FROTO 2017/3 Bilanço ve Temel Analizi, Teknik Görünüm

FROTO 38,48 TL
27.04.2017

FROTO 2017/3 Bilanço ve Temel Analizi

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/3 Bilanço 272,2 mn TL (2016/3 Bilanço 203 mn TL) +34%

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2016/4.Çeyreğe göre 2017/1. Çeyrek Bilanço 317 mn’dan 272 mn’a -14%

Yıllık Net Satışlar 4,18 mr’dan 5,39 mr’a +29%

İhracat gelirleri, adet ve kur artışına bağlı olarak %38 yükselirken 4.262
(3.094) milyon TL’ye çıkmış.
Yurt içi satış gelirleri, adetlerdeki %18’lik daralmaya rağmen, fiyatlama stratejiyle yıllık %4 artarak 1.133 (1.092) milyon TL olmuş.
2016’nın ilk üç ayında %74 olan ihracatın toplam satış gelirlerindeki payı, bu yıl %79’a yükselmiştir.

Faaliyet kârı, yıllık %39 yükselerek 330 milyon
TL’ye çıkmıştır.

Faaliyet Kâr Marjı: % 5,6 –> % 6,1’a yükselmiş.

FAVÖK Kârı: +33%
FAVÖK Kâr Marjı: % 8,3 –> % 8,3’e nötr.

Hisse başına kâr 2,32’den 2,92 TL’ye artmış.
Hisse başına kâr oranının korunması önümüzdeki dönem temettü verimleri için pozitif.
Net Dönem Kârının yıllık bazda artış oranı pozitif, bu artışın Net Satışlara bağlı olması kârlılığın devamı açısından olumlu.

Uzun Vadeli Yükümlülükler aynı kalırken Kısa Vadeli Yükümlülükler % 24 artmış.

Ödenmiş Sermaye: 350,9 mn TL
Öz Sermaye: 2.973,5 mr TL
Öz Sermaye 2.912,6 mr > 2.973,5 mr +11% büyümüş.
Bedelsiz Potansiyeli: % 747

2014 Öz Sermaye Kârlılığı: % 34,45

FROTO F/K 13,20
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 14,04
FROTO PD/DD 4,50
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 5,86

FROTO, kârlılığı olumlu bilançosuna paralel F/K ve PD/DD oranlarında sektör ortalamalarına göre iskontolu görünmektedir.

Cari Oranı: 1,07 > 1,02’e düşmüş, kısmen olumsuz, yatırım sürecinin etkileri devam ediyor.

Geçmiş Yıl Kârları 2.003 mr > 2.395 mr’a +19,5% artmış.

Yıl İçi Relativ Getiri +30,00%
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 67,27 (Hisse fiyatı: 29,60 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 74,46 (Hisse fiyatı: 38,48 TL)

Son 5 Yıl Temettü Verimi Ortalaması: % 4,12

FROTO için bu temel verilere göre 12 aylık hisse değerleme hedef fiyatı 52,20 TL olur.

Ford Otosan, Net Satışların yıllık bazda arttığı güçlü bir bilanço açıklamıştır.
Hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu etki yapması beklenir.
Net Dönem Kârının önümüzdeki dönem temettü verimleri üzerinde de olumlu etkisi beklenir.
Bilançoda kârlılığı olumsuz etkileyen Finansal giderlerin en büyük etkeni Yabancı Para Pozisyonunda hala toparlanma yok, 2 milyar civarında ekside seyrediyor.
Bu kalemde toparlanma olsa önümüzdeki çeyrek bilançolarda kârlılık daha da iyi olur.

Önceki bilanço yorumumda Nisan ve Ekim sonu temettü dağıtma geleneği devam ederse bunu iki parça halinde (120 + 70 krş) verme olasılığı var, demiştik ki Nisan temettüsü beklentimiz paralelinde 116 kuruş açıklandı ve 3 Nisan 2017’de ödendi.

Teknik Analiz:

Kısa vadede 37,30 TL zarar-kes seviyesi üzerinde hareketlerde teknik görünüm pozitif.
39,80 TL kısa vadeli direnç hedefi geçilemezse 36,50 TL desteklerine dinlenme düzeltme görülebilir.

Ve sonrasında pozitif havada FiboRet(9) seviyesi yükselen kanal formasyon hedefleri: 46,30 TL

46,30 TL güçlü geçilmesi durumunda ise 12 aylık orta ve uzun vadeli hisse değerleme fiyatı 52,20 TL hedef olur.

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir