AYGAZ Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ve Temettü Tarihi

AYGAZ 11,18 TL
22.02.2019

AYGAZ 28.03.2019 tarihinde hisse başına net 1,093667 TL temettü ödeme kararı aldı.

Câri fiyatla % 9,77 net temettü verimine denk gelir.

Temettü dağıtma oranı: % 162,84
Geçmiş Yıl Kârları kaleminin kullanılmasıyla temettü dağıtma oranı artmıştır, olumlu.

Aygaz‘da bedelsiz şeklinde kâr payı dağıtım kararı bulunmuyor.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir