ASELSAN 14.05.2018 KAP Bildirimi

“Payları Borsamızda işlem gören Aselsan Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin 1 milyar TL’den 1,21 milyar
TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli
payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz
yoluyla Borsa dışında talep toplanması ve Toptan Alış Satış işlemi yoluyla satılmasıyla
ilgili olarak, Şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin bildireceği tarihte
paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin
talep toplama ve Borsamızda gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının
tamamlandığının Borsamıza bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme
sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat
olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST
Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir.”

***

ASELS daha önceki bildirimlerde açıklandığı gibi ikincil halka arzda mevcut hissedarlar arza katılmayacağı için (rüçhan hakkı kullanmama) arz sürecinde talep toplama / alış-satış işlemlerinin takasının tamamlanması sırasında tahtanın işleme kapanacağını ve kapanma süresinde hissenin bağlı bulunduğu endeksten çıkarılmaması ve son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle işleme açılması karar altına alınmıştır.

Daha Türkçesi, talep toplama / alış-satış işlemlerinin takasının tamamlanması sırasında tahtanın bir süre kapalı kalacağı (bu aşamaya kalmak istemeyen yatırımcıların satış baskısı olabilir) ve bu süreyle bağlantılı olarak endeks değişikliği olmayacağı belirtiliyor.

Bu kısmî kısa vadede belirsizlik / olası baskı sürecine rağmen yıllardır dile gelip bir türlü olmayan ikincil halka arzın gerçekleşme yolunda gitmesi, hisse yatırımcılarının arz konusundan kurtulacak olması orta ve uzun vadeli süreç açısından pozitif olarak değerlendirilebilir.

“ASELSAN 14.05.2018 KAP Bildirimi” için 3 yanıt

Hocam,

Aselsan almak isteyenler icin alim araligi tarihini ne zaman icin uygun goruyorsunuz?

Tahta kapanmadan mi?
Tahta tekrar acildigi zaman mi?

Bir Yorum Yazın