Etiket sise buhur

SISE 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SISE 4,33 TL 18.08.2017 2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme: . Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı: . Kâr Dağıtım Politikası: Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya…