TUPRS 2015/12 Bilanço Analizi ve Teknik Görünüm

TUPRS 68,85 TL
12.02.2016

Şirket Profili*

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETİ

Tüpraş, yıllık 28,1 milyon ton’luk rafinaj, (% 40 paya sahip olduğu) Opet ve (% 79,98 pay ile) DİTAŞ ortaklıklarıyla yarattığı katma değer ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi şirketidir.
Bugün hem pazar payı hem kurumsal güvenilirliği hem de üretim kompleksleri ve ortaklıklarıyla entegre petrol şirketine dönüşen Tüpraş’ın kökleri, 1961 yılında Amerikan Caltex tarafından kurulan İPRAŞ’a (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) kadar uzanmaktadır. Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, İPRAŞ ve kamuya ait diğer 3 rafineri, 1983 tarihinde Tüpraş çatısı altında toplanmıştır.

Tüpraş’ın iş çeşitlemesinde ilk adım olarak görülen, 2001 yılındaki Petkim Yarımca Tesisleri’nin satın alınması, rafinaj sektörünün ihtiyaç duyduğu genişleme projelerine hazır altyapı oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır.

Rafinerilerin teknik derecelendirilmesinde kullanılan önemli bir gösterge olan Nelson Kompleksite Endeksi’ne göre Tüpraş’ın mevcut rafineri kompleks itesi hali hazırda Fransa’nın Akdeniz kıyılarındaki rafinerilerinin kompleks itelerine eşittir. Tüpraş’ın halen 7,25 düzeyinde olan rafineri kompleksitesi, 5,95 olan Akdeniz Rafineri Kompleksitesi’nin üzerindedir.

*Yatırımcı İlişkileri

Tüpraş 2015/12 Bilanço Analizi

Yıllık bazda;
2015/12 Bilanço 2.563.927 TL (2014/12 Bilanço 1.470.121 TL) +74,35% artmış.

Çeyreksel bazda;
2015/3.Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek Bilanço 751 mn’dan 821 mn’a +9,32% artmış.

Yıllık Net Satışlar 39.722 mn’dan 36.893 mn’a -7,12% düşmüş.
2015/3. Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek Net Satışlar 10,4 mn’dan 8,8 mn’a -14,52% düşmüş.

Yıllık bazda;
Net Kâr Marjı % 2,38’den % 9,22’ye yükselmiş.

Uzun Vadeli Yükümlülükler % 15 artarken Kısa Vadeli Yükümlülükler % 3 artmış.

Ödenmiş Sermaye: 250 mn TL
Öz Sermaye: 8,305 mr TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 3.222

Öz Sermaye 6,156 mr > 8,305 mr +34,91% büyümüş.
2014 Öz Sermaye Kârlılığı: % 23,87
2015 Öz Sermaye Kârlılığı: % 30,86 ile % 30 üzerinde gayet güzel bir öz sermaye kârlılık oranı var.

TUPRS F/K 6,76
Petrol Sektörü Ortalama F/K 9,1

TUPRS PD/DD 2,0
Petrol Sektörü Ortalama PD/DD 2,2

Geçmiş Yıl Kârları 2,884 mr > 4,410 mr’a +52,97% artmış, kasada bu haliyle temettü verimi için iyi bir kaynak var.
Hatta bedelsize de yeter bu kaynak. 🙂

Likidite Oranı: 0,74
Cari Oranı: 0,98

Operasyonel ve Finansal Veriler

Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton)
16.861 > 22.245 = 5.384

Toplam Satış Miktarı (Bin Ton)
22.194 > 28.739 = 6.545

Satış Hasılatı (Milyon TL)
39.723 > 36.893 = -%7

Faaliyet Karı (Milyon TL)
419 > 2.824 = +574%

Vergi Öncesi Kar (Milyon TL)
184 > 2.225 = +1.112%

Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin katkılarıyla da toplam satışlar 6,5 milyon ton artmasına rağmen Petrol fiyatlarının düşmesine bağlı olarak Net Satış Gelirleri % 7 düşmüştür.

2015 yılı genelinde düşük petrol fiyatının global tüketimi desteklemesiyle artan Akdeniz rafineri marjı 5,95 Dolar/Varil’e yükselirken aynı dönemde Tüpraş net rafineri marjı 7 aylık Fuel Oil Dönüşüm tesisinin de etkisiyle ise 3,21 Dolar/Varil’den 6,47 Dolar/Varil seviyesine ulaşmıştır.
Burada kârlılığın artmasında yeni Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin katkıları belirgin olarak görülüyor.

Tüpraş Net Rafineri Marjındaki iyileşme ve Mayıs ayında üretime başlayan Fuel Oil Dönüşüm tesisiyle yılın ikinci yarısında tam kapasite kullanımına ulaşan Tüpraş, 12 aylık dönemde % 102,5 yarımamül dahil toplam kapasite kullanımı ile rekor kırmıştır.

Esas Faaliyet Kârlılığının artmasında yeni tesis Fuel Oil Dönüşüm sistemi ve Petrol fiyatlarına bağlı Maliyet düşmesinin etkisi büyük olmuştur.
Esas Faaliyet Kârındaki artışın büyük kısmı kur hareketi ve mevcut Yabancı Para Pozisyonu ile Finansal giderler kalemine gitmiş.

Satışların ton bazında artmasına rağmen petrole bağlı düşmesinin etkisiyle Brüt Kârlılık büyük oranda yükselmiş ve Net Dönem Kârı geçen yıla göre % 74,35 gibi çok güzel bir oranda artmıştır.
Sonuç olarak piyasa koşulları normale döndüğünde orta ve uzun vadeli görünüm için pozitif etkiye sahip olabilecek bir bilanço.

Şirketin Öz Sermaye Kârlılığı % 23’ten % 30 üzerine çıkarak önemli bir büyüme ivmesi yakalamıştır.

2,563 milyar TL yıllık kâr bazında önceki yılların ortalama Temettü Dağıtma Oranı ortalamasını % 80 hesabına göre bu yıl hisse başına 6,9 TL (+- 20 krş) net temettü, % 9,85 temettü verimi bekliyorum.
Tabii bu temettü verimi hesabım önceki yıllar ortalamasına göre tahmini bir hesap, bu konuda yönetim kurulu kararını mart ayı ilk iki haftası içinde açıklar, eğer temettü ödemesi yapılacaksa nisan başında yapılır, önceki yılların temettü geleneği bu şekilde.

Teknik Görünüm:

Teknik görünüm pozitif fakat konjonktür karışık, dileriz ki bu güzel bilanço arada kaynamaz. 🙂
66,70 TL desteğinin korunması önemli.
Bu seviye korunduğu takdirde 75,30 – 76,75 ve 85 TL hedef direnç seviyeleri.

Bir Yorum Yazın