PETKM 2018/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

PETKM 6,02 TL
06.05.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 51 Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
% 49 Halka Açık Kısım
Halka Açılma Tarihi: 19.06.1990
.
Petkim 2018/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/3 Bilanço 131,3 mn TL (2017/3 Bilanço 365,9 mn TL) -64 %
.
Yıllık Net Satışlar +6,3 %


.
Esas Faaliyet Kârı -56 %
Faaliyet Kâr Marjı % 25,22 → % 10,41’e düşmüş, negatif.
.
FAVÖK Kârı -62 %
FAVÖK Kâr Marjı % 25,02 → % 8,82’ye düşmüş, negatif.
.
Cari Oranı 2,12
Likidite Oranı 1,85
Uzun ve Kısa Vadeli Borçlarda kısmî artış olsa da borç çevirme oranlarında iyileşmenin sürmesi olumlu.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.500 mr TL
Öz Sermaye: 2.773 → 3.382 mr TL +22 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 34,5
Bedelsiz Potansiyeli: % 126

*PETKM Bedelsiz Sermaye Artırımı:
Şirketin geçtiğimiz aylarda almış olduğu % 10 bedelsiz sermaye artırma kararı için SPK’ya yapılan başvurunun onayından sonra bölünme tarihi belli olur ve KAP açıklamasıyla duyrulur.

.
Geçmiş Yıl Kârları 280 mn’dan 1.023 mn’a +365 %
Bu kalemdeki belirgin artış, önümüzdeki dönem temettü verimleri için güçlü potansiyel oluşturur.
.
PETKM F/K 7,74
Petrol Sektörü Ortalama F/K 6,94
PETKM PD/DD 2,67
Petrol Sektörü Ortalama PD/DD 2,42
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 57,49 (Hisse fiyatı 7,38 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 53,00 (Hisse fiyatı 6,02 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -448 mn TL → +206 mn TL 2017/12’ye göre düşme olsa da yıllık bazda olumlu.
.
2018 Net Temettü Verimi: % 5,0 (Hisse başına net 30,6 kuruş)
2018 Bedelsiz Verimi: % 10
Yıl İçi Relativ Getiri -8,31 %
Beta Katsayısı 1,03
.
Net Satışlarda % 6 artışa rağmen ham madde (nafta fiyatları) ve doğalgaz girdilerinden kaynaklanan Maliyet artışı ile Brüt Kâr % 41 düşmüştür, bu kalem kârlılığın düşmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Maliyet artışına karşın düşen ürün fiyatlarının etkisiyle kârlılık olumsuz etkilenmiştir.
Hâliyle FAVÖK – Faaliyet kâr marjlarınde belirgin düşme yaşanmıştır.
Temel veriler, sektör ortalamalarına göre kısmen primli görünmektedir.

Finansal Gelir-Gider dengesinde belirgin değişme gözlenmemiştir.
Yabancı Para Net Pozisyonunun artı seyri, borçluluk oranlarında iyileşme ve Geçmiş yıl Kârlarında artış pozitif.

Önümüzdeki çeyreklerde kârlılığın artması için maliyet / ham madde girdi fiyatlarında iyileşme olması gerekir.
Bilançonun hisse fiyatı üzerinde etkisi kısmen fiyatlansa da Nafta/LPG fiyatlarında artış eğiliminin devam etmesi hâlinde hisse fiyatı üzerinde baskı devam edebilir, toparlanma için girdi fiyatlarında sakinleşme / düşme görülmesi önemli.

Hakim ortak Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin iştiraki Star Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında kurulacak rafineri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Petkim’in bağlı ortaklığı Petlim’in liman yatırımı ile birlikte; rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik entegrasyonunun tamamlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu yatırımlar ile önümüzdeki yıllarda şirketin enerji verimliliği, ürün çeşitliliğinin artırılması ve kapasite artışı planlanmaktadır.
.
Teknik Analiz:
.
PETKM’in temel analizine bağlı olarak düzeltme için gerekli veriler olsa da teknik açıdan baktığımızda da 2017 yılında bir yıllık artışla 3,24 TL’den 7,38 TL’ye % 127 prim üretilmiştir, bu hareketin bir şekilde temel veya teknik koşullar gereği düzeltmesinin olması kaçınılmazdı ki temel koşullar bu düzeltmede en belirgin etken oldu, bu paralelde endeksin durumu da farklı değildi.

Hissenin son dönemdeki primine bağlı olarak 5,54 TL seviyesine kadar dinlenme / düzeltme teknik olarak normal sayılmalıdır.
Bu seviye gerçekleşir ya da gerçekleşmez onu piyasa ve hissenin alıcıları satıcıları karar verecektir fakat görebildiğimiz kadarıyla teknik veriler bunu söylemektedir.

Yukarıda temel analiz kısmında bahsettiğimiz hisse fiyatı üzerinde etkili olan ham madde / ürün fiyatlarındaki seyir, hisse için belirttiğimiz destek seviyelerinin çalışıp çalışmamasında izleyeceğimiz önemli temel kriterlerden biri olacaktır.
Bu kapsamda önümüzdeki süreçte kabaca 5,50- 6,50 bandında dalgalanma / dip oluşumu hareketleri beklenebilir.

*Not: % 10 bedelsiz sermaye artırımı sonrasında belirttiğimiz fiyatlar, düzeltilmiş fiyatlarla % 10 aşağı güncellenmelidir.

Teknik göstergelerimiz aşağıda görüldüğü gibidir:

16.05.2018 Güncel teknik yorum:
5,45 TL üzerinde kapanışlarda orta vadeli görünüm pozitife döndü diyebiliriz.
Bu seviye altındaki hareketlerde dip oluşumu devam eder.

Bir Yorum Yazın