EREGL Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ve Temettü Tarihi

EREGL 9,09 TL
25.02.2019

EREGL hisse başına net 1,2464097 TL temettü ödeme kararı aldı.

Temettü ödeme tarihi şimdilik açıklanmadı, şirketin 25 Şubat 2019 tarih ve 9613 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Câri fiyatla % 13,71 net temettü verimine denk gelir.

Temettü dağıtma oranı: % 79,94

Ereğli‘de bedelsiz şeklinde kâr payı dağıtım kararı bulunmuyor.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir