SODA Bedelsiz Sermaye Artırım Tarihi

Şirketimizin mevcut 2.500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası’na yükseltilmesine,

Artırılan 100.000.000 Türk Lirası’nın;

a)98.000.000 Türk Lirası’nın 20 Mart 2018 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 2017 yılı kâr payından,

b) 6.214,25 Türk Lirası’nın KVK 5/1-e maddesi kapsamında gayrimenkul ve iştirak hissesi satış karlarından,

c) 1.993.785,75 Türk Lirası’nın olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına,

d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 11,11111 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına, karar verilmiştir.

11.07.2018 tarihinde bedelsiz bölünme / bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşecektir.
Belirtelim yine de en geç 10 Temmuz 2018 seans sonunda elinde hisse olanlar bedelsiz bölünmeden yararlanır, hisseler 13 Temmuz 2018’de hesabınıza geçer.

4 Comments

  1. İyi akşamlar Halil bey
    Hisse alımında 2 gün de geçiyor diye duymuştum
    Pazartesi bu hisseden alsam bedelsiz verirler mi ?

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir