KORDS 2017/12 Bilanço ve Teknik Görünüm

KORDS 7,78 TL
09.03.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 71,11 Hacı Ömer Sabancı Holding A. Ş.
% 28,89 Halka açık Kısım
.
2017/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/12 Bilanço 165 mn TL (2016/12 Bilanço 143 mn TL) +15 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +33 %
.
Yıllık Net Satışlar +30 %
.
Faaliyet Kârı +15 %
Faaliyet Kâr Marjı % 12,57 → % 11,14’e düşmüş, sınırlı negatif.
.
FAVÖK Kârı +9 %
FAVÖK Kâr Marjı % 11,72 → % 9,83’e düşmüş, sınırlı negatif.
.
Cari Oranı 1,29
Likidite Oranı 0,66
Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış sınırlı, fakat Kısa Vadeli Yükümlülüklerde artışla borç çevirme oranları zayıf durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 194,5 mn TL
Öz Sermaye: 1.154 → 1.276 mr TL +10,6 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 12,93
Bedelsiz Potansiyeli: % 557
.
KORDS F/K 9,17
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama F/K 13,04
KORDS PD/DD 1,19
Endüstriyel Tekstil Sektörü Ortalama PD/DD 2,41
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 45,35 (Hisse fiyatı 7,67 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 42,33 (Hisse fiyatı 7,78 TL)
.
Kordsa 02 Nisan 2018 tarihinde hisse başına net 0,2922555 TL temettü ödeme kararı var.
2018 net temettü verimi: % 3,86
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -7,1 mn TL
Geçmiş Yıl Kârları 520 mn TL +18 %
Beta Katsayısı 0,82
Relativ Getiri +0,06 %
.
Net Satışlarda % 30 artış olumlu olsa da Maliyet ve Finansal Giderlerdeki artışla Dönem net kârı ve kâr marjları olumsuz etkilenmiş.
Şirketin temel verileri, sektör ortalamalarına göre nispeten iskontolu durumda.
Önümüzdeki süreçte Finansal giderleri artıracak dövizde yukarı yönlü ekstra bir hareket olmadıkça hissenin 2018/3 aylık bilançoyu fiyatlaması beklenir.
.
Teknik Görünüm:
*Hatırlanacağı üzere mevzuattaki güncel hassasiyet üzerine teknik yorumlarda destek direnç ve hedef fiyat vermiyoruz, grafik görseli ile yetiniyoruz şimdilik.
Aynı şekilde Temel analiz kapsamında bilanço yorumlarımızda daha önceki dönemlerde belirttiğimiz hisse değerleme fiyatımızı da yazmıyoruz.
KORDS güncel teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir