OTKAR 2015/12 Bilanço ve Teknik Görünüm

OTKAR 95,95 TL
05.02.2016

Yıllık bazda 2014/12 bilanço 72,7 mn 2015/12 79,5 mn > +9,35% artmış.
Çeyreksel bazda 2015/3.Çeyreğe göre 12,8 mn’dan 63 mn’a +392% artmış.

Yıllık Net Satışlar % 16,41 artmış.
2015/3.Çeyreğe göre ise 2015/4.Çeyrek Net Satışlarda % 57,97 artış var, gayet güzel.

Net Faaliyet Kârı % 14,88 artmış, pozitif.

2014/4.Ç Net Kâr Marjı % 20,42
2015/4.Ç Net Kâr Marjı % 14,58
Net Kâr Marjının düşmesinde 2015/4. çeyrekte Satış ve Pazarlama Giderleri kalemindeki artış etkili.

Uzun ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde artış var.

Cari Oranı: 1,29

Ödenmiş Sermaye: 24 mn
Öz Sermaye 245,2 mn
Bedelsiz Potansiyeli: % 921

Öz Sermaye 180,2 mn’dan 245,2 mn’a % 36,07 büyümüş, pozitif.
Öz Sermaye Kârlılığı % 32
Bu temel veri en çok dikkate alınması gereken Temel Analiz verilerinden biridir ki bu haliyle % 30 üzeri en iyi büyüme grubunda olan şirketlerden sayılır.

Dileriz ki bu büyüme hisse fiyatlarına da yansır. 🙂

OTKAR F/K 28,96
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 15,8

OTKAR PD/DD 9,43
Sektör Ortalama PD/DD 5,0

Son tahlilde Satış Gelirlerine bağlı bir kârlılık olması pozitif.
Özellikle 2015/4. çeyrekte Satış Gelirlerinin önceki çeyreğe göre belirgin olarak artması, önümüzdeki çeyrekler için olumlu.
Ayrıca 79 mn TL kâr, piyasa beklentisi olan 50-55 mn TL’nin üzerinde, bu açıdan da olumlu.
Öz Sermaye Kârlılığının % 30 üzerinde seyri, orta ve uzun vadede şirket büyümesinin göstergesi ve hisse performansı açısından pozitiftir.
PD/DD ve F/K gibi temel verileri sektör ortalamasına göre hala yüksek olmasına rağmen artan dönem kârı ile önceki çeyreklerdeki temel verilere göre iyileşti.

Teknik Görünüm:
93,80 TL fiyattan itibaren Buhur öncü indikatör yeşil yakmış durumda, görünüm pozitif.
92,50 TL desteği korundukça kısa ve orta vadeli hedefler 100,40 – 102,50 – 105,00 TL
105,00 TL üzerinde hareketlerde 110,60 TL tarihî zirve hedef olur.

4 Comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir