INDES 2020/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

INDES 11,45 TL
05 Haziran 2020

INDES TEMEL ANALİZİ

A) Sektör Analizi

a) Faaliyet Alanı:

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.07.1989 tarihinde Türkiye genelindeki bilgisayar firmalarına, ihtiyaç duydukları tüm ürünleri, iyi organize olmuş bir bilgisayar dağıtıcısı kimliği altında sağlamak amacı ile kurulmuştur. İndeks Bilgisayar A.Ş. 200’den fazla dünya markasının dağıtımını gerçekleştirmekte, 500 personele ve 8000’den fazla iş ortağına sahip, 2001 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri sektöründe liderliği elinde bulunduran bir şirketler grubu halini almıştır.

Bir holding yapısında faaliyet gösteren İndeks, hepsi farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren 8 şirketi bünyesinde barındırmaktadır. Despec ve Homend hariç aşağıda isimleri belirtilen şirketler İndeks’in konsolide mali tablolarına dâhil edilmektedir. (Despec ve Homend ile iştirak ve bağlı ortaklık ilişkisi mevcut olmayıp, grup şirketleridir.) Bu şirketlerin ürün grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İndeks Bilgisayar A.Ş. hisseleri “INDES” kodu ile Haziran 2004’den beri bağlı ortağı olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. ise “DGATE” kodu ile Şubat 2006 ‘dan itibaren İMKB’de işlem görmektedir.

b) Sektör İçi Kıyaslama:

INDES F/K 6,40
Bilişim – Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama F/K 7,78
INDES PD/DD 1,40
Bilişim – Bilgisayar Toptancılığı Sektörü Ortalama PD/DD 1,66

Piyasa Değeri PD 641 mn TL (tarihî yüksek Piyasa Değeri 929 mn TL PD zirvesine göre -45%)

Indeks Bilgisayar’ı sektöründeki hisselere göre temel verileri ile kıyasladığımızda F/K ve PD/DD açısından sektör şirketlerine göre nispeten iskontolu temel değerlere sahip olduğunu görüyoruz.

Şirketin temel verilerine kendi tarihî trendi içinde bakarsak şirketin Piyasa Değeri / Defter Değeri PD/DD ve Piyasa Değerini PD hissenin daha önceki gördüğü yüksek seviyelere göre daha düşük değerlerde olduğu görülmektedir. PD hissenin daha önceki zirve seviyelerine göre -45% aşağıda seyretmektedir. Aynı zirve dönemlerde PD/DD 4,5 seviyeleri görülmüştür, bu değer güncel olarak 1,40’tır.

c) Hammadde ve Sektör Kârlılığı:

Bilişim ve yazılım sektörü teknolojik gelişmelere paralel olarak büyümeye devam etmektedir. Son dönemde özellikle salgın krizinin etkisiyle yazılımın ve bilişim araçlarının yaygın olarak kullanımının artması sektörün önemini daha da artmıştır. Bunun satışlara ve kârlılığa olumlu yansımalarını temel değerlerde de görmekteyiz.

Şirketin ürün gamına baktığımızda sadece yazılım değil bunun haricinde Lenova, Philips, Samsung vb. yurtdışı kökenli şirket ürünlerinin de dağıtımı satışı yapılmaktadır. Dolayısıyla firmanın kârlılığında düşük seyreden döviz, maliyetler açısından kârlılığa ve satışların artmasına pozitif etki edecektir.

Tabloda son iki yıl olmasa da son iki yılda özellikle son dönemde net satışlarda belirgin artış olduğu görülmektedir, 2020/3 aylık bilançoda Net Satışlar % 103 artmıştır.

Son çeyrekte Esas Faaliyet kârı +86% artarken Faaliyet kâr marjı da % 3,08’den %2,82’ye düşmüştür.

d) Beklenti Hikâye ve Teşvikler:

Teknoloji çağında olmamız ve her geçen gün yazılımın ve bilişimin öneminin giderek artması, güncel olarak da salgın krizi etkisiyle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve birçok sektörde otomasyona geçişin, dijital teknolojinin yoğun kullanımı başlı başına bir hikâye olarak görülebilir.

B) İndes Firma ve Mâli Tablo Analizi

a) Şirket Profili ve Sermaye Ortaklık Yapısı:

Endeks: Ana Pazar, Grup 1
Hissenin ilk borsa işlem tarihi : 24.06.2004

Şirketin Sektörü: Bilişim Teknoloji – Bilgisayar Toptancılığı

Endeks ağırlığı 0,129

b) Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirket; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

2019 temettü verimi: % 6,72

2020 Temettü Verimi % 3

2020 temettü dağıtımı kararı: 29 Haziran 2020 tarihinde hisse başına net 0,31 TL temettü ödeme kararı alınmıştır:

c) İndeks Bilgisayar 2020/3 Bilanço Analizi:

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2020/3 Bilanço +25,9 mn TL (2019/3 Bilanço +18,1 mn TL) +43%
Yıllık bazda net dönem kârında artış pozitif.

Net Satışlar 1,978 mr TL +103 %
Yıllık ve çeyreksel bazda Net Satışlarda artış pozitif.

Faaliyet Kârı 55,9 mn TL +86 %
Faaliyet Kâr Marjı % 3,08 → % 2,82 sınırlı negatif.
Maliyet Giderlerinin artması faaliyet kâr marjını olumsuz etkilemiştir.

FAVÖK Kârı +54,8 mn TL +96 %
FAVÖK Kâr Marjı % 2,87 → % +2,77 sınırlı negatif.
Finansman Giderlerinin artması FAVÖK kâr marjını negatif etkilemiştir.


Dönem sonu Nakit Akımında 382 → 278 → 354 → 277 → 601 mn TL olmak üzere özellikle son çeyrekte önceki çeyreklere göre %100 üzerinde güçlü Nakit Akımı artışı olmuştur.

Çok daha önemlisi ise İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımını incelediğimizde 2019 bilançolarında hep eksi giden İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımı -2 → -151 → -102 → -232 mn TL biçiminde iken 2020/3 son bilanço döneminde +238 mn TL ile güçlü artıya dönmesi, firma faaliyetlerinin nakit akım üretme gücündeki pozitif seyri yansıtmaktadır.

Câri Oranı 1,21
Likidite Oranı 0,99
Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde artış, borçluluk oranları zayıflatmıştır.

Ödenmiş Sermaye: 56 mn TL

Öz Sermaye: 456,6 mr TL +16 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % +21,96
Bedelsiz Potansiyeli: % 715

Geçmiş Yıl Kârları 331 mn TL +20%
Yabancı Para Net Pozisyonu +144 mn TL → +347,9 mn TL’ye % 142 artış olumlu.
Yıl İçi Relativ Getiri +22,77 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 57,25 (Hisse fiyatı: 9,70 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 18,54 (Hisse fiyatı: 11,45 TL)

Temel ve teknik verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 10,18 TL (Bilanço dönemi sonunda kriz döneminin derin etkisi görüldüğü için, bu değerin önümüzdeki dönemlerde güncel verilere göre değişmesi beklenir.)

İndes’te Net Satışların çeyrek ve yıllık bazda artmasına bağlı pozitif bir bilanço. +103 % ciro artışı kriz dönemi bilançosu için gayet olumlu, bu artış oranı, bilişim sektörünün kriz sürecindeki önemini göstermektedir.

Maliyet ve Finansal Giderlerin artması Faaliyet – FAVÖK kâr marjları zayıflatsa da Faaliyet kârında +86 % belirgin artış dikkat çekmektedir. Dövizde sakin seyrin sürmesi, önümüzdeki bilançolarda kâr marflarının pozitife dönmesinde olumlu etki yapabilir.

Nakit Akımında son çeyrekte belirgin artış ve özellikle de İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımında 2020/3 bilançoda eksiden güçlü artıya dönüş önümüzdeki dönem firmanın nakit akımı ve işletme faaliyetlerinin finansman gücü açısından pozitif görünüm arz etmektedir.


INDES TEKNİK ANALİZİ

İndeks Bilgisayar için yine bu sayfalarda en son 03 Nisan 2020 tarihli hissenin 7,45 TL olduğu zamanda yaptığımız pozitif görünüm uyarılı grafik teknik https://halilbuhur.com/indes-teknik-analzi.html çalışmamız sonrasında 11,68 TL görülerek % 56 prim üretilmiştir.

İndes’te güncel olarak göstergelerimiz 10,15 TL PSAR direnci üzerinde pozitif durumda.

10,02 FiboRet(7) seviyesi üzerinde orta vadeli pozitif görünümün devamı beklenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 12,69 ve FiboRet(9) 17,02 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

INDES 10,70 TL stop-loss seviyesi altında 9,28 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

indes teknik analizi

İndes haftalık takas analizi:

İndes haftalık takas analizi

20 Comments

  1. Hocam merhaba,
    Genel olarak analizlerinizde kullandığınız “orta vade” kelimesindeki orta vadeden kastınız tam olarak ne kadar zamandır acaba?
    Teşekkür ederim.

  2. Merhaba hocam, Bilişim sektörü F/k 15 pd/dd 3,lerdedir sizin belirttiginiz rasyolari tekrar kontrol edin lütfen, Analiziniz için Sağolun. Bilgi paylasildikca faydali olur

  3. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için.Fibo Ret seviyelerini kendimiz nasıl hesaplayabiliriz? Kıvanç hocanın oto fibonacci değerleriyle uyuşmuyor.

  4. Hocam merhaba, Indes için ucuz diyoruz yani olması gereken fiyatı nedir acaba ? tşk.

    • Çok değişen birşey olmaz diye düşünüyorum, Jantsa da brüt takasta ama normal yolunda gidiyor.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir