AYGAZ 2017/9 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

AYGAZ 14,58 TL
21.11.2017
.
Aygaz 2017/9 Bilan‪ço Temel Değerlendirme:
.
Ortaklık Yapısı:
% 40,68 KOÇ HOLDİNG
% 24,52 LİQUİD PETROLEUM GAS DEVELOPMENT CY SA
% 5,77 TEMEL TİCARET A.Ş.
% 29,03 HALKA AÇIK KISIM
.
(2016/9 Net Dönem Kârı 276) → 2017/9 Net Dönem Kârı 492 mn TL +78 %‬
.
‪Net Satışlar +26 %‬
.
‪Faaliyet Kârı -6 %‬
‪Faaliyet Kâr Marjı % 4,73 → % 3,55 olumsuz.
Maliyet artışı, kârlılığı olumsuz etkilemiş.
.
FAVÖK Kârı +68 %
FAVÖK Kâr Marjı % 6,34 % 8,48 olumlu.
Öz Kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara bağlı gelir ile kârlılık artmış.
.
Ödenmiş Sermaye: 300 mn TL
Öz Sermaye: 2.864 mr TL +7,18 %
‪Öz Sermaye Karlılığı % 22,04
Bedelsiz Potansiyeli: % 855
.
AYGAZ F/K Oranı 6,93
Petrol Sektörü Ortalama F/K 7,69
AYGAZ PD/DD 1,53
Petrol Sektörü Ortalama PD/DD 3,01
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 74,77 (Hisse fiyatı: 10,83 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 74,22 (Hisse fiyatı: 14,58 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu +83 mn TL
Geçmiş Yıl Kârları +4 %
.
2017 Temettü verimliliği: % 8,74
Yıl İçi Relativ Getiri -0,07 %
Beta Katsayısı 0,92
Cari Oranı 1,17
.
Bu Temel verilere göre 12 Aylık (2018/9’a kadar) ‪Hisse Değerleme fiyatı: 20,00 TL
.
Net Satışlarda güçlü artış olmasa da Öz Kaynak yöntemiyle değerlenen yatırım geliri etkisiyle kârlılık artmış.
Maliyet artışı kâlılığı olumsuz etkilemiştir.
Beklentilerden düşük gelen dönem kârının fiyatlar üzerindeki baskısı sonrası önümüzdeki dönem beklentileri gündeme gelebilir, bu süreçte yabancı para pozisyonunu artı olması pozitif etken.
.
Teknik Analiz:

Aygaz 14,56 TL üzerinde öncü indikatörümüz pozitif görünümünü korur.
15,70 TL ara direnci sonrası direnç hedefi: 17,18 TL
Bu seviye üzerinde hisse değerleme hedef fiyatımız 20,00 TL orta ve uzun vadeli hedef olarak izlenebilir.

Negatif endekste 14,24 TL stop-loss seviyesi altında 12,58 TL desteği önemli.

Bir Yorum Yazın