Etiket özsermaye

Bilişim Sektörü Temel Veriler Tablosu

Bilişim sektörü hisselerinin F/K, PD/DD, Özsermaye Değişim Oranı, Net Satışlar Değişim Oranı, Esas Faaliyet Kârı Değişim Oranı, Yabancı Para Net Pozisyonları, Cari Oran gibi temel verileri aynı tabloda görülerek sektör ortalamaları ile kıyaslama yapılabilir. Her temel veri kendi özelinde yorumlanabileceği…