ASELS 2019/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

ASELS 18,89 TL
05 Kasım 2018
.
Aselsan Şirket Profili ve Faaliyet Alanı:

% 74,20 Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı
% 25,80 Halka Açık Kısım

Kuruluş: 14.11.1975
Hissenin ilk işlem tarihi : 01.08.1990

Faal Alanı: Şirket, her türlü kurum, kuruluşa yönelik kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nev’i elektrik, elektronik, yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim ve satışını yapmak.
.
Aselsan 2019/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/9 Bilanço 1.975 TL (2018/9 Bilanço 1.735 mr TL) +14 %
Çeyreksel bazda 3.Ç Net Dönem Kârı, 2018/2.Ç göre -9 %
.
Yıllık bazda Net Satışlar +47 %
.
Cari Oranı 1,84
Likidite Oranı 1,09
Kısa Vadeli Yükümlülüklerde yıllık bazda artış olsa da Uzun Vadeli Yükümlülüklerin düşmesi ve Borç Çevirme Oranları iyi düzeyde.
.
Faaliyet Kârı -14 %
Faaliyet Kâr Marjı % 38,25 → % 21,83’e düşmüş, negatif.
.
FAVÖK Kârı +5 %
FAVÖK Kâr Marjı % 34,03 → % 24,27’ye düşmüş, negatif.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.140 mr TL
Öz Sermaye: 11.939 mr TL % 27 artmış, olumlu.
Bedelsiz Potansiyeli: % 947
Öz Sermaye Kârlılığı: % 21,42
.
Yabancı Para Net Pozisyonu +456 mn’dan +1.489 mr’a çıkmış, pozitif.
Geçmiş Yıl Kârları 2.661 mr → 4.701 mr’a +77 % pozitif.
Yıl İçi Relativ Getiri -28,39 %
.
ASELS F/K 7,94
ASELS PD/DD 1,90
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 34,93 (hisse fiyatı 23,95 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 26,15 (hisse fiyatı 18,89 TL)
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/09 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 26,52 TL
.
Net Satışlarda +47 % artış olmasına rağmen Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kalemindeki düşme ile kârlılık olumsuz etkilenmiş ve Faaliyet – FAVÖK kâr marjları düşmüş.

Satışlardaki olumlu trendin devam etmesi önemli, orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.

F/K, PD/DD, Öz Sermaye Kârlılığı ve Piyasa Değeri gibi belli başlı temel verilerin ortalama beş yıl öncesi seviyelerine gelmesi, hissenin temel açıdan iskontolu işlem gördüğünü göstermektedir.
Net Satışların trendini koruması hâlinde önümüzdeki çeyrek bilançolarda kâr marjlarında iyileşme beklenebilir.

Temel verilerin bulunduğu seviyeler ve Net Satışların trendine bağlı olarak orta ve uzun vadede hisse üzerinde pozitif etkisi beklenebilecek bir bilanço.
.
Aselsan Teknik Analizi:
.
ASELS’te kısa vadeli teknik göstergelerimiz 17,78 TL’den bu yana pozitif görünümünü koruyor.
19,98 TL üzerinde kalıcı hareketlerde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri hareketlerin devamında FiboRet(7) 22,94 – FiboRet(8) 26,96 ve FiboRet(9) 33,45 TL orta ve uzun vadeli formasyon hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında ASELS 17,58 TL stop-loss seviyesi altında 16,37 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir