SISE 2018/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,02 TL
06.11.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST30, Yıldız Pazar.
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A. Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (on yedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2018/9 Bilanço Temel Analizi:
.
Net Satışlar +40 %
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/9 Bilanço 2.081 mr TL (2017/9 Bilanço 867 mn TL) +140 %
.
Faaliyet Kârı +73 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,01 → % 21,08 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +139 %
FAVÖK Kâr Marjı % 16,85 → % 28,82 pozitif.
.
Câri Oranı 1,86
Likidite Oranı 1,35
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2.250 mr TL
Öz Sermaye: 13.159 mr TL +40 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,54
Bedelsiz Potansiyeli: % 484
.
Geçmiş Yıl Kârları 4.581 mr TL +26 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 670 → 3.586 mr TL +224 %
.
SISE F/K 4,63
Cam Sektörü Ortalama F/K 4,64
SISE PD/DD 0,86
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,85
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 45,20 (Hisse fiyatı: 4,55 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,81 (Hisse fiyatı: 5,02 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri 34,34 %
Beta Katsayısı 0,67
2018 Temettü Verimi % 2,34
.
Şişecam, artan Net Satışları, Faaliyet – FAVÖK kâr marjlarıyla büyümesi ve düzenli kâr paylaşımıyla dikkat çeken bir şirket (bu yılı pas geçse de diğer yıllar itibariyle…).
Şirketin güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu önemli.
Maliyet düşmesi ve güçlü Net Satışlar ve Faaliyet kâr marjının etkili olması kârlılığı artırmış ve hâliyle Net Dönem Kârı olumlu etkilenmiştir.
Yurt dışı satışların güçlenerek artması pozitif.
Şirket için beklenmeyen olumsuz haber akışı olmadığı sürece orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.
.
SISE Teknik Analizi:
.
SISE göstergelerimiz 4,95 TL üzeri kapanışlarda pozitif görünümünü korur.

4,61 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir