım atacağı geç de olsa,orta uzun vadeli odaklı yatırımlarınız sebebiyle.bu arada 2003 yılında Kiraz a düğününüze de gelmiştik,Esin üniversiteden sınıf arkadaşım,ona da selamlar 🙂

  • A. selam Mehmet Bey 🙂 hayırlı olsun diyelim, şimdiden bol kazançlar dilerim.

 55. Hocam peki bu aralar borsa düşüş trendinde olduğu için iyice dip yapmasını mı bekleyelim?yoksa buhur25’ten seçtiğimiz hisselerin grafiklerine bakarak şimdi mi girelim?

  • Endekste düşüşün durduğunda hisse bazlı değerlendirme yapmak mantıklı olur.

 56. Reis selamun aleyküm, kent hisse bir anda 2300 den 300 lere inmiş, hisseler bölünmüş heralde, bilginiz var mı?

 57. Halil hocam selam, genelde bacası tüten şirketleri bulundurursunuz ama dikkatimi çeken bir şey var. Hem İSMEN, hem İSYAT var listenizde… İSMEN’i yeni aldınız zaten… bunları listede tutma sebebiniz, verdikleri yüksek temettü mü? yani asıl kıstasınız burada bu mu? saygılar…

 58. Merhaba hocam faizsiz 2 yıl vadeli yaklaşık 45.000 tl borcum var. 50.000 tl param var. Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum. 10-15 yıl gibi…. sizce bu parayı hisse alarak değerlendirip borcumu aylık mı ödeyeyim yoksa aylık 2000 tl civarında her ay 4-5 hisseye para aktarıp alıp uzun vadede bu şekilde mi yapmalıyım.

  • Siz bilirsiniz demem en doğru olur.
   Benim stratejim, borcu ödeyip özkaynaklar ile yatırım yapmak olurdu.
   En iyi karar, kendi kararınızdır.

 59. merhaba halil bey
  Buhur 25 ten 9 tane hisseyi tutuyorum tuprs haricinde bizi üzende yok açıkcası.Sasa’yı da uzun vadeli tutmak istiyorum ama bana fiyatı hep pahalı geldi bir türlü elim gitmedi biriktirmeye ve hep ulan keşke dedirtti.Sizce Sasa hala alınacak fiyatlardamı yoksa buhur 25 te hedeflerini çoktan görüp geçtimi?

  • Buna net cevap vermem doğru olmaz, çünkü al-sat demiş olurum.
   Şu kadar diyebilirim hisse Buhur25’te devam ediyor şimdilik.

 60. hocam merhaba ,şimdi verilen temettü ile hisse alırsak kendi yatırdıgımızdan dahamı cok pay olmus oluruz ?

  • Temettü ile de hisse olunca hisse adediniz artacağı için fiyatla beraber portföy değeri de artmış olur.

   • tesekkurler bir sorum daha olacaktı ,ben temettu için her ay hısse alıp bırıktırıyorum ama arkadaslarım bunun yanlıs oldugunu parayı o surecte degerlendırıp hısse temettu verecegını acıkladıgı zaman almanın mantıklı oldugunu soyluyorlar sizcede oylemi ?

    • Buhur25 Ekolü yazımı okuyabilirsiniz, bunun kesin mantığı yok sizin yöntem daha uygun bana göre.

 61. Gerel firması çok spekülatif bir kağıt gibi siz ne düşünüyorsunuz? Güvenilir bir kağıt mıdır? Teşekkürler.

 62. Halil Hocam zahmet edip cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Buhur 25 i ne zaman güncelleyeceksiniz? Afyon çimento ucuz mu kaldı?

 63. Halil Bey merhabalar, sitenizi çok faydalı buluyorum. Elimde 5 hisse tutuyorum bunlardan 4’ü ekolünüz ile uyumlu sadece OTKAR farklı. Eğer özel olmazsa nedeni hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum.

  • OTKAR eski Buhur25 oyuncularından biri, hatta 198 TL iken bu sayfalarda yine teknik çalışma yapmıştık arama butonuna hissenin kodunu yazarsanız çıkar.

 64. Merhaba Halil bey kısa süre önce borsaya yatırım yaparak sizi takip etmeye başladım Çok güzel bir yazı emeğinize sağlık. Buradaki buhur 25 listenizi güncellediğinizde twitter hesabınızdan takipcilerinizi bilgilendirmeniz çok güzel olur. 🙂 Ve youtube ağırlık vermeye başlamanız bizim gibi yeni küçük yatırımcılar İçin anlamak daha kolay oluyor. Hatta youtube a buhur 25 e özel bir yayın çok güzel olur
  teşekkür ederim başarılar

  • Dikkatli izlenirse tüm çalışmalar uygulama ve Twitter’da hesabımızdan direk olarak paylaşılıyor.

 65. Arama butonuna glyho yazdım hiç bir sonuç çıkmadı hocam. Durum o kadar mı kötü bu hissede.. hiç kayda değecek elle tutacak bir şey yok mu..bir patron hareketi,davranışı bu kadar mı bitirir şirketi..

 66. Halil bey merhaba,
  Bilgiler için çok teşekkürler. İyi seneler dilerim.
  Borsaya yeni başlayan biri olarak bedelsiz temettü alımı ne zaman gerçekleşiyor? Bunu hisselerden nasıl takip edebiliriz?

   • Teşekkür ederim. Bu siteden herhangi bir duyuru yapıyor musunuz bu durumlarda?
    Bireysel Bedelsiz temettü alımı için alım adet sınırı nasıl belirleniyor?

    • Hayır duyuru yapamıyoruz, duyurular şirketin KAP sayfasında yapılır.
     KAP açıklamasında bu tarz sınırlama varsa olur ancak sınırlama, ayrıntıları kurumunuza danışabilirsiniz.

 67. Halil hocam merhaba hocam sorum olacaktı acemiyim borsaya aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ederim.
  Hocam, büyük hissedar (diyelimki %85i bu kişinin) hisselerini satarsa ve ayrılırsa o firma batarmı yada borsadan çıkartılırmı? ve hisse senedi düşüşü çok büyükmü olur? yükselmez heralde daha. Hemen satmakmı lazım o firmadan aldığımız hisseleri.
  Teşekkürler..

  • Satıyorsa karşıda alıcı var demektir ki hiçbir hissede % 85 lot birden satılmaz, bu ancak şirketin toptan satılmasıyla olur.

   • Teşekkürler hocam, olmuksan a.ş firması bahsettiğim firma. Ortağı ayrılacakmış haberi çıkınca hisseler 2-3tl düştü.
    Bu hisseleri tutarsam dahada düşecektir gibime geliyor. Satmalımıyım.

 68. Sn. Halil bey ; Merhaba, Mesela Ben banka hesabımda ‘ A ‘ Hissesinden TL den 100 adet aldım . Ben Bu A hissesini en fazla nekadar tutabilirim. Belli bir sınırı var mı, yani Ben satmadığımm müddetce ömür boyu bende kalabilrmi ? Teşekkürler iyi çalışamalar Taylan AVŞAR

 69. mrb halil bey Jantsa ve adel hisseleri bölünme durumları olabilirmi şimdiden tşk

 70. Merhaba Halil bey,
  Jantsa hisseleri için önleyici tedbir uygulaması açıklanmış. Bu hisseyi olumsuz yönde etkiler mi?
  Teşekkür ederim.

 71. Halil bey merhaba, buhur 25 listesi için orta vade uzun vade hedeflerin olduğu bi tablo paylaşsanız bizim için çok faydalı olur.
  Trabzon’dan selamlar.
  Çok teşekkür ederim.
  Mahmut

  • Hisse bazında grafik temel teknik çalışmam oluyor fırsat buldukça. Menüde hisse başlıklarından bulabilirsiniz.

 72. Ellerinize sağlık Halil Bey. Ben borsada buhur25 listesinde bulunanlar haricinde hiçbir hissede işlem yapmıyorum. Her hissenin mutlaka iniş ve çıkışları olur ama yaptığım sepetler her zaman bana kazandırdı. Başarılarınızın devamını dilerim.

 73. Hocam şu şekilde başlamışsınız.
  Buhur25, sermaye piyasalarında kârını yatırımcısıyla düzenli olarak temettü veya bedelsiz sermaye artırımıyla paylaşmayı gelenek hâline getirmiş, mümkün mertebe küçük ödenmiş sermayeli, öz sermaye kârlılığı artarak giden büyüme potansiyeli yüksek, sıra dışı dalgalanmalarda hissesine sahip çıkan kurumsal şirketlerin hisselerinden oluşur. Petkim şise ereğli vs. eyvallah.THY en son 2013 te yüzde 15 bedelsiz vermiş. Bunun neresi düzeli. 10 yıl temettü için beklenir mi.

 74. Rüzgar nereden eserse oraya:) Jansta girmiş kontr girmiş esen girmiş, thy çıkmış vallahi bravo, tavan tavan gideni al adına öngörü de. bi git allasen bir de kimsenin iplemediği çöplüğüne ekol demiş.

  • çok ayıp etmişsiniz,Halil Bey bunu hakeden birisi değil,hocam siz böyle yorumlara bakmayın herkesin bir kalite ve çapı vardır herkesin sizi anlamasını beklemiyoruz zaten,

  • Ne kadar boş bir yorum, tanımadığın yazısını bile belki bir kez bile okumadığın insan hakkında karalama yapmak çok ayıp, madem çok biliyorsun sende koy ortaya bildiğini. Uzaktan atmak ile olmaz bu işler, şimdi git köşede utan öyle gel buraya.

 75. Merhaba hocam ray sigortaya uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum en az 3-4 yıl bekleyeceğim sizce gireyim mi

 76. Hocam merhaba. Birikim, tasarruf ve yatırım konusunda kendimce geç kalmış biriyim. Yaklaşık bir aydır takip ediyorum sizi. Buhur25 2021 listenize uzun yatırım için geç kalmış olabilir miyim? Çünkü Ocak ve Şubat başında bir çoğu güzel pirimlendi. Genel görüşünüz nedir? Saygılar.

 77. Hocam Buhur 25 portföy ünü üye ve takip etmem için ne yapmam gerekir yeniyim.kayit için bilgi.tsk.

  • Kayıt yok, her şeyi bu sitede ve Twitter hesabım üzerinden yazıyorum. Twitter: halil_buhur

 78. Merhaba hocam eğitim veriyor musunuz? Vermiyorsanız sizinle nasıl tanışabiliriz:) Emekleriniz için teşekkürler.

 79. 27 ocakta Netaş ve Esen i biste düzeltme gelirse daha ucuza alırım diye kaçırdım. Normalde primlenmiş görünen o hisseleri listeye eklemek büyük tecrübe hocam tebrik ederim.

 80. Hocam DNISI yı buhur 25 ekolüne ekle eyi düşünüyormusunuz konturmatikte ilk çektiğiniz videoda eklediğinizi söylemiştiniz

 81. Hocam DNISI yı buhur 25 ekolüne ekle eyi düşünüyormusunuz konturmatikte ilk çektiğiniz videoda eklediğinizi söylemiştin

 82. Hocam merhaba. Buhur 25 listenizde ki hisseleri uzun vadeli düzenli alım yapmayı düşünüyorum. Peki şu dönemde elimizdeki nakitle de toplu alım yapmayı tavsiye eder misiniz? Yoksa endeks ve fiyatların sakinleştiği bir anı mı takip etmeliyiz? Teşekkür ederim.

 83. Hocam emekleriniz çok teşekkür ederim. OYAKC için temel analiz paylaşımınız olacak mı yakında? Merakla bekliyoruz. Dinlenme/Düzeltme hareketi biraz uzun sürdü malumunuz.

 84. hocam merhabalar. öncelikle belirtmeliyim ki hayretler içerisindeyim. bu nasıl bir naiflik ,nasıl bir mütevazilik. Maşallah Barekallah hocam. tweeterda ttrak hakkında yorum ve analiziere bakarken size rastladım, çok mutlu oldum. harika bir anlatımınız ve yön çiziminiz var. analizleriniz çok güzel. web sayfanızı çok yararlı buldum. emeğinize ve yüreğinize sağlık. şu mubarek gecede rabbimden niyazım sizin gibi gerçek yatırımcı dostu ahlaklı ve faziletli,donanımlı üstadların sayılarını artırması. hayırlı geceler…
  Safranbolu’dan bir garip

 85. Mrb. İs bankası ve Akbank da olmak üzere 2 hesabım var.
  1 Akbankda kâr ettigim hisseleri ana param kalmak şartı ile kârını satıp iş Bankasına aktarıyorum.
  2 iş bankasindaki hesabım tamamen akbandan gelen kâr dan alınan hisseler ile oluşuyor olarak.
  Bu izlemiş oldugum stratejinin bir adı varmı ?
  Birde bu izlediğim strateji hakkında düşünceniz nedir ? Teşekkürler Taylan AVŞAR Adana yaş 42

  • Bunun özel bir adı yok Taylan bey ama ben aynı hesapta karı farklı hissede de toplyabilirsiniz isterseniz.
   Ama benim tercihim kârı almadan aynı hissede devam etmesi yönünde.
   Bunun kesin bir kuralı yok özetle.

 86. halil bey sizi uzun zamandır takip ediyorum güzel bilgilendirmeleriniz için size minnettarım. borsaya yen ilgi duydum. 3 yaşındaki çocuğum 18 yaşına girene kadar 15 yıllık bir yatırım planlıyorum. her ay 2000 tl ve her yıl enflasyon oranında artış ile portfoy oluşturmak istiyorum. sizce mart ayı itibari ile yatırıma başlayayım mı yoksa düzeltmenin bitmesini mi bekleyeyim. ayrıca sizin UV listenizde bazı firmalar uçmuş durumda . aklım çok karışık benim gibi yeni başlayacak kişlere öneriniz nedir ? teşekkürler.

 87. Sayın Halil Hocam
  ISYAT son zamanlarda çok ağırlaşmadı mı?
  Temettü beklentiniz ve genel anlamda ISYAT görüşünüzü çok merak ediyorum..
  Kadro dışı olma ihtimali var mıdır?

 88. Halil hocam, yeni bir kar payına ilave stopaj haberi çıktı… bu temettü yatırımcıları yani bizler için çok kötü… bu konuda ne düşünüyorsunuz? şirketlerin temettü verme oranının düşeceği endişesi var… temettü yatırımı önemli bir konu ve insanları bu yatırımdan soğutmak için elinden geleni yapmak değil midir bu? bu son yasa teklifi konusundaki görüşleriniz bizim için önemli…selamlar…

 89. Sayın hocam malum bugün eregl temettü verdi. hisse fiyatı düşmesine rağmen maliyetim düşmedi. aracı kurumu aradım ancak bilgi işlem kaynaklı bir sorun var biz bildireceğiz dediler ve çözüm bulamadık. portföyümde maliyetin düşmemiş gözükmesi sebebiyle spk veya tüketici hakem heyetine başvurmak için yasal dayanak bulamadım. hatta sizin açıklamanızdan başka bir şey bulamadım. yasal olarak nerede yazar bunu öğrenebilir miyim sizden? teşekkürler

  • Her kurum maliyetten düşmez temettüyü, kuruma göre değişir bu uygulama.

 90. HOCAM SAYGILAR,bir videonuzda halka açıklık oranı 40 a kadar yani düşük olan firmalar tercihim demiştiniz.Bunun nedeni nedir?JANTSA halka açıklık oranı 22 mesala iyi konumda.

 91. Pardon yanlış yazmışım hocam HALKA AÇIKLIK ORANI YÜKSEK olanlar tercihim demiştiniz.

 92. Hocam kolay gelsin enjsa hissesini buhur25 te bulundurmanizin amacı temettü verimi mi eşarz çalışmalarımı

 93. Hocam elinize sağlık her ay portföyü bu şekilde değiştirmek mi gerekiyor?

   • Hocam merhaba ornek olarak A hissesinin fiyatı 1 tl yüzde dörtyüz bedelliye gitti . Şu an ruchanlar 0,11 tl den satılıyor, bende bu hisseden hiç olmamasına rağmen 5000 tane ruchan alsam sonuç ne olur merak ediyorum . Iyimi olur kötümü

 94. hedef fiyatlar ve alım aralıkları da belirtilse daha yönlendirici olabilir diye düşünüyorum

 95. Halil hocam merhaba bu siteyi ilk kurduğun andan itibaren sizi takip ediyorum. Sormak istediğim daha önce listenizde olan bagfas hakkında bildiğiniz gibi fabrika açısından kapanma kararı verilmişti bakanlık tarafından. Her ne kadar bu durum geçici olsa da 13 temmuz 2021 itibari ile 14 lü seviyelerde. 2019 yılı ortalarındaki fiyata gerilemiş. Sizin listenizde o tarihlerde bu fiyatlar ile olduğunu hatırlıyorum UV açısından listeye girme ihtimali var mıdır var ise % kaç oran verirsiniz. Teşekkürler.

  • Eski dostsanız bu sorunun net cevabı olmadığını da bilirsiniz. 🙂
   Güncelleme için çıkacak oyuncu lazım önce, öyle durumda gidişata göre karar veriyorum, yani şu olacak diyemem.

 96. hocam merhaba
  vestel elektronik ve kordsa hakkında düşünceleriniz nelerdir?
  birde borsalardan zamanla kripto paralara para akışı olduğu için hisse senedi piyasalarında düşüş beklermisiniz?

 97. Hocam Merhaba, Twitterda Beni Engellemişsiniz. Ben Pek Hesabımdan Biri Hakkında Konuşmam. Kolay Kolay Kimseye Kötü Bir Msjda Yazmam. Sebebini Anlamadım ve Üzüldüm. Bir Hatam Olduysa Hakkınızı Helal Edin Demek İstedim.Kolaylıklar.

  • Ben kolay kolay engellemem ama engellediysem de benden rahatsız olduğunuzu belirten tarz birşey yazmışsınızdır, rahatsız oluyorsanız ya da yazdıklarımdan zarar görüyorsanız twitlerimi görmenize gerek yok anlamında öyle karar almışımdır, kontrol ettim ama bulamadım sebep olan yazınızı, neyse uzatmayayım, buraya yazdıysanız iyi niyet vardır diye düşünüyorum, kaldırdım.

 98. Halil hocam emeğinize yüreğinize sağlık sizin gibi insanların varlığı bana cesaret ve güven veriyor başarılarınızın devamını dilerim Allah yolunu açık etsin inşallah saygılar

 99. Halil bey selamlar, sayfanızı ve YouTube kanalınızı keyifle takip ediyor ve bilgilerinizden istifade ediyoruz. Bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bir temel analiz programında “Hisse bazında saklama değişimleri” başlığı altında hissemin saklama değişimi DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI) de 19 ocak 2021 de %0.3 den %11 e çıktığı görülüyor. Adet olarak yaklaşık 41 milyon lot görünüyor. O tarihte veya 2 gün öncesindeki hacim bilgisinin lot sayısı ve o zaman ki hisse değerinden fazla olması gerekmez mi?
  Özetle 19 ocakta 41 milyon X 2.8 (o tarihteki hisse değeri) = 114 milyon. Ancak hissenin hacim bilgisine bakınca o tarihlerde bu değerlere hiç yaklaşamayan değerler var.
  Sanırım bu durumu ben yanlış yorumluyorum. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?
  Hisse bazında saklama değişimini nasıl yorumlamak gerekir?

  Teşekkür ederim.

  • İşlem görmeden virman ile artmış olabilir takas.
   Ayrıca bugün yapılan günlük işlem takası 2. işlem gününde yansır normal koşullarda.
   Yani takasa yansıdığı günün hacmi ile uyumlu olmaması normal.
   Hacimle uyumlu olan Aracı Kurum Dağılımındaki işlem hacmidir.

  • Teşekkür ederim Halil bey ilginiz için. Yatırım alanında verdiğiniz bilgiler ve analizler için ayrıca teşekkür ederim.

 100. Merhaba Hocam. 2010 yılında Buhur25 e eşit ağırlıklı olarak 10 bin lira yatırmış olsaydık ve listeden çıkanları satıp aynı parayla yeni eklenen hisseden almış olsaydık bugün kaç liramız olurdu acaba?

   • Hepsi için hesaplayamadım Hocam fakat üşenmeyip şöyle bir hesap yaptım. 16 kasım 2009 da 10 bin tl ile 0,57 kuruştan 17543 adet şu anki 25 listenizdeki AKGRT aldım. 2010 da ilk olarak 1491 lira temettü aldım. o parayla o günkü fiyattan tekrar hisse alıp ekledim derken 2021 sonunda 42224 hisseye ulaştım. aralarda dışarıdan hiç para eklemedim. 2010 da bedelli artırımı yapmış ona da katılmadım. bugün hisseler 337800 yapıyor. en yüksek temettüyü 33bin lira ile 2021 de almışım. ondan önce 19 bin daha da önce 16 bin.
    Bir excel tablosu hazırladım. Diğerlerini de ara ara hesaplayacağım. Sizi fazla sevindiremedim ama kusura bakmayın.
    İyi akşamlar

    diğerle

 101. Hocam liste her zaman güncelleniyormu, ayrıca sizi yeni keşfettim emeğinize sağlık

 102. Bugne kadar sağda solda savrulduk halilbey.geçmi kaldık acaba bu iş için.aslında yıllar önce keşfetmiştim sizi ama hırsımıza esir oluyoruz.

 103. O zaman buhur25 ten 7-8 hisse seçip ya nasip diyelim başlayalım.hisse nette sizin ekolü gördüğümde şu kağıtların fiyatını hatırlıyorum da pişman oluyorum.şimdiye çoktan maliyet sıfırlanmıştı.neyse artık bir musibet bin nasihat meselesi.teşekkürler bizim gibi ky ler için verdiğiniz emeklere.

 104. Halil hocam aselsan bu 25 içerisine neden giremiyor. Bakıç açınıza çok ihtiyacım var.

 105. Merhaba Halil bey. Paylaşımlarınızı ve sitenizi yeni keşfettim. Teknik analizleriniz ve bilanço degerlendirmelerinizi dikkatle takip ediyorum. Finansal okur yazarlık zor iş ancak uzmanından dinleyince de çok keyifli. Sadece Buhur25 listenizdeki hisseleri mi yorumluyorsunuz. Görüşünüzü başka hisseler içinde paylaşır mısınız.

  • Buhur25 ve Buhur25 kriterlerine uyanları yorumluyoruz zaman bulursak, Buhur25 Ekolü yazımızda daha geniş açıklama var kriterler hakkında.

 106. Merhabalar Halil BUHUR Hocam,

  BUHUR25 listesindeki İNDES İndeks Bilgisayar hissesi elimde mevcut. Uzun vade elimde tutmak istiyorum. siz listede çıkarmadığınız müddetçe.
  İNDES’te gelen Temettü getirisi ile başka hisseye yatırım yaptık temettü getirisi yüzde 25 gibi oldu. Emeklilik maaşı değilde çalışan maaşı gibi oldu. Emeğinize yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Birinize 1000 versin inşaallah.

 107. Hocam hayırlı günler. ODAS hakkında görüşünüz nedir? Analiz yapmış mıydınız bu hisse için

 108. Selamunaleyküm hocam telegramda ki sizn adınız ve profil resminizle acılan hesap sizemi ait

 109. Elinize sağlık çok güzel olmuş siteniz, uygulamanız.
  Hisse senedi sorabilir miyiz buhur25 dışında?
  Mesela
  #AGHOL
  #PNLSN
  #NATEN
  #ERBOS
  ÇOK TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

 110. Teşekkür ederim Halil bey,
  Emeklerinizden gereğince fayda sağlıyorum kendi gelişimim için.
  Sağolun, hayatınız aydınlık ve güzel olsun.

 111. Halil Bey merhaba,
  Öncelikle emeğinize sağlık.
  Buhur25 listesi güncellendiğinde değişiklik olan hisseler için listeden çıkanlar SAT anlamına mı gelmektedir?
  Ayrıca özellikle sene başında yayınladığınız liste için o seneye ait toplu alım mı yoksa kademe kademe alım mı öneriyorsunuz?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar.

  • Hayır, kesinlikle AL ya da SAT demiyoruz.
   Bu konuda genel açıklama Buhur25 başlığında Buhur25 güncelleme sayfalarında geniş olarak var.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir