ASELS 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

ASELS 24,92 TL
30.10.2018
.
Aselsan Şirket Profili ve Faaliyet Alanı:

% 74,20 Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı
% 25,80 Halka Açık Kısım

Kuruluş: 14.11.1975

Faal Alanı: Şirket, her türlü kurum, kuruluşa yönelik kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nev’i elektrik, elektronik, yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim ve satışını yapmak.
.
Aselsan 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 1.735 mr TL (2017/9 Bilanço 828 mn TL) +110 %
Çeyreksel bazda 3.Ç Net Dönem Kârı, 2018/2.Ç göre +34 %
.
Yıllık Net Satışlar +51 %
.
Cari Oranı 2,72
Likidite Oranı 1,86
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde yıllık bazda artış olsa da Borç Çevirme Oranları iyi düzeyde.
.
Faaliyet Kârı +185 %
Faaliyet Kâr Marjı % 20,30 → % 38,25’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +150 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,62 → % 34,03’e çıkmış, pozitif.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.140 mr TL
Öz Sermaye: 9.381,5 mr TL % 111 artmış, olumlu.
Bedelsiz Potansiyeli: % 622
Öz Sermaye Kârlılığı: % 24,46
.
Yaban Para Net Pozisyonu +456,9 mn TL (2017/9 +928,8 mn TL) -51 % yıllıkta negatif olsa da bir önceki çeyreğe göre eksiden artıya geçmesi olumlu.
Geçmiş Yıl Kârları 1.687 mn → 2.661 mn’a +58 %
Beta Katsayısı 0,99
Yıl İçi Relativ Getiri +0,65 %
.
ASELS F/K 12,38
ASELS PD/DD 3,03
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 26,60 (hisse fiyatı 31,73 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 33,44 (hisse fiyatı 24,92 TL)
.
Net Satışlarda, dönem net kârında, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarında düzenli artışa bağlı orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.
Yabancı Para Net Pozisyonunun önceki çeyreğe göre eksiden artıya dönmesi olumlu.
F/K ve PD/DD, Cari Oran ve kâr marjlarında iyileşmenin sürmesi pozitif.
.
Aselsan Teknik Analizi:
.
ASELS’te kısa vadeli göstergelerimiz henüz negatif olsa da tepki seviyelerinde bulunuyor, ancak 25,77 TL üzerinde kapanışlarda olumluya döner.
Orta ve uzun vadeli pozitif görünüm için 28,30 TL’nin hacimli geçilmesi önemli.

Aselsan 23,60 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

2 Comments

  1. Halil Bey,

    Aselsan’dan bu yıl iyi bir temettü mü yoksa yüksek bir bedelsiz mi bekliyorsunuz? Bedelsiz söz konusu olursa, bir öngörünüz var mı?

    Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

    • Bu işler beklemekle olmuyor maalesef, çünkü bu konuda her şey patronun iki dudağının arasına bakıyor, velhâsıl bir şey beklemiyorum ben.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir