SISE 2017/6 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik Analizi

SISE 4,33 TL
18.08.2017

2017/6 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Kâr Dağıtım Politikası:
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay
şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/6 Bilanço 590,5 mn TL (2016/6 Bilanço 297,4 mn TL) +98,5 %

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2017/1.Çeyreğe göre 2017/2. Çeyrek Bilanço 336 mn’dan 254 mn’a -24 %

Yıllık Net Satışlar % 33,5 artarken Maliyet iyileşmesiyle Brüt kâr % 36 artmış.

Faaliyet Kârı +88 %
Faaliyet Kâr Marjı % 12 → % 19 pozitif.

FAVÖK Kârı +89 %
FAVÖK Kâr Marjı % 22 → % 28 pozitif.

Cari Oranı 2,15 → 2,17
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranı iyi düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 2,050 mr TL
Öz Sermaye: 7.746 mr TL’den 8.990 mr’a % 16 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 339
Öz Sermaye Kârlılığı: % 11,52

Geçmiş Yıl Kârları 3.2 mn → 3.7 mn’a +16 %

SISE F/K 9,4
Cam Sektörü Ortalama F/K 10,07
SISE PD/DD 1,08
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,11

Yurtdışı Çarpan İskontosu -27,8 %
Yıl İçi Relativ Getiri -7,18 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,48 (Hisse fiyatı:3,40 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 43,29 (Hisse fiyatı: 4,33 TL)

Beta Katsayısı 0,89
2017 Temettü Verimi % 2,18
2017 Bedelsiz Hisse Verimi % 9,76
Toplam Kuzu Verimi 🙂 % 11,94
.
Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 4,92 TL
.
Yabancı Para Pozisyonu 457 mn’dan 670 mn’a çıkmış ki olası kur riskinde şirketin önümüzdeki bilançoları için olumlu.
Net Satışların olumlu seyri ve güçlü Esas Faaliyet – FAVÖK Kâr marjlarıyla hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek bir bilanço.

Teknik Analiz:

Hisse 4,60 TL tarihî zirve sonrası dinlenme / düzeltme sürecine girdi ve 4,15 TL yükselen trend ana desteğini test ederek tepki verdi.
Grafik üzerinde görüldüğü gibi bugün öncü indikatörümüz 4,20 TL üstünde yeşil pozitif teyidi verdi.
4,15 TL stop-loss kısa vadeli yükselen trend desteği üzerinde olumlu görünüm devam eder.
Pozitif haber akışında 4,60 TL direnci güçlü geçilirse Hisse Değerleme fiyatımız 4,92 TL ve 5,00 TL dirençleri yükselen trend formasyon hedefleri olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir