PETKM 2017/12 Bilanço Temel ve Teknik Görünüm

PETKM 8,09 TL
02.03.2018
.
Ortaklık Yapısı:
% 51 Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
% 49 Halka Açık Kısım
.
Petkim 2017/12 Bilanço Temel Değerlendirme:
.
Yıllık Net Dönem Kârı;
2017/12 Bilanço 1.401,9 mr TL (2016/12 Bilanço 725,7 mn TL) +93 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +70 %
.
Yıllık Net Satışlar +62 %
Yurt içi satışlar % 47 artarken Yurt dışı satışların % 101 artması Yabancı Para Pozisyonu açısından pozitif.
.
Esas Faaliyet Kârı +127 %
Faaliyet Kâr Marjı % 16,06 → % 22,54’e çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +113 %
FAVÖK Kâr Marjı % 17,23 → % 22,55’e çıkmış, pozitif.
.
Cari Oranı 1,79 (2016/12 1,48)
Likidite Oranı 1,41 (2016/12 1,14)
Uzun ve Kısa Vadeli Borçlarda kısmî artış olsa da borç çevirme oranlarında iyileşmenin sürmesi olumlu.
.
Ödenmiş Sermaye: 1.500 mr TL
Öz Sermaye: 3.001 → 3.793 mr TL +26 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 36,95
Bedelsiz Potansiyeli: % 153
Temel veriler ışığında bizim hesabımıza göre daha reel olarak düşündüğümüz bedelsiz potansiyeli: % 18
(Hoş, düşünmeye gerek kalmadı, fakat kendi bedelsiz potansiyeli hesaplama yöntemimizin reel sonuca yakınlığını, şirketin açıkladığı % 10 bedelsiz sermaye artırımı kararı ile teyit etmiş olduk.)

.
Geçmiş Yıl Kârları 241 mn’dan 280 mn’a +16 %
.
PETKM F/K 8,66
Petrol Sektörü Ortalama F/K 7,94
PETKM PD/DD 3,20
Petrol Sektörü Ortalama PD/DD 2,84
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 55,40 (Hisse fiyatı 7,77 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 55,01 (Hisse fiyatı 8,09 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -496 mn TL → +301 mn TL olumlu.
.
2018 Net Temettü Verimi: % 3,78 (Hisse başına net 30,6 kuruş)
2018 Bedelsiz Verimi: % 10
Yıl İçi Relativ Getiri +2,76 %
Beta Katsayısı 0,96
.
Artmaya devam eden yıllık ve çeyreksel bazda Net Satışları ve FAVÖK – Faaliyet kâr marjları ile orta ve uzun vadede pozitif bir bilanço.
Satışların ihracat ağırlıklı artışı, Yabancı Para Net Pozisyonunda toparlanma açısından önemli.
2017 kârını, yatırım sürecine bağlı olarak temettü ve büyük oranda Ödenmiş Sermaye’ye ekleme şeklinde paylaşması (bedelsiz sermaye artırımı), yatırımcılar ve şirketin büyümesi açısından da olumlu.
.
Teknik Analiz:
.
PETKM için en son 09.11.2017’de 6,62 TL fiyatta iken temel ve teknik çalışma yapmıştık.
Bu çalışmamızda belirttiğimiz 8,16 TL hisse değerleme fiyatı hedefimiz geçtiğimiz ocak ayında 8,56 TL görülerek gerçekleşti.

Güncel durumda teknik göstergelerimiz ise aşağıda görüldüğü gibidir:

“PETKM 2017/12 Bilanço Temel ve Teknik Görünüm” için 1 yanıt

Bir Yorum Yazın