HEKTS Teknik Görünüm ve Sermaye Arttırımı Hakkında

HEKTS 12,94 TL
12 Temmuz 2019

Hektaş 11.07.2019 tarihli KAP haberi:

“Şirketimizin 11.07.2019 tarih ve 43 nolu Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır;

Şirketimizin son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesi; satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır.

Büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için şirketimizde bedelli sermaye artırımı yapılarak 2019 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon TL kaynak sağlanması planlanmaktadır.

Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına; karar verilmiştir.”
*
*
*
Hâl-i hazırda şirketin;

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi: 75.857.033,38 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 TL

150 milyon lira bedelli sermaye arttırımı için öncelikle haberde belirtildiği üzere kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi gerekir.

Sermaye arttırımı henüz net olarak yüzde bazında açıklanmasa da yapılan açıklamaya göre 75 milyon ödenmiş sermaye üzerine 150 milyon lira eklenmesi, kabaca % 200 bedelli sermaye arttırımı demek olur.

Bedelli sermaye arttırımında amaç şirketin büyümesi, yatırımlara kaynak sağlama ise bu karar kısa vadede hisse üzerinde baskı oluştursa da orta ve uzun vadeli büyüme için olumlu olur.
Önemli olan bu bedelliden gelen kaynağın yatırımlara büyümeye ayrılması ve yatırımcıya kârlılık olarak geri dönmesidir.

Naçizane gönlümüzden geçeni yazacak olursak bundan daha iyisi gerekirse temettü verimini bu kadar yüksek tutmayıp iç kaynaklarda oluşacak kaynakla, yani bedelsiz sermaye arttırımı ile büyümeyi, yatırımları sübvanse etmek olabilirdi, bu şekilde yatırımcıdan para istemeden kendi kaynaklarıyla büyümesine devam edebilirdi şirket.
Bu kapsamda bahsettiğimiz Temettü Dağıtma Oranı konusunda önceki yıllarda ortalama % 80 üzeri olan bu oran bu yıl % 36’da kalmıştır, yani yatırımlara oranla daha az kâr dağıtımı yapılacaktır. Bu şekilde düşük oranla devam edilirse önümüzdeki süreçte büyümeye kaynak oluşturma yönünde nispeten tasarruflar artacaktır.

Şirketin Geçmiş Yıl Kârları ve diğer iç kaynaklar kalemlerinde 100 milyon lira üzerinde nakit bulunsa da şimdilik şirket bu kaynaklar dışında bedelli sermaye arttırımı ile net işletme sermayesini arttırma kararını almış durumda.
Bu kasadaki nakitin bir bölümü yine bu yıl verilecek temettü ödemesinde kullanılacaktır.

Bedelliye katılıp katılmama konusunda önemli olan kriter, yapılan sermaye katkısının bize yatırım – büyüme – kârlılık olarak döneceğine olan inancımızla ilgili olmalıdır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgememe durumu da diyebiliriz. Gelecek olan şeyin kaz veya başka şey beklentisine yatırımcı kendi karar vermelidir.

KAP açıklamasının bu hâliyle bedelli kararı çıkarsa bölünme öncesi gün hisse fiyatı 13,00 TL olsun.
Maliyeti 10,00 lira olan ve 100 lotu olan yatırımcı üzerinden örneklendirecek olursak;

Genel uygulama üzerinden gidersek her paya % 100 bedelli sermaye arttırımı rüçhan hakkı kullanım bedeli 1 TL olursa % 200 bedelli için,

Hisse adedi * 2 lira = 200 lira bedelli sermaye arttırımı katılım ücreti olur.

Hissenin bölündüğü günün öncesi seansında kapanış fiyatı 13,00 lira ise,

13 + 2 = 15
15 / 3 = 5,00 liradan hisse işleme açılır.

Bu durumda yeni maliyet,
10 + 2 = 12
12 / 3 = 4,00 lira olur ve hisse adedi de 300 adet olur.

Velhâsıl hisse hareketinden bağımsız matematik olarak çok değişen bir şey olmaz.
Bölünme öncesi 100 * 13 = 1.300 lira portföy değeri varken bölünme sonrası,
300 * 5 = 1.500 lira (200 lira bedelli katılımı) portföy değeri olur.

Yatırımcının kazancı ancak şirketin büyümesi, kârlılığının artması devam ederse bunun hisseye yansımasıyla hissenin tekrar bölündüğü seviyelere doğru ivmelenmesiyle olur, yoksa ilk başta matematik olarak çok değişen bir şey olmaz.

Bedelli sermaye arttırımına katılmak istemeyenler için iki seçenek var, ya bölünme öncesi hisse satılabilir ya da bedelli sonrası hesaplara yansıyacak olan rüçhan kuponları satılabilir.

Bedelli sermaye arttırımına katılmak isteyenler, rüçhan hakkı bedeli 1₺ dışında bir bedel olmadıkça, hissenin bölünme tarihinde lot sayıları * 2 TL nakiti yatırım hesaplarında hazır tutmaları bedelliye katılım için yeterli olacaktır.

Haber kapsamında bedelli sermaye arttırımı tarihi netleşmiş değil henüz, bedelli sermaye arttırımı ayrıntıları ve tarihi konusunda olası gelişmeler şirketin KAP haberlerinden izlenebilir.

*
*
*
HEKTS Teknik Analizi:

HEKTS 12,94 TL
12 Temmuz 2019

Teknik olarak bakarsak hisseye HEKTS dün gördüğü 15,10 TL ile tarihî zirve tazeledi ve bu haber olmasa da teknik olarak düzeltme/dinlenmeyi hak ediyordu.
Son iki yılda kabaca 5 liradan 15 liraya hareketle % 200 prim üretmiş hisse.

Hektaş 13,82 TL altında negatif görünüme geçti.

Uzun vadeli grafiğe bakarsak güncel değerle 11,95 – 10,82 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Son iki yıllık bu süreçte haftalık grafikte 200 EMA (10,82 TL güncel değerle) düzeltmelerde destek olarak çalışmış görünüyor.
Bu seviye kırılırsa 9,43 TL desteği gündeme gelir.

Haber akışının önemli olduğu önümüzdeki süreçte her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir