ORGE 2016/12 Bilanço Temel Analizi ve Teknik Görünüm

ORGE 7,50 TL
06.03.2017

2016/12 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2016/12 Bilanço 25,0 mn TL (2015/12 Bilanço 10,4 mn TL) +139,9%
Net Dönem Kârında çeyreksel bazda da %50 civarında artış var.

Yıllık Net Satışlar +73,3%

FAVÖK Kârı +141,9%
FAVÖK Kâr Marjı % 25,7 → % 36,26’ya çıkmış, pozitif.

Câri Oranı 2,97
Likidite Oranı 2,91
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da borç çevirme oranları çok iyi durumda.

Ödenmiş Sermaye: 20,0 mn TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 223
Öz Sermaye: 37,9 mn TL’den 62,5 mn’a +64,7%
Öz Sermaye Kârlılığı: % 40

Geçmiş Yıl Kârları 7,0 mn → 16,9 mr’a % 139,2 artmış.

Yıl İçi Relativ Getiri % 25,08

ORGE F/K 6,0
Elektrik Sektörü Ortalama F/K 19,28
ORGE PD/DD 2,4
Elektrik Sektörü Ortalama PD/DD 2,58

30.12.2016 Takas Yabancı Oranı % 14,14 (Hisse Fiyatı: 5,98 TL)
06.03.2017 Takas Yabancı Oranı % 25,30 (Hisse Fiyatı: 7,50 TL)

Bu Temel verilere göre 12 aylık Hisse Değerleme hedef fiyatı: 9,60 TL

Fazla söze hacet yok, Net Satışlara ve faaliyet akışına bağlı nereden baksak mükemmel bir bilanço.
Öz Sermaye Kârlılığı ve FAVÖK Kâr Marjı da büyümeyi teyit ediyor.

Ayrıca şirket bu güzel finansal tabloya paralel olarak bu yıl 31 Mayıs 2017’de hisse başına net 0,2316 TL temettü ödeme kararı aldı.
Bu oran güncel fiyatla % 3,08 temettü verimine denk gelir.

Teknik Analiz:

Hisse 5,90 TL iken verdiğimiz 7,92 TL FiboRet(9) hedefimizi 8,10 TL görerek test etti ve şimdi dinlenme sürecinde.
7,20 – 6,75 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.
7,92 TL hedefimiz gerçekleştiğinde dinlenme / düzeltme beklentimi belirtmiştim ve aynı görünüm devam ediyor hâlâ onun için yeni grafik hazırlamadım.

Bir Yorum Yazın