EGEEN 2015/12 Bilanço, Temettü Kararı ve Teknik Görünüm

EGEEN 303,20 TL
09.03.2016

Temettü Kararı:
EGEEN, 25 Nisan 2016 tarihinde ödenmek üzere hisse başına net 10,20 TL temettü ödenmesi yapacak.
Bugünkü fiyatlarla hisse, net % 3,35 temettü verecek ortaklarına.
%37 temettü dağıtma oranı ile biraz daha düşük kalsa da yatırımcı dostu geleneğini devam ettirmesi adına olumlu temettü.

EGEEN 2015/12 Bilanço Analizi
2014/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 56,7 mn ₺
2015/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 102,0 mn ₺
Net Dönem Kârı Artış Oranı: % 79,89
Satışlar: 229 mnTL > 313 mn TL % 36,68 artmış.

Yıllık Satışların artmasından ziyade 2015/4. Çeyrekte Net Satışlarda artışın 2015/3. Çeyreğe göre % 14 artmaya devam etmesi olumlu.

Yurt İçi Satışlar 49,1 > 51,5 mn % 4,8 artmış.
Yurt Dışı Satışlar 180,2 > 261,9 mn % % 45,3 artmış.
Buna bağlı olarak da Yabancı Para Net Pozisyonu 63 > 128 mn’a % 103 artmış.

2014/12 Bilançoya göre Faaliyet Kârı 63 mn > 106 mn’a % 68 artmış, pozitif.

2014/12 Net Kâr Marjı: % 20,22
2015/12 Net Kâr Marjı: % 21,29

Geçmiş Yıl Kârları 42,1 mn > 61,8 mn’a % 46 çıkmış.

Kapasite artırım yatırımına bağlı olarak Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Borçları artmış.

Ödenmiş Sermaye: 3,15 mn ₺
Öz Sermaye: 133,3 > 200,6 mn ₺
Öz Varlık Artışı: % 50,49
Öz Varlık Kârlılığı: % 50,84

Enflasyonun 5 katı üzerinde pozitif bir öz varlık kârlılığı var, mükemmel.

Bedelsiz Potansiyeli: % 6.268

Cari Oranı: 5,55
Likidite Oranı: 4,58

EGEEN
F/K 9,6
PD/DD 4,9

OTOMOTİV PARÇASI Sektörü
Ortalama F/K 8,5
Ortalama PD/DD 2,9

Net Satışların yıllık ve çeyreksel bazda artan trendini koruması artan net kâr marjı olumlu.
Son çeyrek Net Dönem Kârının düşmesi hisse üzerinde kısa vadeli baskı oluştursa da bunun sebebi artan Vergi Gideri ve Pazarlama, Faaliyet giderlerine bağlı. Onun için bu baskı geçici diye düşünüyorum, Satışlarda sıkıntı yok, artan trend devam ediyor.
Sonuç olarak istikrarlı artan kârlılık ve çok yüksek olmasa da devam eden temettü verimiyle hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olacak bir bilanço gelmiştir.

Teknik Görünüm:
Dün paylaştığım grafikteki bilgiler aynen geçerli:
EGEEN, kısa vadeli primli görünse de haftalık grafikte MACD pozitife dönmek üzere.
310 TL üzerinde tutunması kısa vadeli düşen kanaldan çıkması adına önemli.
310,00 TL üzeri hareketlerde 334,50 – 347,00 TL hedef olur.
347 TL zirvesinin güçlü geçilmesi durumunda 420,00 TL uzun vadeli formasyon hedefi.
347,00 TL geçilemezse 280,20 – 347,00 TL bandında dalgalı hareketler izleyebiliriz.
Negatif endekste ise 296,50 – 280,20 TL destek seviyeleri.

Bir Yorum Yazın