SISE 2017/3 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SISE 4,86 TL
29.05.2017

2017/3 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:

Ortaklık Yapısı:
T. İş Bankası %65,47
Halka Açık %34,53

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/3 Bilanço 336,8 mn TL (2016/3 Bilanço 127,5 mn TL) +164 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2016/3.Çeyreğe göre 2016/4. Çeyrek Bilanço 336 mn’dan 283 mn’a +18 %

Yıllık Net Satışlar % 37 artarken Maliyet düşmesiyle Brüt kâr % 43,6 artmış.
Yurt Dışı Satışlar +69,7%
Yurt İçi Satışlar +23,8%
Yurt Dışı Satışlardaki artış, yabancı para net pozisyonu ve Finansal gelirler açısından önemli.
Bu bağlamda Yabancı Para Net Pozisyonu 271 mn’dan 457 mn’a +68 % dövizin hareketli olduğu bir ülkede bu kalemdeki artış, bilançoda kârlılığın devamı açısından pozitif.

Faaliyet Kârı +93 %
Faaliyet Kâr Marjı %12,76 → %18,02 +41 % pozitif.

FAVÖK Kârı +164 %
FAVÖK Kâr Marjı %10,67 → %20,59 +92 % pozitif (yurt dışı satış-yabancı para etkisi).

Cari Oranı 2,03
Likidite Oranı 1,54
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 2,050 mr TL
Öz Sermaye: 7,448 mr TL’den 8,831 mr’a % 18,56 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 330
Öz Sermaye Kârlılığı: % 10,78

Geçmiş Yıl Kârları 3.332 mn → 3.759 mn’a +12,8 %

SISE F/K 10,5
Cam Sektörü Ortalama F/K 9,21
SISE PD/DD 1,1
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,1

Yıl İçi Relativ Getiri +1,46 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,48 (Hisse fiyatı:3,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,72 (Hisse fiyatı: 4,86 TL)

Beta Katsayısı 0,84
2017 Temettü Verimi % 2,13
2017 yılı itibariyle SPK onayı sonrası verilmek üzere şirketin %6,82 bedelsiz sermaye artırımı kararı var.

Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatımız: 4,85 TL
Kârlı bilançoların devamı halinde önümüzdeki çeyrek bilançolarda değerleme fiyatı da muhtemelen yükselecektir.

Net Satışların yıllık ve çeyreksel bazda artışı ve Yurt dışı satışlar – Yabancı para pozisyonuna bağlı Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler ile ivme kazanan FAVÖK Kâr marjıyla hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek mükemmel bir bilanço.

Teknik Analiz:

Hisse bugün 4,89 TL ile tarihî zirve tazelemiş oldu.
Hisse indikatörümüzde 3,30 TL’den bu yana pozitif görünümünü koruyor.
4,53 TL kısa vadeli yükselen trend desteği üzerinde olumlu görünüm devam eder.
Fakat kısa vadeli göstergeler ısınmış görünüyor ve negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor; hisse, 4,89 TL üzerinde kalamazsa motor soğutmayı hak ediyor.

Olası dinlenmede FiboRet(8) 4,53 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.
4,89 TL üzerinde güçlü hareketlerde orta ve uzun vadede FiboRet(9) 5,87 TL hedef olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir