KAREL 2018/6 Bilanço ve Teknik Analizi

KAREL 5,41 TL
03.09.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 23,48 Şakir Yaman Tunaoğlu
% 23,48 Serdar Nuri Tunaoğlu
% 23,44 Ali Sinan Tunaoğlu
% 29,61 Halka Açık Kısım
.
Karel Elektronik 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 8,9 mn TL (2017/6 Bilanço 19,5 mn TL) -54%
Güçlü artan Net Satışlara rağmen döviz açığı kapsamında Finansal Giderler ile net dönem kârlılığı olumsuz etkilenmiştir.
.
Yıllık Net Satışlar +58 %
.
Faaliyet Kârı +92 %
Faaliyet Kâr Marjı % 12,92 → % 15,69’a çıkmış, pozitif.
.
-30 mn Finansal Giderler ile FAVÖK kârı -70 %
FAVÖK Kâr Marjı % 11,55 → % 2,15’e düşmüş, negatif.
.
Cari Oranı 1,46
Likidite Oranı 0,76
Uzun Vadeli Yükümlülükler düşmüş fakat Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki artış, borç çevirme oranlarını zayıflatmış.
.
Ödenmiş Sermaye: 58,3 mn TL
Öz Sermaye: 196 → 215 mn TL +9,69 %
Öz Sermaye Kârlılığı % 9,66
Bedelsiz Potansiyeli: % 268
.
KAREL F/K 15,20
İletişim Cihazları Sektörü Ortalama F/K 24,67
KAREL PD/DD 1,47
İletişim Cihazları Sektörü Ortalama PD/DD 0,81
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 3,94 (Hisse fiyatı 5,81 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 5,34 (Hisse fiyatı 5,41 TL)
.
2018 net temettü verimi: % 0,0
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -177 → -249 mn TL, negatif.
Geçmiş Yıl Kârları 116 → 146 mn TL +26 %
Beta Katsayısı 1,01
Relativ Getiri +14,36 %
.
Net Satışlarda ve özellikle Faaliyet kârında belirgin artışa rağmen yabancı para açığına bağlı olarak Finansal Giderlerdeki artışla bu kârlılık törpülenmiş.
Dolayısıyla şirketin finansal durumu itibariyle yukarı yönlü döviz hareketleri hisse üzerinde baskı oluşturmuştur.
Dövizde yatay veya aşağı yönlü seyir, hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu etki yapabilir.
Fakat yukarı yönlü döviz hareketleri görülürse hissede baskı devam eder.
Savunma sanayiinde olumlu gelişmelerin sürmesi hâlinde hissede pozitif etki beklenebilir.
Döviz etkisi normale döndüğünde, güçlü satış ve faaliyet kârı kapsamında orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço diyebiliriz.
.
Karel Elektronik Teknik Analizi:

Karel kısa vadeli göstergelerimiz 5,35 TL üzeri kapanışlarda pozitif görünümde devam eder.

Karel’de 5,22 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir