DESPC 2015/12 Bilanço Analizi

DESPC 3,77 TL
22.02.2016

2014/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 8,170 mn ₺
2015/12 Bilanço Net Dönem Kârı: 9,741 mn ₺
Net Dönem Kârı Artış Oranı: % 19,23
2015/3. Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek Net Dönem Kârı 3,0 mn > 0,9 mn’a % 70 düşmüş.
Son çeyrekte Satışların artmasına rağmen dönem kârının önceki çeyreğe göre düşmesinde, dövize bağlı Maliyet ve Finansal Giderlerin artması etkili oldu.

Yıllık Net Satışlar 164,7 mn > 176,4 mn’a % 7,10 artmış.
2015/3. Çeyreğe göre 2015/4. Çeyrek satışları 37,4 mn > 55,4 mn’a % 48,13 artmış.
Satış Gelirlerinin Yıllık ve özellikle önceki çeyreğe göre % 48 artması olumlu.

2014/12 Bilançoya göre Faaliyet Kârı 11,4 mn > 11,2 mn’a düşmüş.
Satışların artmasına karşın Maliyet artışı Faaliyet Kârının düşüşüne neden olmuş.
Son tahlilde Yıllık ve önceki çeyreğe göre Satış Gelirindeki artışın korunması önemli.

2014/4. Çeyrek Faaliyet Kâr Marjı: % 7,87
2015/4. Çeyrek Faaliyet Kâr Marjı: % 4,90

Ödenmiş Sermaye: 23 mn ₺
Öz Sermaye: 51,5 > 54,0 mn ₺
Öz Varlık Artışı: % 4,85
Öz Varlık Kârlılığı: % 18,03
Bedelsiz Potansiyeli: % 134

Cari Oranı: % 3,0

DESPC F/K 8,9
Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama F/K 9,9

DESPC PD/DD 1,59
Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama PD/DD 2,4

Kısa Vadeli Yükümlülükler artarken Uzun Vadeli Yükümlülükler düşmüş.

Özetle Yıllık ve Çeyreksel bazda Satış Gelirlerinin artması olumlu.
Dönemsel etki olarak döviz artışı, Maliyet ve Finansal giderler kapsamında kârlılığı düşürmüş.
İlk bakışta önceki çeyreğe göre Net Dönem Kârının düşük kalması hisse üzerinde baskı oluşturabilir fakat aslolan Satışların artması, kârlılığın geçici olmasıdır. Bu sebeple kur hareketinin dönemsel olmasını düşünerek Temel verilerin de sektör ortalamalarına göre iskontolu olması nedeniyle bilançonun hisse üzerinde kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede pozitif etki oluşturmasını bekliyorum.

Teknik Görünüm:

Hisse 4,32 TL tarihî zirvesi sonrasında dinlenme sürecinde bulunuyor.
3,38 TL kısa vadeli yükselen kanal trend desteğine kadar geri çekildi ve buradan tepki verdi.
Bir süre daha 3,38 – 4,32 TL aralığında yatay dalgalanmanın / son zirve hareketinin sindirilmesini bekliyorum.

Bir Yorum Yazın