Türk Traktör 2016/9 Bilanço ve Teknik Analizi

TTRAK 80,20 TL
28.10.2016

TTRAK 2016/9 Bilanço Analizi

Yıllık bazda;
2016/9 Bilanço Net Dönem Kârı 276 mn TL (2015/9 Bilanço Net Dönem Kârı 177 mn TL) +55,9% artmış.

Yıllık kârın belirgin olarak artmasında Net Satışlardaki artıştan çok düşen Finansal Giderler ve Vergi Geliri etkili olmuş.

Çeyreksel bazda;
2015/3.Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek Bilanço 134 mn’dan 62 mn’a -53,7% düşmüş.
Bu düşüşte Net Satışlardaki düşüş ve Vergi Gelirine ek olmaması etkili.

Yıllık Net Satışlar 2,342 mr’dan 2,503 mr’a +6,8% artmış.
2016/2. Çeyreğe göre 2016/3. Çeyrek Net Satışlar 938 mn’dan 680 mn’a -27,5% düşmüş.

FAVÖK Kâr Marjı: % 9,09 > % 11,26’ya yükselmiş, pozitif.

Yıllık bazda;
Yurt Dışı Satışlar: +3,9%
Yurt içi Satışlar: +9,4% artmış. Buradan yurtdışı global ekonomi kapsamında yeterli iyileşmenin olmadığını çıkarabiliriz.

Uzun Vadeli Yükümlülükler artarken Kısa Vadeli Yükümlülükler düşmüş.

Ödenmiş Sermaye: 53,3 mn TL
Öz Sermaye 673,3 mn > 620,1 mn -7,8% küçülmüş.
Bedelsiz Potansiyeli: % 1.063
Öz Sermaye Kârlılığı: % 57,3*
*Not: Burada döneme has Vergi Gelirini çıkararak Öz Sermaye Karlılığını hesaplarsak daha net bir sonuç olacağını düşündüğüm için ek bir hesap yaptım ve bu şekilde Öz Sermaye Kârlılığı % 47 çıkıyor ki bu haliyle de gayet iyi bir kârlılık oranı var.

Stoklar yıllık bazda artmış olsa da bir önceki 2016/2. Çeyreğe göre düşmesi olumlu.

Finansal Giderlerin düşmesi olumlu fakat son çeyrekte Yabancı Para Pozisyonundaki -57 mn’dan -194 mn’a artış, böyle sert kur hareketlerinin olduğu bir dönemde önümüzdeki çeyrekler için olumsuz.

TTRAK F/K 12,0
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 13,9
TTRAK PD/DD 6,9
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 5,0

Geçmiş Yıl Kârları 96,6 mn > 93,4 mn’a -3% düşmüş.

Likidite Oranı: 1,20
Cari Oranı: 2,0

Türk Traktör, Net Satışların ciddi oranda artmamasına rağmen Vergi ve Finansal değerlere bağlı dönem kârı belirgin şekilde artmıştır.

Satışlardaki zayıflığı, bilanço döneminde yaşanan ülkemizdeki olumsuz sosyo-ekonomik ortam ve global ekonomide hâlâ devam eden durgunluğa bağlıyorum. Son tahlilde bu koşulları geçici sayarsak hisse üzerinde pozitif görüşümüzün devam edeceği, Temel verileri sektörüne göre birçok kalemde daha iyi bir bilanço açıklanmıştır. FAVÖK Kâr Marjındaki iyileşmenin ve % 57 Öz Sermaye Kârlılığının (her ne kadar hepsi de Net Satışlara bağlı olmasa da) hisse üzerinde pozitif ivmenin devamında önemli olacaktır. Artan Net Dönem Kârının temettü verimi üzerinde de olumlu etki yapmasını öngörüyorum.

Teknik Görünüm:
79,39 TL 200 günlük EMA üzerinde tutunması önemli.
Grafiğimizde de görüldüğü gibi bu seviye üzerinde öncü indikatörümüz 27.10.2016 cuma günü pozitife dönmüştür.

78,20 desteğinin çalışması durumunda kısa – orta vadede 84,10 – 85,00 – 89,60 ve uzun vadede ise aşağıda daha önce koyduğum alttaki grafikte görülen FiboRet(9) hedefi 110,00 TL olur:

Bir Yorum Yazın