SISE 2019/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

SISE 5,73 TL
10 Mayıs 2019
.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:


.
Faaliyet Alanı Şirket Profili:
.
Endeks: BIST30, Yıldız Pazar.
Şişecam, 1934 yılında Türkiye İş Bankası A. Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketin 8 (sekiz) bağlı ortaklığı, 17 (on yedi) iştiraki ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirket, bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
.
Kâr Dağıtım Politikası:
.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
.
Şişecam 2019/3 Bilanço Temel Analizi:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/3 Bilanço 448 mn TL (2018/3 Bilanço 393 mn TL) +14 %
.
Net Satışlar +27 %

Net Satışların % 41’i yurt dışı satışlara bağlı.
Yurt dışı satışların % 41 ile yurt içi satışlara göre daha güçlü artması Yabancı Para Pozisyonu için olumlu (yurt içi artış % 19).
.
Faaliyet Kârı +20 %
Faaliyet Kâr Marjı % 17,55 → % 16,54 negatif.
.
FAVÖK Kârı +9 %
FAVÖK Kâr Marjı % 20,50 → % 17,58 negatif.
.
Câri Oranı 1,90
Likidite Oranı 1,43
Artan Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, borç çevirme oranlarını zayıflatsa da çevrilebilir iyi düzeyde.
.
Ödenmiş Sermaye: 2,250 mr TL
Öz Sermaye: 13,151 mr TL +30 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 18,10
Bedelsiz Potansiyeli: % 484
.
Geçmiş Yıl Kârları 6,081 mr TL +34 %
Yabancı Para Net Pozisyonu 1,323 → 2,447 mr TL +85 %
Yıl İçi Relativ Getiri 4,19 %
.
SISE F/K 5,41
Cam Sektörü Ortalama F/K 5,11
SISE PD/DD 0,98
Cam Sektörü Ortalama PD/DD 0,92
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 46,89 (Hisse fiyatı: 5,67 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 47,38 (Hisse fiyatı: 5,73 TL)
.
2019 Temettü Verimi % 2,63*
2019 Bedelsiz Verimi % 0
2019 toplam kuzu verimi % 2,63

*Hissenin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1511 (brüt 0,1778) TL temettü ödeme kararı var.
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/3 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 7,28 TL*

*Hissenin 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1511 (brüt 0,1778) TL temettü sonrasında bu Hisse Değerleme fiyatı 7,10 TL olur.
.
Şişecam‘da Faaliyet ve FAVÖK kârları artsa da Net Satışlardaki zayıflık ve artan Finansal Giderler ile kâr marjlarında görülen düşüş, hisse üzerinde baskı oluşturdu.

Şirketin Net Satışlarının yurt dışı ihracat lehine artması, güçlü Yabancı Para Net Pozisyonu için önemli.

Bu yıl bedelsiz sermaye artırımı kararı olmasa da orta ve uzun vadede düzenli kâr paylaşımının sürmesi olumlu.
Şirketin 31 Mayıs 2019’da hisse başına net 0,1511 TL temettü ödeme kararı var.
.
SISE Teknik Analizi:
.
Şişe için en son yaptığımız (en altta bulunan grafik) 5,02 TL fiyatta iken 06.11.2018 tarihli temel ve teknik çalışmamız sonrasında hisse 7,16 TL zirvesini görerek % 42 prim üretme sonrasında dinlenme düzeltme sürecine girdi.

Güncel değerlerle Sişe‘de teknik göstergelerimiz henüz pozitife geçmese de aşırı satım bölgesinde bulunuyor.
Hissede 5,93 TL üzeri hacimli kapanışların devamında olumlu görünüm güçlenir.

5,93 TL üstü hareketlerde 6,27 TL ara direncin geçilmesi hâlinde 7,16 ve Hisse Değerleme fiyatı 7,28 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.*

*SISE 31 Mayıs 2019’da vereceği hisse başına net 0,1156 (brüt 0,136) TL temettü sonrasında orta ve uzun vadeli bu teknik direnç hedefi 7,10 TL olur.

Negatif haber akışında Şişe Cam 5,52 TL stop-loss seviyesi altında 5,00 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:


Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir