PARSN 2017/12 Bilanço ve Teknik Görünüm

PARSN 16,47 TL
09.03.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 66,73 Çelik Holding A. Ş.
% 9,72 Cem okullu
% 8,92 Cengiz Okullu
% 14,62 Halka açık Kısım
.
Parsan 2017/12 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/12 Bilanço 9,9 mn TL (2016/12 Bilanço -4 mn TL) +348 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı -162 %
.
Yıllık Net Satışlar +37 %
.
Faaliyet Kârı +334 %
Faaliyet Kâr Marjı % 4,80 → % 15,16’ya çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +134 %
FAVÖK Kâr Marjı % -19,38 → % 4,82’ye çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 0,80
Likidite Oranı 0,43
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerde artışın devam etmesi borç çevirme oranlarını zayıflatmış durumda.
.

Ödenmiş Sermaye: 77,1 mn TL
Öz Sermaye: 468,6 → 525,1 mn TL +12 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 1,90
Bedelsiz Potansiyeli: % 557
.
PARSN F/K 127,02
Otomotiv Parçası Sektörü Ortalama F/K 8,74
PARSN PD/DD 2,42
Otomotiv Parçası Sektörü Ortalama PD/DD 3,34
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 0,92 (Hisse fiyatı 11,70 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 1,20 (Hisse fiyatı 16,47 TL)
.
2018 net temettü verimi: % 0,0
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -462,5 mn TL
Geçmiş Yıl Kârları 86 mn TL -11 %
Beta Katsayısı 0,33
Relativ Getiri +38,87 %
.
Şirketin temel verileri, sektör ortalamalarına göre nispeten primli durumda.
Net Satışlarda % 37 artış ve Faaliyet / FAVÖK kârındaki yıllık bazda artış, orta ve uzun vadede olumlu olmasına rağmen Finansal Giderler ve Yönetim Giderlerindeki artışla çeyreksel bazda Dönem net kârının olumsuz etkilenmesi, kısa vadede hisse fiyatlarında baskı oluşturabilir.
Kârlılığın artması için öncelikle Finansal giderlerdeki artışın düşmesi gerekir ki bu da yatırımlarla doğrudan bağlantılı.
.
Teknik Görünüm:
PARSN güncel teknik görünüm:
İndikatörümüzde görüldüğü gibi son dört günde negatif uyumsuzluk oluşmuş durumda ki bu teknik durum, kısa vadede temel bazlı baskı beklentimizle uyuşmaktadır.

*Hatırlanacağı üzere mevzuattaki güncel hassasiyet üzerine teknik yorumlarda destek direnç ve hedef fiyat vermiyoruz, grafik görseli ile yetiniyoruz şimdilik.
Aynı şekilde Temel analiz kapsamında bilanço yorumlarımızda daha önceki dönemlerde belirttiğimiz hisse değerleme fiyatımızı da yazmıyoruz.

Bir Yorum Yazın