SISE 2018/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 4,17 TL
23.05.2018
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı:
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (onyedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2018/3 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2018/3 Bilanço 393 mn TL (2017/3 Bilanço 336 mn TL) +17 %
.
Yıllık Net Satışlar +20 %
Yurt İçi Satışlar % 14 artarken Yurt dışı Satışların % 22 artması olumlu.
.
Faaliyet Kârı +17 %
Faaliyet Kâr Marjı % 18,02 → % 17,53 pozitif.
.
FAVÖK Kârı +20 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,59 → % 20,47 pozitif.
.
Câri Oranı 1,90
Likidite Oranı 1,39
Kısa Vadeli Yükümlülükleri artsa da borç çevirme oranları iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2.250 mr TL
Öz Sermaye: 8.831 mr TL’den 10.150 mr’a % 15 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 12,62
Bedelsiz Potansiyeli: % 351
.
Geçmiş Yıl Kârları 3.7 mr → 4.5 mr’a +22 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 457 → 1.323 mr TL +189 %
.
SISE F/K 7,32
Cam Sektörü Ortalama F/K 7,35
SISE PD/DD 0,92
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 1,0
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 45,20 (Hisse fiyatı: 4,70 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,99 (Hisse fiyatı: 4,17 TL)
.
Yıl İçi Relativ Getiri 2,12 %
Beta Katsayısı 0,98
2018 Temettü Verimi % 2,71
*31 Mayıs 2018’de hisse başına net 0,1133 TL temettü ödemesi yapılacaktır.
.
Net Satışların yurt dışı lehine artmaya devam etmesi, yüksek seyreden döviz ve şirketin Yabancı Para Net Pozisyonu açısından pozitif.
Devam eden düz cam ve cam elyaf yatırımları tamamlandığında kapasite artırımı planlanıyor.
Bu kapsamda Şişecam sektörüne göre nispeten iskontolu temel verileri, büyümesi ve düzenli kâr paylaşımıyla orta ve uzun vadede dikkat çeken bir şirket.
.
SISE Teknik Analizi:

Hissede göstergeler henüz olumluya dönmese de önceki dönüş seviyelerinde dikkat çekiyor.
4,30 TL üzerinde hacimli kapanışlar yapması durumunda pozitif görünüm güçlenir.

4,10 TL stop-loss seviyesi olmak üzere teknik görünüm:

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir