SISE 2018/6 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,08 TL
30.07.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST30, Yıldız Pazar
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (onyedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2018/6 Bilanço Temel Analizi:
.
Net Satışlar +27 %
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/6 Bilanço 1.084 mr TL (2018/6 Bilanço 590 mn TL) +84 %
.
Faaliyet Kârı +35 %
Faaliyet Kâr Marjı % 16,95 → % 18,03 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +81 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,97 → % 24,25 pozitif.
.
Câri Oranı 1,81
Likidite Oranı 1,30
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2.250 mr TL
Öz Sermaye: 8.990 mr TL’den 10.955 mr’a % 21,85 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 15,69
Bedelsiz Potansiyeli: % 386
.
Geçmiş Yıl Kârları 3.757 mr → 4.419 mr’a +18 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 670 → 2.168 mr TL +224 %
.
SISE F/K 6,65
Cam Sektörü Ortalama F/K 8,94
SISE PD/DD 1,04
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,21
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 45,20 (Hisse fiyatı: 4,55 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 46,44 (Hisse fiyatı: 5,08 TL)
Yıl İçi Getiri +11,64 %
.
Yıl İçi Relativ Getiri 33,92 %
Beta Katsayısı 0,69
2018 Temettü Verimi % 2,34
.
Şişecam sektörüne göre nispeten iskontolu temel verileri, artan Net Satışları, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarıyla büyümesi ve düzenli kâr paylaşımıyla dikkat çeken bir şirket.
Yüksek seyreden döviz ve şirketin güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu ile Finansal gelirler kalemi güçlenmiş ve hâliyle Dönem kârı olumlu etkilenmiştir.
Bu kapsamda dövizin seyrini göz önüne alırsak kısa vadede bilanço nispeten fiyatlanmış görünse de orta ve uzun vadede şirket finansalları için olumlu gürünüm devam edebilir.
.
SISE Teknik Analizi:
.
Şişe için en son 23.05.2018 tarihinde câri değerle 4,17 TL iken (temettü düşmesiyle bu fiyat 4,04 TL) pozitif sinyal uyarılı verdiğimiz grafik (en altta) sonrası 5,40 TL görerek +33,66 % prim üretilmiştir.

Bugün 5,40 TL taze tarihî zirve ile bilançonun önemli ölçüde fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz.

SISE güncel değerle 4,92 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.
Bu seviye altında hisse, negatife döner.
Negatif endekste 4,92 TL stop-loss seviyesi altında 4,58 TL destek olarak izlenebilir.


Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir